– Nytt pass gjør meg til annenrangsborger

Høyrepolitikeren Talat Mehmood Butt risikerer å få oppført fødeland som fødested, når han kommer til å fornye passet sitt neste gang. Antirasistisk senter mener de nye passreglene er diskriminerende, spesielt for nordmenn med innvandrerbakgrunn.

Talat Mahmood Butt om de nye passreglene

Talat Butt håper Politidirektoratet vil gå tilbake til gammel praksis.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Etter massiv kritikk mot de nye passreglene som førte til at mange nordmenn ville få oppført «fødested ukjent» i passet, snudde Politidirektoratet snudde Politidirektoratet tidligere denne måneden.

For adopterte vil politiet nå likevel kunne bruke det fødestedet som er oppgitt i adopsjonsmeldingen.

Men i saker hvor fødestedet ikke er registrert i folkeregisteret, og hvor politiet mente at det ikke var troverdig nok dokumentasjon på hvilken by man er født i, vil man i stedet føre opp fødelandet som både fødested og fødeland.

– Det er sårende. Jeg har bodd i Norge i 42 år og har oppgitt alle disse opplysningene flere ganger til flere norske myndigheter, sier vararepresentant i Oslo bystyre, Talat Mehmood Butt til NRK.

Butt er født i Pakistan. I over 20 år har fødestedet Jalalpur Jattan vært oppført i passet, men ikke i folkeregisteret.

Les også: Adopterte kan risikere å ikke få reise til USA
Les også: – Ny passregel som gir ukjent fødested, kan være ulovlig

31 land

Regelendringen for pass gjelder først og fremst nordmenn som er født i 31 land. Dokumenter fra de landene (se faktaboks helt nederst i artikkelen) anser norske myndigheter som lite troverdige.

Mari Linkløkken

Nestleder i Antirasistisk senter, Mari Linløkken, mener de nye reglene fører til diskriminering og mistenkeliggjøring.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– De passreglene er diskriminerende og ydmykende. Politidirektoratet viser en stor grad av mistillit til en stor del av den norske befolkningen, sier nestleder i Antirasistisk Senter, Mari Linløkken til NRK.

Politidirektoratet sier de ikke har hatt til hensikt å diskriminere eller mistenkeliggjøre noen.

– Endringen er kun fordi vi ønsker, og har behov for at det som står i passet skal være det som allerede er registrert i folkeregisteret, sier avdelingsleder i Politidirektoratet Astrid Borge til NRK.

Astrid Birgitte Borge

Politidirektoratet sier de vil vurdere dagens praksis.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Har ikke det vært viktig før?

– Det har alltid vært viktig, men vi ser at det har vært en praksis som har vært avvikende og det er det vi ønsker å rette på nå, presiserer hun.

Praktiske konsekvenser

Antirasistisk frykter at mange nordmenn vil få problemer når de er på reise.

– Det kan jo hende at mange vil bli hindret innreise fra land som USA. Dette kan få store konsekvenser for enkelte som reiser mye, mener Linløkken.

I en e-post til NRK sier konsul Katherine Reimondez ved Den amerikanske ambassade i Oslo at informasjon om fødestedet i et pass kan være avgjørende for innreise.

– Fødestedet som er oppført i et pass vil kunne påvirke en reisendes mulighet til å få reisetillatelse til en amerikansk grensestasjon gjennom Electronic System for Travel Authorization (ESTA), negativt.

Katherine Reimondez ved Den amerikanske ambassade i Oslo

– Gir ikke mening

Butt håper Politdirektoratet vil gå tilbake til den gamle praksisen eller godta dokumentene hans fra Pakistan.

– Det virker så irrasjonelt for meg at norske myndigheter har godkjent 99 prosent av alle opplysningene i de pakistanske dokumentene. Det eneste de ikke godtar er fødestedet, som også kommer fra samme dokument.

Politidirektoratet sier de vil fortsette å vurdere om fødestedet angitt som fødeland er den beste løsningen på lang sikt.

SISTE NYTT

Siste meldinger