Hopp til innhold

Mangler oversikt over flerkulturelle ansatte i politiet

Ingen vet hvor mange flerkulturelle som jobber i politiet. Selv om fokuset på rekruttering er økt vet ingen hvor mange som faktisk har begynt i politiet.

Uteksaminserte politistudenter 2003

Ingen har oversikt over hvor mange flerkulturelle det finnes i politiyrket. Omtrent 100 med flerkulturell bakgrunn har gått ved Politihøgskolen, her fra uteksamineringen i 2003.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

Debatten har rast etter at det kom forslag om å tillate bruk av religiøse hodeplagg i politiet, blant annet hijab. Regjeringa og Politidirektoratet har satt et klart mål om at politiet må speile befolkninga bedre. Dermed må det inn flere med bakgrunn fra andre kulturer enn bare Norge i politiet. Dermed var et av argumentene for å tillate hijab at det ville lette rekrutteringa av flerkulturelle kvinner til politiyrket.

Les også: Sier ja til politi-hijab

Les også: Justisministeren ber om konkrete hijab-forslag

Les også: Slik kan politi-hijaben se ut

Men ingen vet hvordan rekrutteringen av flerkulturelle til politiyrket går. Politidisttriktene fører ingen oversikt over hvor mange de har ansatt med flerkulturell bakgrunn.

Hittil har rundt 100 studenter med minoritetsbakgrunn gått ved Politihøgskolen, men ingen vet om de jobber i politiet i dag.

Vi vet ikke hvordan vi skal holde styr på dette, forklarer de ansvarlige for feltet i Oslopolitiet.

Video nsps_upload_2009_2_16_8_15_20_255.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

Video: Klarer ikke telle minoriteter.

- Vi har 2600 ansatte, og det betyr at det ikke er så enkelt som å gå ut i kontorlandskapet og telle. Vi er avhengig av for eksempel å få dette inn i datasystemer, sier minoritetsrådgiver i Oslopolitiet Ingjerd Hansen.

Tør ikke telle

Flere andre distrikter tør ikke telle etnisitet. Noen distrikter kartlegger utenlandsk klingende navn, og andre kartlegger hva slags hudfarge ansatte har. Det kommer fram i en ringerunde NRK har gjort.

De fleste politidistriktene sliter med å definere hva en minoritet er. I Hordaland dukker f.eks. svensker opp i statistikken.

Ingelin Killengreen

Politidirektør Ingelin Killengreen

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Likevel forstår ikke politidirektør Ingelin Killengreen forvirringen.

- Det skal ikke være noe vanskelig å registrerer hvem som er hvem i vårt system, sier hun og viser til at de som har foreldre med innvandrerbakgrunn og ikke er adopterte faller inn under kategorien flerkulturell.

Felles system

Fra Oslopolitiet som skal prøve å få inn flere flerkulturelle ønskes det nå en systemendring. Det må også dokumenteres hvilket arbeid som gjøres praktisk med å få inn mennesker i politidistriktene, og at de blir integrert.

- Vi kan jobbe så godt vi bare vil med å få inn flerkulturelle, men det rapporteres ingen steder. Et felles system for rapportering vil virke motiverende for å jobbe bedre med dette overalt i politiet, sier minoritetsrådgiver Ingjerd Hansen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger