Anundsen om IKT-kriminalitet: – Vi har vært for «laid back»

POLITIHUSET GRØNLAND (NRK): Justisminister Anders Anundsen innrømmer at norsk politi har store utfordringer i kampen mot datakriminalitet.

Justisminister Anders Anundsen og leder for Oslo-politiets datakrim-enhet

Justisminister Anders Anundsen (t.v.) har lansert en strategi for hvordan norsk politi skal bli flinkere til å håndtere datakriminalitet. Her forklarer Trond Aurstad, leder for Oslo-politiets Datakrim-enhet, hvordan enheten jobber.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

60 år gamle Elisabeth Jærn ble forsøkt svindlet av utenlandske kriminelle, som utga seg for å være norske offiserer.

Peggy S. Heie i NORSIS

Peggy S. Heie, seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), mener politiet har mye å gå på når det gjelder etterforskning av IKT-kriminalitet.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

Peggy Sandbakken Heie, seniorrådgiver i NorSIS, sier nettsvindel den formen for datakriminalitet som øker mest.

– Ut ifra de henvendelsene vi har fått, tror vi det er et behov for å øke både kompetanse og ressurser på dette området for politiet. Det kan helt klart bli bedre, sier Heie til NRK.

Anundsen: – For «laid back»

En som er enig i den vurderingen er justisminister Anders Anundsen. Tidligere i sommer la han fram den første strategiplanen fra Justis – og beredskapsdepartementet som utelukkende fokuserer på IKT-kriminalitet.

– På en måte er det en erkjennelse av at vi ikke gjør dette bra nok i dag. Derfor er denne strategien et viktig dokument.

Anundsen mener Nærpolitireformen, som innebærer at antallet politidistrikt kuttes til 12, er ett av flere viktige tiltak for å sikre at miljøene som kan etterforske IKT-kriminalitet blir bedre.

– Jeg tror at cyberkriminalitet er en av de virkelig store utfordringene vi står ovenfor som samfunn fremover, og jeg tror vi har vært litt for «laid back», både politisk og i politiet, sier Anundsen til NRK.

– Vil den nye strategien føre til færre henleggelser når det gjelder datakriminalitet?

– Det jeg kan love er at kompetansen skal bli bedre, og at politiet skal være i stand til å etterforske denne typen saker. Vårt mål er å sette politiet i stand til å bekjempe cyberkriminalitet på en bedre måte. Det tror jeg vil føre til færre henleggelser.

Kriminelle stjeler identiteten til norske offiserer for å lage falske profiler på sjekkesteder på nettet.

Elisabeth Jærn (60) logget seg tidligere i sommer på en nettdating-tjeneste for første gang. Det ga noen erfaringer hun kunne vært foruten.

Sikre seg selv

Tirsdag var Anundsen på besøk hos Oslo politidistrikt, som med unntak av Kripos har det mest robuste etterforskningsmiljøet når det gjelder datakriminalitet i Norge.

Oslo-politiet er i ferd med å starte opp et pilotprosjekt, som skal sørge for at flere enn de dedikerte datakrim-etterforskerne blir gode på utnyttelse av elektroniske spor, særlig innenfor etterforskning.

Politiinspektør Trond Aurstad, som leder Datakrim-enheten i Oslo-politidistrikt, mener at noe av det viktigste politiet kan gjøre for å hindre nettsvindel, er å spre informasjon om hvordan publikum kan sikre seg.

– Jeg tror det er mye å hente når det gjelder forebyggende arbeid. Den opplysningstjenesten som må skje når det gjelder å forstå sårbarheter i det teknologiske samfunnet, er viktig for politiet også, sier Austad.

Justisminister Anders Anundsen erkjenner at politiet er for dårlig på å bekjempe datakriminalitet. I dag blir mange saker henlagt. Nå lanserer ministeren en ny strategi for at politiet skal bli bedre.

– Riktige ord

BI-professor Petter Gottschalk

BI-professor Petter Gottschalk er kritisk til politiets kompetanse når det gjelder datakriminalitet.

Foto: NRK

Professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI, Petter Gottschalk, har forsket på politi og kriminalitet i mer enn ti år. Han er ikke imponert over Justisdepartementets strategidokument.

– Dokumentet inneholder mange av de riktige ordene som kompetanseoppbygging og kunnskap, men trusselbildet kunne vært spisset mye mer. Det er i hovedsak en statusrapport med noen tiltak.

– Her er det altfor mange ting som er ramset opp. Jeg savner konkrete mål over hva de ønsker å oppnå med satsingen, for eksempel terrorplanlegging og organisert økonomisk kriminalitet, sier Petter Gottschalk til NRK.

Justisminister Anders Anundsen på besøk hos Datakrim-enheten

Leder for Oslo-politiets Datakrim-enhet, Trond Aurstad, forklarer en lærevillig Anders Anundsen hvordan politiet jobber.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

SISTE NYTT

Siste meldinger