Hopp til innhold

Avviser ekstern terrortrussel-evaluering

SV vil ha ekstern evaluering av håndteringen av terrortrusselen i juli. – Glem det, er svaret fra justisministeren.

Justisminister Anders Anundsen

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) sier intern evaluering er å stole på systemet.

Foto: Per Onsheim / NRk

– Det er sikkert gode intensjoner bak forslaget til SV, men vi har allerede satt igang evaluering i tjenestene og i Justis- og beredskapsdepartementet. Det er viktig å få en helhetlig gjennomgang, men det skal departementet gjøre.

Det svarer justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) på SV-leder Audun Lysbakkens krav om ekstern evaluering av håndteringen av terrorhåndteringen i Dagbladet.

Les også: Ber PST tenke seg mer om før neste terroralarm

SV: – Må evaluere også når det går bra

Bård Vegar Solhjell

Nestleder i SV, Bård Vegar Solhjell, sier justisministeren ikke skal være redd for kritikk han kan lære av.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Der mente Lysbakken at det var vanskelig for Stortinget å evaluere håndteringen, og at det var uheldig dersom bare departementet skulle evaluere sin egen håndtering.

I dag fulgte nestleder Bård Vegard Solhjell (SV) opp under en kriminalpolitisk debatt på Arendalsuka.

– Vi bør evaluere oss selv også når det går bra, ikke bare når det går dårlig. Dette var en spesiell hendelse som skapte stor usikkerhet hos folk. Det er viktig at etatene evaulerer seg selv, men det kan også være sunt at noen utenfra ser på hvordan dette ble håndtert, sier Solhjell.

Les også: Avblåser den skjerpede terrorberedskapen

Han sier det er uklokt av Anundsen når han sier at evalueringen skal skje internt.

– Jeg tror han ville stått seg på å ikke være redd for den lille kritikken som kan komme, spesielt ettersom det virker som om vi kan komme opp i lignende situasjoner enda hyppigere i fremtiden, sier Solhjell.

Frp: – Handler om tillit til systemet

Anundsen er enig i at terrortrusselen er en situasjon som man vil måtte håndtere oftere i fremtiden. Men statsråden mener dette er et argument mot ekstern evaluering, og ikke for slik SV mener.

– Det gjør at vi må være mer bevisste på når og hvor ofte vi skal bruke eksterne evalueringer. Vi har planverk når det gjelder gjennomganger, og de synes jeg vi skal bruke.

Dette er den mest alvorlige offentliggjorte trusselen vi har hatt på 41 år. Tilsier ikke det at det hadde vært fornuftig med en ekstern gjennomgang?

Det handler egentlig om hvilken tillit vi har til det systemet som ligger der, og der ligger det et eget planverk for evaluering. Det ble gjort på den samme måten i in-Amenas. Da var det Utenriksdepartementet som stod for gjennomgangen, men vi har lagt oss opp mot samme standard. Jeg forstår SVs gode intensjoner, men det er litt mer komplisert enn det man kan få inntrykk av gjennom SV, sier Anundsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger