Hopp til innhold

Anundsen ber om strengere kontroll ved grensene

Fordi flere flyktninger kommer til Norge ber Justisdepartementet politiet om å skjerpe kontrollen ved Norges grenser.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) varsler økt grensekontroll.

Foto: Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– I en situasjon med økte asylankomster er det viktig at norske myndigheter på et så tidlig tidspunkt som mulig får avklart identiteten og historien til de som kommer til landet. Dette blant annet for å forebygge ulovlig innvandring og bekjempe grenseoverskridende kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Politiet bestemmer hvor

Jan Eirik Thomassen

MER TILSTEDE: Jan Eirik Thomassen, seksjonssjef i Politidirektoratet, forteller at politiet blir mer synlig på grensene.

Foto: Olav Døvik

I pressemeldingen kommer det fram at departementet ber om at «politiets territorialkontroller intensiveres på steder og til tider der dette vil gi politiet bedre kunnskaper om utlendingers identitet og bakgrunnen for deres opphold i Norge».

Det blir opp til Politidirektoratet å bestemme hvor kontrollene skal skje, hvilket omfang de skal ha, og hvor lenge de skal vare.

– Det er ønske om at vi så raskt som mulig skal fastsette ID og registrere flyktningene som kommer. Det handler også om å sette en rask stopper for personer med kriminelle hensikter, sier Jan Eirik Thomassen, seksjonssjef i Politidirektoratet, til NRK.

Politidirektoratet er i gang med å planlegge hvilke grenseområder som skal prioriteres og hvor det er mest hensiktsmessig at de øker bemanningen.

– Hvordan vil folk merke dette?

– Folk vil ikke merke noe som helst, bare at vi er mer tilstede på grensene. Vanlige folk vil ikke bli utsatt for grensekontroll, svarer Thomassen.

Det presiserer også justisminister Anundsen.

– Det er viktig å understreke at dette ikke dreier seg om å gjeninnføre systematiske personkontroller ved selve grensepasseringen av indre grenser. Det er heller ikke hensikten å avskjære retten til å søke asyl i Norge for mennesker på flukt, sier Anundsen.

– Rekordmange sist uke

UDI-direktør Frode Forfang

KOMMER MANGE: UDI-direktør Frode Forfang snakker om antallet asylsøkere som kommer til Norge.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB scanpix

På vei inn til nok et ekstraordinært møte om flyktningkrisen for EUs innenriks- og justisministre, gjentok Anundsen hva han ser på som den viktigste diskusjonen.

– Hovedutfordringen er at vi ikke har kontroll på Schengens yttergrenser, som vi er opptatt av å gjenopprette. Nå har vi ikke kontroll på hvem som befinner seg innenfor grensene, sier Anders Anundsen.

Han ville ikke si noe om Norge vil bli med på en frivillig kvote med mottak av flyktninger.

– Jeg skal først gi uttrykk for det til mine kolleger på møtet, sier Anundsen.

Justisministeren er likevel tydelig på at han ikke vil sette opp grensegjerder.

– Vi er i en situasjon hvor mottakssystemet vårt er veldig sterkt presset, og vi mener forsterket grensekontroll er et svar på det. Men vi skal ikke sette opp gjerder sier han til NTB.

Anders Anundsen i Brussel

- GODE DISKUSJONER: Anders Anundsen før møtet i Brüssel.

Verden står overfor den største flyktningkrisen siden 2. verdenskrig. Europa og Norge opplever en kraftig vekst i antall asylsøkere.

Mandag presenterte Utlendingsdirektoratet (UDI) tall som viste at det kom 1242 asylsøkere til landet forrige uke. Det er økning på 452 fra uken før. Over halvparten kommer fra Syria.

UDI-direktør Frode Forfang kan ikke huske at det er kommet så mange på så kort tid før.

Det kom flere på én uke nå, enn det gjorde sammenlagt i januar og februar. Det illustrerer hvordan situasjonen har endret seg. Dette er et helt annet nivå enn det vi er vant til, og det setter apparatet på prøve.

Frode Forfang (UDI) / NRK 21.09.15

18. september varslet regjeringen at de vil bruke 230 millioner kroner ekstra for at politiet og kommunene skal kunne håndtere økningen i antall asylsøkere.

Justisdepartementet opplyser til NRK at disse pengene ikke skal gå til det de kaller «intensivert personkontroll i grensenære områder». Den økte kontrollen ved grensene skal finansieres over gjeldende budsjettrammer for politiet.

KrF reagerer på timingen

Dagrun Eriksen (KrF)

SETTER SPØRSMÅLSTEGN: Dagrun Eriksen, nestleder i KrF.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Nyheten om økt kontroll av hvem som kommer inn i Norge kom timer før justisminister Anundsen deltar på EUs hastemøte om flyktningkrisen.

– Jeg kan forstå behovet for bedre grensekontroll, men jeg setter spørsmålstegn ved timingen, for det jeg har ventet på av budskap fra Anundsen i dag, det er at Norge skal stille opp når det kommer til ansvarsfordelingen av flyktningsituasjonen i Europa, sier KrF-nestleder Dagrun Eriksen til NRK.

– For meg blir det veldig halvt å komme ut med et budskap om økt kontroll av norske grenser, uten å si noe om at vi også har tenkt å stille opp for det europeiske fellesskapet, legger hun til.

Iselin Nybø i Venstre sier at det viktigste for dem er at økt kontroll ved grensene ikke truer asylinstituttet.

AKTUELT NÅ