Ap er størst og nest dårligst

Jens sier han frykter sofasliterne i valget til høsten. Samtidig er partiet hans blant de dårligste til å nominere unge kandidater på listene.

Jens Stoltenberg

Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiet er nest dårligst i ungdomsklassen før høstens valg.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

NRK har sett på alderssammensetningen på de ti øverste kandidatene på alle rene partilister i alle landets kommuner til lokalvalget til høsten.

Les også: – Tror ikke de bryr seg om oss
Les også: Unge underrepresentert i lokalvalg
Les også: Stoltenberg: Sofaen er vår politiske hovedmotstander

Gjennomgangen viser at partiene nominerer nesten dobbelt så mange kandidater som er eldre enn 60 år, som de nominerer kandidater mellom 18 og 30 år.

Dårligst i klassen er Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet.

Andel unge toppkandidater valget 2011

Parti

Andel toppkandidater under 30 år

Andel toppkandidater eldre enn 60 år

Alle lister

 12,6 prosent

 21,8 prosent

Kristelig Folkeparti

10,7 prosent

31,3 prosent

Arbeiderpartiet

10,9 prosent

17,5 prosent

Fremskrittspartiet

11,3 prosent

23,3 prosent

Høyre

11,5 prosent

19,7 prosent

Venstre

12,1 prosent

17,5 prosent

Sosialistisk Venstreparti

13,6 prosent

20,2 prosent

Senterpartiet

14,5 prosent

17,5 prosent

Dette til tross for at det er bred enighet om viktigheten av å øke valgdeltakelsen i lokalvalg og at nøkkelen til dette går gjennom unge velgere.

Det står også i kontrast til statsminister Jens Stoltenbergs utsagn om at han frykter sofasliterne mer enn både Høyre og Fremskrittspartiet ved høstens valg.

Stoler på at unge tar seg av sine egne

Partisekretær Raymond Johansen i Arbeiderpartiet sier NRKs gjennomgang ikke gir et riktig bilde.

– Vi stiller lister i 417 kommuner og har mer enn 10 000 kandidater. Å ta med bare de ti første gir ikke et korrekt bilde både fordi vi har mer enn 10 kandidater i mange kommuner, og fordi det er ulikt antall som er forhåndskummulert, sier Johansen.

Han understreker også at partiets ungdomsorganisasjon AUF er den største blant alle partier, og at disse er flinke til å kummulere sine kandidater høyt på listene.

Statistikken for alderssammensettingen da sittende kommunestyrer ble valgt, viser imidlertid at kummulering av unge ikke er like mye brukt over alt. Statistikken viser at bare litt mer enn syv prosent av de som ble valgt inn i norske kommunestyrer ved forrige lokalvalg i 2007 var under 30 år.

Aldersfordeling i norske kommunestyrer

Aldersfordeling i norske kommunestyrer etter valget 2007

Antall

Prosent

18 - 29

800

7,3

30 - 39

2041

18,6

40 - 49

3194

29,2

50 - 59

3072

28,0

60 +

1845

16,8

– Men gir det ikke et signal når dere ikke plasserer dem høyere?

– Valgdeltakelsen er et problem alle partier har, og vi er sikkert ikke alltid flinke nok i dette arbeidet, men vi har fokus på det, sier Johansen.

– Lettere å kutte unge enn eldre

Eskil Pedersen

AUF-leder Eskil Pedersen.

Foto: Andersen, Aleksander / SCANPIX
Knut Arild Hareide

KrF-leder Knut Arild Hareide.

Foto: Johansen, Erik / SCANPIX

Leder Eskil Pedersen i AUF sier han skulle ønske tallene så anderledes ut både i Arbeiderpartiet og på de andre valglistene.

– Det er bra at dere linker de to gruppene, for det er en generasjonskonflikt i dagens valgssystem som gjør at det er lett å ikke sette unge kandidater høyt på listene, sier Pedersen til NRK.

Han peker på at det alltid er enklere å kutte fritidstilbud enn tilbudet til eldre.

– Det at ungdom ikke er en stor maktfaktor i valgene gjør at det også enklere for lokalpolitikere å nedprioritere det, sier Pedersen.

Han sier ungdom likevel bør stemme partiet hans til høsten.

– Til slutt er det folkene og politikken som teller, men tallene signaliserer at vi har en vei å gå for å få ungdom representert.

– Ikke noen overraskelse

Lederen i Kristelig Folkeparti, Knut Arild Hareide, er ikke ovverrasket over at hans parti har den største andelen kandidater over 60 år på årets valglister.

– Vi skulle gjerne hatt flere unge kandidater på listen, spesielt fordi vi har en høyere andel velgere mellom 18 og 30 år enn ellers i befolknignen. Vi har ikke fått til det vi har fått til på Stortinget der vi har den yngste stortingsgruppen, sier Hareide.

Elisabeth Løland, leder i partiets ungdomsorganisasjon KrFU, sier de også har en annen utfordring enn mange av de andre partiene.

– Vi har unge og aktive politikere i nesten alle fylker som også engasjerer seg kommunalt. Samtidig vet vi at vi har en ekstra utfordring fordi mange av ungdommene hos oss også er aktive i menighetsliv og hos andre kristne organisasjoner, sier Løland.

Dermed strekker ikke tiden til når også lokalpolitikken må passes inn i planen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger