Hopp til innhold

Ap og Sp: Regjeringen ofrer de svakeste når de vil innføre dobbelt statsborgerskap

Regjeringen vil oppheve forbudet mot dobbelt statsborgerskap. Det vil gjøre det nærmest umulig å hente hjem barn som er blitt bortført av foreldre til utlandet, mener kritikerne.

Vedum og Staalesen

To kvinner fra organisasjonen Nok møtte fredag Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og Arbeiderpartiets Siri Gåsemyr Staalesen på Stortinget. Laial Ayoub, leder i Nok, tror ikke Regjeringen skjønner hva forslaget kan bety. –Jeg tenker at de kvinnene som har kontaktet oss fordi de har barn som er bortført av sine fedre til utlandet, det vil nærmest være umulig å få barna sine tilbake dersom barnet er statsborgere av det landet de er bortført til, sier Ayoub til NRK.

Foto: Tormod Strand / NRK

– I denne saken er diplomatbarna og utenlandsstudenter viktigere for regjeringen enn kvinner og barn som er dumpet i utlandet, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han vil stemme ned forslaget om å tillate dobbelt statsborgerskap, og får Arbeiderpartiet med seg.

Regjeringen la i august fram forslag om går inn for å oppheve forbudet mot å ha dobbelt statsborgerskap, som en oppfølging av et løfte i Jeløya-plattformen.

Med dobbelt statsborgerskap vil det være mulig for nordmenn å beholde det norske passet sitt, selv om de blir statsborgere i et annet land. Det samme vil gjelde utenlandske statsborgere som ønsker å bli norske.

Et flertall av høringsinstansene er positive til forslaget. Men blant annet Advokatforeningen, Barneombudet, Kripos og Politidirektoratet mener det kan ha en negativ effekt i saker om tvangsekteskap, barnebortføring og tilbakeholdelse i utlandet.

–Rammer de mest sårbare

Forslaget møter nå også motstand på Stortinget. Arbeiderpartiet og Senterpartiet går imot forslaget.

– De som tjener på dette er de som er flinkest til å si fra. Diplomatbarna og de mest privilegerte. Den som taper på dette er en innvandrerjente som ikke har en så sterk talerstol. Regjeringen har glemt at det er de mest sårbare som taper, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Menn fra for eksempel Midtøsten som tar med seg barna til utlandet mot mors vilje, vil lettere kunne holde dem i utlandet dersom de også har statsborgerskap i landet det har tatt barna med seg til. Dette kan gjøre kvinner i Norge maktesløse, legger han til

vedum møter Nok

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Siri Gasemyr Staaelsen (Ap) møtte organisasjonen Nok på Stortinget denne uken for å diskutere forslaget om å tillate dobbelt statsborgerskap.

Foto: Tormod Strand / NRK

Også for Arbeiderpartiet er etterlatte barn og kvinner i utlandet en viktig grunn til å gå mot forslaget.

–Dette forslaget rammer de mest sårbare. Barn som sendes til koranskoler og etterlates i utlandet, jenter som utsettes for tvangsekteskap og dumpes i foreldres hjemland. For oss er det arbeidet mot sosial kontroll som veier tyngst i denne saken, sier Siri Gåsemyr Staalesen, integreringspolitisk talsperson for Ap.

NRK har i over ett år laget reportasjer om barn og unge som sendes på koranskoler i utlandet.

-Nærmest umulig å få etterlatte barn hjem

Layal Ayoub på vei inn til Stortinget

Laial Ayoub og Nadine Al-Mustafa i organisasjonen Nok, på vei inn til Stortinget for å møte Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Ayoub mener det er paradoksalt at regjeringen snakker mye om å bekjempe sosial kontroll, samtidig som den vil innføre et system som gjør det vanskeligere for de mest sårbare gruppene.

Foto: Tormod Strand / NRK

Laial Ayoub er Organisasjonsleder i organisasjonen Nok, som hjelper til i saker om sosial kontroll og tvangsekteskap. Hun mener Regjeringen ikke skjønner hva forslaget kan bety.

–Jeg tenker på de kvinnene som har kontaktet oss fordi de har barn som er bortført av sine fedre til utlandet. Det vil nærmest være umulig å få barna sine tilbake dersom barnet er statsborgere av det landet de er bortført til.

Ayoub mener det er paradoksalt at regjeringen snakker mye om å bekjempe sosial kontroll, samtidig som den vil innføre et system som gjør det vanskeligere for de mest sårbare gruppene.

-En veldig drøy påstand

Det er i dag flere unntak fra prinsippet om ett statsborgerskap. Dette har ført til at mange utenlandske statsborgere som søker om norsk statsborgerskap har fått dobbelt statsborgerskap, mens norske borgere som får statsborgerskap i et annet land ikke har fått samme mulighet.

Med dette forslaget vil det bli større grad av likebehandling, mener regjeringen, som avviser påstanden, spesielt fra Vedum, om at de ofrer sårbare grupper.

– Dette er en veldig drøy og helt usaklig kommentar fra Vedum, som viser at han ikke har skjønt saken. Mange kvinner som utsettes for tvang kommer fra land der vi allerede tillater doble statsborgerskap, og Senterpartiets motstand mot forslaget vil ikke hjelpe dem. Vi har mange andre tiltak for å bidra til å beskytte dem bedre, både i Norge og gjennom bistand fra ambassadene, sier statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Kristin Holm Jensen (H).

En av begrunnelsene for at regjeringen vil endre lovverket er at folk som kun har ett statsborgerskap, ikke kan få dette inndratt. Dette gjelder blant annet personer som har gjort seg skyldig i terror.

Etter det NRK forstår ligger det an til flertall for regjeringens forslag, som skal debatteres i Stortinget i desember.

AKTUELT NÅ