Ap om statsbudsjettet: – Løser ikke de store utfordringene

Regjeringen vil bruke statsbudsjettet på klimatiltak og folk i arbeid, men klarer ikke å løse vår tids store utfordringer, ifølge opposisjonen. Sp mener Solberg i stedet har gjort seg til «sentraliserings-statsminister».

Fremleggelse av statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2020
Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Forskjellene øker i Norge. Vi skal ha ned klimautslipp, men omstiller ikke godt nok. Vi får ikke nok folk inn i arbeid. Dette er tre store utfordringer som dette budsjettet egentlig bare flikker på, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRK.

Mandag la finansminister Siv Jensen (Frp) fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020. I Stortingssalen kalte Hadia Tajik (Ap) budsjettet for et svik mot fremtidige generasjoner. Overfor NRK utdyper Støre:

– Vi er i en situasjon mange andre vil misunne oss, men jeg mener budsjettet bekrefter at vi ikke griper de mulighetene, mener han.

Avfeier sentraliseringskritikk

Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum mener budsjettet bidrar til sentralisering av Norge, han viser blant annet til at regjeringen vil gjøre skatteinnkrevingen statlig.

– Du kan ikke kalles noe annet enn en sentraliserings-statsminister når du skal legge ned over 200 lokale skattekontorer, sier Vedum til Solberg i intervju med NRK.

Til det svarer Solberg «ja, ja».

– Vet du hva, ærlig talt. Mener du folk er opptatt av at kemneren er nær deg? Jeg tror ikke folk er opptatt av å ha kemneren nært. Jeg tror folk er opptatt av at kemneren er kompetent og dyktig, sier hun.

Hun understreker at skatteinnkrevingen nå skal samles på 53 ulike steder som Otta, Nordfjordeid og Tynset.

– Det er ikke akkurat det sentrale østlandsområdet vi plasserer dette på. De to kommunene som virkelig får nedbemanning av dette, er Oslo og Bærum, sier statsministeren.

Erna Solberg og Trygve Slagsvold Vedum sterkt uenige om sentralisering

Erna Solberg og Trygve Slagsvold Vedum sterkt uenige om sentralisering.

Billigere buss og bom

Både kollektivtransport og bompenger for privatbiler blir billigere med budsjettet. Det går blant annet inn for ...

 • Lavere bompengesatser
 • 300 millioner kroner til reduserte billettpriser for kollektivtransport i de store byene
 • 5 milliarder kroner til kollektivtransport, sykkeltransport og gange i de ni største byene
 • 28 milliarder kroner til jernbane, blant annet til flere tog, flere sovevogner og bedre nettdekning
 • 700 millioner kroner til fornybarselskapet Nysnø
 • Veiprosjekter i hele landet
 • 2 prosent høyere flypassasjeravgift

– Med et grønt, smart og nyskapende næringsliv på laget, skal Norge være en del av klimaløsningen, sier finansministeren.

Samtidig som regjeringen legger fram en rekke klimatiltak, regner den med å tjene 245 milliarder kroner på olje- og gassvirksomhet i 2020.

– Norsk olje og gass produseres mer klimavennlig og rettferdig enn i mange andre land, bedyrer Jensen.

Regjeringen har fortsatt mål om å kutte 40 prosent i utslippene innen 2030 – et mål Ap mener regjeringen ikke ligger an til å nå.

– Dette er en regjering som åpenbart tror de har tid til å vente på de store beslutningene for å få klimautslippene ned, sier Hadia Tajik.

Trontaledebatten 2019

Hadia Tajik (Ap) sier hun ikke er imponert over klimasatsingen i statsbudsjettet.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Kutter i oljepengebruken

Finansministeren bruker mindre oljepenger enn i fjor. Budsjettet har negativ budsjettimpuls. Enkelt forklart betyr det at regjeringen regner med større vekst i økonomien, enn veksten de legger opp til i oljepengebruken.

Regjeringen trykker med andre ord forsiktig på den økonomiske bremsepedalen for at ikke norsk økonomi skal gå for varm og priser og lønninger skyte i været.

– Neste år vil en vanlig familie med to fulltidsinntekter betale 9000 kroner mindre i skatt enn i 2013. Til sammen vil denne familien ha betalt 48.000 kroner mindre i skatt enn hva de ville gjort med det rødgrønne skatteopplegget, sier Jensen.

Dette er hovedtallene i budsjettet:

 • Regjeringen vil bruke 1414,6 milliarder kroner i 2020
 • 243,6 milliarder kroner kommer fra oljefondet (2,6 prosent av fondets verdi), ned fra 246,2 (2,9 prosent) i fjor
 • 2,5 prosent vekst i BNP for Fastlands-Norge, ned fra 2,7 prosent i år
 • 3,4 prosent AKU-arbeidsledighet, ned fra 3,5 prosent i år
 • 2,1 prosent registrert arbeidsledighetsnivå, ned fra 2,2 prosent i år
 • Budsjettimpuls: - 0,2, ned fra 0,5 i fjor
Politisk kommentator Magnus Takvam etter at statsbudsjettet ble presentert

Politisk kommentator Magnus Takvam etter at statsbudsjettet ble presentert

Det er første gang siden 2011 at regjeringen legger opp til negativ budsjettimpuls i statsbudsjettet. Etter statsbudsjettet for 2018 ble imidlertid budsjettimpulsen for det året justert ned under null.

– Her kommuniserer regjeringen at det går godt i norsk økonomi. En liten negativ budsjettimpuls, som vi har her, betyr at pengebruken bidrar til litt lavere aktivitet i norsk økonomi, forklarer NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker.

Cecilie Langum Becker

NRKs økonomikommentator Cecilie Langum Becker.

– Nå må vi se kritisk på disse tallene. Er veksten i oljepengebruk lavere enn veksten i økonomien fordi regjeringen er flink til å holde igjen, eller er det en heldig effekt av den høye veksten vi nå har i norsk økonomi? sier Becker.

– Riktig med innstramming

Både NHO og LO mener det er riktig å stramme inn oljepengebruken nå som norsk økonomi går bra. Likevel er ingen av organisasjonene helt fornøyd med budsjettet.

– Det er et budsjett som bidrar til å øke ulikhetene her til lands mellom de som er i arbeid og de som er utenfor, sier Hans Christian Gabrielsen i LO til NRK.

NHO er mest overrasket over at det ikke ble noen kutt i formuesskatten.

– Vi registrerer at finansministeren snakker om at jobbskapning er viktig. Vi er overrasket over at regjeringen ikke kutter skatt på arbeidende kapital, som de lovte i Granavolden-erklæringen for bare noen måneder siden, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid til NRK.

Han trekker frem midler til karbonfangst og -lagring, og kutt i andre skatter enn formuesskatten, som positive sider ved budsjettet.

Hva skjer nå?

Etter at finansminister Siv Jensen (Frp) har lagt fram regjeringens forslag for Stortinget i dag, skal komiteene på Stortinget jobbe videre med budsjettet. Innen 20. november skal finanskomiteen levere sin finansinnstilling, som fordeler inntekter og utgifter på ulike områder. Finansinnstillingen skal vedtas av Stortinget innen en uke. Da gjennomføres også finansdebatten på Stortinget.

Fremleggelse av statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2020

Finansminister Siv Jensen (Frp) møter pressen utenfor sin bolig mandag morgen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Komiteene på Stortinget kan fortsatt omdisponere innenfor den vedtatte rammen for sitt område. Alle komiteenes budsjettinnstillinger skal være ferdig behandlet av Stortinget innen 15. desember.

For første gang siden Erna Solberg (H) ble statsminister, har regjeringspartiene flertall på Stortinget.

Milliarder av kroner skal deles ut gjennom statsbudsjettet. Hvem får en bit av kaka? Hvem tar regninga? Svaret får du her.

Milliarder av kroner skal deles ut gjennom statsbudsjettet. Hvem får en bit av kaka? Hvem tar regninga? Svaret får du her.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger