Hopp til innhold

Flere førstegangskjøpere i 2020

Koronapandemi og høy arbeidsledighet til tross: Flere kjøpte sin første bolig i 2020 enn på mange år, viser ny rapport.

Boligmarkedet

BOLIGDRØM: Antall førstegangskjøpere har økt hvert år siden 2017, viser nye tall.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Scanpix

– Etter rentefallet har det vært svært gode tider for førstegangskjøpere, sier adm.dir. Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund i en pressemelding.

Carl O. Geving

Carl O. Geving er administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten / NRK

Koronaåret 2020 førte med seg mye økonomisk turbulens for boligkjøpere. Delvis nedstengning av landet førte med seg oppsigelser og permitteringer.

Dette skulle isolert sett tilsi at det ble vanskeligere å kjøpe bolig for første gang. Men et av koronatiltakene virket kraftig i deres favør, heter det i en ny rapport.

7. mai satte nemlig Norges Bank styringsrenta ned til null.

– Svært lave renter etter koronautbruddet gir sterke incentiver til å kjøpe framfor å leie bolig. Det har utløst sterk prisvekst, spesielt i Oslo-regionen, skriver Eiendomsmeglerforbundet i en pressemelding.

Kvartalet etter at nullrenta ble satt, altså 3. kvartal 2020, ble det registrert det høyeste antall førstegangskjøpere i ett kvartal siden statistikken startet i 2008.

Ser man på hele år, må man tilbake til 2011 for å finne et høyere tall enn i 2020.

Bremsen kan komme nå

En av bieffektene av de lave rentene har vært raskt stigende boligpriser. Nettopp det siste vil gjøre at veksten i antall førstegangskjøpere vil flate ut, heter det i analysen.

– Etter hvert som renteeffekten avtar vil boligmarkedet falle tilbake til mer normale tilstander og vi tror at økningen i førstegangskjøpere vil avta i de fleste regioner, sier Geving.

Oppgang i flere av de store byene

Flere av de store byene opplever et økende antall førstegangskjøpere.

I Bergen var det en klar økning i 2020. I Kristiansand så man mye av det samme, særlig i andre halvdel av fjoråret.

Trondheim har antall førstegangskjøpere økt jevnt og trutt i flere år, og utviklingen ble ytterligere forsterket i fjor.

Også i Tromsø, der tallene har variert mye fra år til år, kom det et oppsving i 2020.

Ser utenfor hovedstaden

I Oslo er imidlertid bildet litt annerledes.

Her økte antall førstegangskjøpere markert fra 2017 til 2019. I 2020 flatet imidlertid utviklingen noe ut, samtidig som tallene økte betydelig i kommunene rundt Oslo.

– Dette tolker vi som at et økende antall førstegangskjøpere nå vurderer å bosette seg utenfor byen, slik vi sist så i kjølvannet av den eksplosive boligprisveksten i Oslo i 2016, heter det i analysen.

Mens boligprisene det siste året har økt de fleste steder i landet, har de økt ekstra mye i Oslo. Bare fra april til desember i fjor økte gjennomsnittlig kvadratmeterpris i hovedstaden med 11 prosent.

Dermed «tvinges» mange førstegangskjøpere til å se på boligmarkedet utenfor Oslo, tror forfatterne bak analysen.

– Det gjelder særlig i Bærum, Lillestrøm og Lørenskog, men det var økning flere andre steder også, heter det i rapporten.

Stabil alder

På tross av store variasjoner i både norsk økonomi, renter og boligpriser, har snittalderen på førstegangskjøperen holdt seg rimelig stabil over tid:

Lyspunkt

AKTUELT NÅ