Anundsen: Jeg er uenig med lagmannsretten

Justisminister Anders Anundsen mener det er beklagelig at lagmannsretten opphever vedtaket om flytting av mulla Krekar. Han erkjenner samtidig at hans eget departement kan bli nødt til å trekke den omstridte instruksen tilbake.

Anders Anundsen i intervju med Ander Magnus om mulla Krekar

SVARER: Justisminister Anders Anundsen trenger tid på å finne ut hva som skal gjøres med instruksen som lagmannsretten mener har gått for langt.

– Det er veldig beklagelig at de har endt opp med dette. Vi mener det er et behov for at vi skal ha bedre kontroll på mennesker som vi mener utgjør en trussel for rikets sikkerhet, sier Anundsen på et hasteinnkalt møte med pressen i Stavern.

Han sier departementet nå må gå gjennom lagmannsrettens kjennelse.

– Det kan ha som konsekvens at instruksen trekkes tilbake eller at den endres, sier Anundsen.

Opphever politiets vedtak

Fredag kom avgjørelsen fra Borgarting lagmannsrett, som opphever politiets vedtak om å tvangsbosette mulla Krekar på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag. Retten kritiserer Justisdepartementets innblanding i saken.

Lagmannsretten mener i motsetning til tingretten at instruksen som Justis- og beredskapsdepartementet ga Oslo politidistrikt i forkant av deres vedtak, kan ha påvirket innholdet i pålegget om tvangsbosetting.

Anundsen mener dommen reiser en rekke prinsipielle spørsmål rundt departementets mulighet til å gi instrukser.

– Kjennelsen er i strid med det som er Justis- og beredskapsdepartementets veldig klare holdning om at vi har adgang til å gi denne typen generelle instrukser, sier Anundsen.

– Den praktiske konsekvensen til kunne være at vi ikke får den kontrollen vi ønsker med folk som er en fare for rikets sikkerhet, sier han.

Les også: Advokat mener Justisdepartementet har dummet seg ut

Advokaten til mulla Krekar, eller Najmuddin Faraj Ahmad som han egentlig heter, Brynjar Meling sier til NRK at det er en god kjennelse.

– Vi er svært tilfreds med at lagmannsretten gir oss medhold. Det er en god kjennelse. Og det er interessant at lagmannsretten bruker den mest prinsipielle anførselen, nemlig instruksjonsmuligheten. Dette er viktig for borgere som ikke ønsker et ministerstyre i dette landet, sier Meling til NRK.

Kun Oslo informert om «generell» instruks

Regjeringen og justisministeren hevdet at instruksen de sendte til Politidirektoratet (POD) i denne saken var generell og ikke skreddersydd for mulla Krekars sak.

Men NRK avslørte at samme dag som instruksen ble sendt fra regjeringen, ble det gitt en konkret beskjed fra Politidirektoratet til Oslo-politiet om å se på tvangsflytting av Krekar. Ingen andre politidistrikt ble orientert om instruksen, selv om dette er vanlig praksis.

Kan fatte ny avgjørelse

I dagens kjennelse heter det også at rettens opphevelse av flyttepålegget ikke er til noe hinder for at politiet tar en ny, selvstendig vurdering av om det skal gis et pålegg i henhold til utlendingsloven.

Created by InfoDispatcher
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger