Anundsen støtter at politiet nedprioriterer hverdagskriminalitet

– Vi må tørre å si at vi har de pengene vi har, og vi skal løse de alvorligste sakene først, sier justisminister Anders Anundsen (Frp).

Anders Anundsen

– MÅ PRIORITERE: – Politiet lager en prioritering basert på de ressursene de har tilgang til, og jeg er glad for at de prioriterer de mest alvorlige kriminelle forholdene, sier justisminister Anders Anundsen.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

I Brennpunkt-dokumentaren «Forbrytelse uten straff» forteller fortvilte bedriftseiere om tyverier som ofte ender med henleggelse, selv når politiet får bilder og tilståelse i fanget.

Politiet i Hordaland er pålagt å legge vekk forbrytelser som ikke har ført til personskade eller til store verditap, når det er knapt med ressurser.

påtaleansvarlig ved Vest politidistrikt, Gunnar Fløystad

– FORTVILENDE: Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt tror tilliten til politiet ville økt dersom de kunne etterforske mer av vinningskriminalitet.

Foto: NRK

Det viser politiets egen prioriteringsliste, som NRK Brennpunkt har fått tilgang til.

– Vi må prioritere de alvorlige sakene, og da må mindre saker vike, sier Gunnar Fløystad, påtaleansvarlig i Vest politidistrikt.

– Har ikke en ubegrenset pengebinge

Ifølge justisminister Anders Anundsen har det nasjonalt vært en reduksjon i vinningskriminaliteten.

Han understreker at også vinningsforbrytelser skal etterforskes, men han mener politiet gjør helt rett i å prioritere opp etterforskningen av mer alvorlige saker på bekostning av den såkalte hverdagskriminaliteten, som tyveri, nasking, mindre underslag og bensinstikk.

– Det er selvfølgelig ikke sånn at vi har en ubegrenset pengebinge, og det er ikke mulig å prioritere alt, sier Anundsen.

– Dessverre vil det alltid være sånn at det er flere kriminelle forhold enn det som er mulig for politiet å etterforske og oppklare. Derfor må man ha en prioritering av sakene som er viktigst, sier han.

Synes du den prioriteringen de gjør i Vest politidistrikt er grei?

– Vi har de ressursene vi har, og vi politikere må tørre å si at det er greit at det er lavere prioritet på vinningskriminalitet så lenge man ikke nedprioriterer de mest alvorlige kriminalitetsformene, svarer Anundsen.

Han peker på drap, vold og overgrep mot barn, voldtekt og grov voldskriminalitet som områder han er glad for at politiet prioriterer.

Frykter at tilliten svekkes

Hadia Tajik står i Vandrehallen på Stortinget

TILLIT: Hadia Tajik har forståelse for at politiet må prioritere hvor de setter inn etterforskningsressursene, men understreker at det ikke må gå på bekostning av folkets tillit til politiet.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Mens KrF mener politiets prioriteringsliste nærmest er å be om mer kriminalitet, og Senterpartiet mener nedprioriteringen av vinningskriminalitet er en fallitterklæring, frykter Arbeiderpartiet at det skal gå på tilliten til politiet løs.

– Politiet er nødt til å gjøre noen prioriteringer, men de må ikke gå på bekostning av folks tillit til at deres trygghet er ivaretatt, sier Hadia Tajik (Ap), leder av Stortingets justiskomité.

Da Riksrevisjonen undersøkte politiets arbeid med vinningskriminalitet i 2011-2012, ble det påpekt at politiets arbeid med vinningsforbrytelser som tyveri og innbrudd var ett av de forholdene som hadde svakest resultater når det gjaldt politiets omdømme.

– Det er helt åpenbart at det svekker tilliten til politiet hvis man over tid ikke løser hverdagskriminalitet. Men at områder nedprioriteres, betyr ikke at de skal prioriteres bort. Man skal ikke slutte å oppklare vinningskriminalitet, sier Anundsen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger