Anundsen ønsker omkamp om permanent bevæpning etter Paris-terror

Justisminister Anders Anundsen (Frp) mener dagens trusselbilde i Europa gjør at norske politikere på ny må vurdere om politiet skal bære våpen, eller ikke.

Justisminister Anders Anundsen

DEBATT: Ifølge Anders Anundsen er det både naturlig og nødvendig at den økte terrortrusselen mot Europa fører til at norske politikere tar en ny debatt om bevæpning.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Spørsmålet er om vi har kommet over i en generell fase hvor vi rett og slett må frasi oss den luksusen det er og ha et ubevæpnet politi, sier han til NRK mandag morgen.

For under ett år side sa stortingsflertallet nei til generell bevæpning av norsk politi.

Ønsker bevæpning

Anundsen understreker at regjeringen respekterer avgjørelsen. Samtidig er han klar på at tidligere stortingsvedtak ikke skal legge den politiske debatten død.

– Det er veldig viktig at vi ikke ser oss blind på hva som er en ideell situasjon, fordi vi lever faktisk i den virkelige verden.

Bare timer før terrorangrepene i Paris fredag kveld, varslet Politidirektoratet (POD) at man vil avvæpne politiet denne uken. Dagen etter gjorde POD en ny vurdering, med samme konklusjon.

Politidirektoratet vil fortløpende vurdere bevæpningsspørsmålet etter hvert som nye trusselvurderinger foreligger. Foreløpig er det ikke kommet noen ny trusselvurdering som tilsier at vi gjør endringer knyttet til vår beslutning om at den midlertidige bevæpningen av politiet skal opphøre.

Politidirektoratet / Politi.no 14.11.15

Anundsen sier den midlertidige bevæpning alltid har vært bunnet i faglige råd. Det er dermed lite sannsynlig at han som statsråd overstyrer POD i denne saken.

– Den midlertidige bevæpningen er knyttet til en konkret trusselvurdering og hvilke virkemidler POD mener de trenger for å møte den trusselvurderingen. Det er ett spor for seg. Jeg mener at både hendelsene i Paris og andre hendelsen over tid, gjør at vi må børste støvet av diskusjonen om generell bevæpning, sier Anundsen.

Brekkstang

Senterpartiets Jenny Klinge liker dårlig at Anundsen bruker terroraksjonene i Paris som argument for en ny debatt om saken i Norge.

– Det er viktig at når store alvorlige ting som dette skjer, at man ikke bruker det som en brekkstang for å få gjennom synspunkter man ikke har flertall for. Det mistenker jeg Frp for i denne sammenhengen her, sier hun til NRK.

Anundsen beskriver påstander om at Frp utnytter situasjonen som «merkelig».

Han viser til at Frp lenge før terrorangrepet i Paris har gått inn for en generell bevæpning. I regjeringsplattformen vil Høyre og Frp åpne for «generell bevæpning i de politidistrikter der politiet selv mener det er den beste løsningen».

Anundsen tror utviklingen i samfunnet øker sjansen for at regjeringens syn «etter hvert vil modnes i den politiske diskusjonen».

– Samfunnet forandrer seg, vi forandrer oss som mennesker, og vi ser nå en brutalisering både av de kriminelle miljøene og av terroren. Jeg mener det gjør at vi må diskutere verktøykassa politiet har.