Antall enslige mindreårige asylsøkere er tredoblet fra i fjor

I fjor søkte 1204 enslige unge om asyl i Norge. Så langt i år er antallet tredoblet – 3577 barn og unge asylsøkere har nå kommet hit uten mor eller far.

Aldri før har det kommet så mange mindreårige asylsøkere til Norge uten foreldre. I fjor søkte 1204 enslige unge om asyl. Så langt i år er antallet tredoblet.

UDI tror det kan bli 5000 innen året er omme.

– Det kommer mange flere enn tidligere, og de er yngre enn før, sier Birgitte Lange, assisterende direktør i UDI.

Det har vært en kraftig økning de siste par månedene, og de klart fleste – 85-90 prosent – er unge gutter.

Må oppbemanne kraftig

Nå blir vanlige transittmottak gjort om til mottak som bare skal huse ungdommer mellom 15 og 18 år.

Jorid Dalsegg Bertelsen står utenfor transittmottaket på Torshov

– DET ER FULLT: De 200 plassene for unge, enslige asylsøkere på Torshov transittmottak er til enhver tid fylt opp, opplyser fungerende mottaksleder Jorid Dalsegg Bertelsen.

Foto: Roy Pettersen / NRK

– Vi har fullt belegg. Det vil si at det til enhver tid er 200 beboere her. Vi har gutter på 15–18 år, hovedsakelig fra Afghanistan, men også noen fra blant annet Syria og Eritrea, sier Jorid Dalsegg Bertelsen, fungerende mottaksleder ved Torshov transittmottak.

Etter at mottaket ble gjort om til et mottak for enslige, mindreårige asylsøkere, har de måttet øke bemanningen fra 18 til 50 årsverk.

– De er jo ungdommer, så det krever tettere oppfølging fra oss ansatte. Vi er opptatt av å ivareta sikkerheten deres og gi dem et godt aktivitetstilbud, så de hele tiden er i aktivitet mens de er her. Aktivitet og informasjon om hva som foregår, er viktig, sier Bertelsen.

Ifølge Bertelsen er det stor gjennomstrømning ved transittmottaket. De fleste ungdommene bor der i 2–3 uker for de flytter videre til ordinære mottak rundt om i landet.

I tillegg til de 200 plassene på Torshov transittmottak, er plasser på flere andre mottak den siste tiden gjort om til transittmottak for de unge asylsøkerne som kommer alene til Norge:

  • 50 plasser på Kasper transittmottak i Våler i Østfold
  • 100–200 plasser på Refstad transittmottak i Oslo
  • 50 plasser på Hvalsmoen transittmottak i Ringerike i Buskerud
  • Haslemoen transittmottak i Våler i Hedmark har fått 100 tilleggsplasser til enslige, mindreårige asylsøkere

– Ikke godt nok rustet

– Mottakene er et veldig sårbart system og er i utgangspunktet ikke rustet for å ivareta disse mest sårbare asylsøkerne når det kommer så mange. Mottakene for enslige, mindreårige asylsøkere er for spinkelt bemannet og må rustes opp, sier forsker Hilde Lidén ved Institutt for samfunnsforskning.

Birgitte Lange, assisterende direktør i UDI, blir intervjuet

– KREVENDE: Assisterende UDI-direktør Birgitte Lange beskriver situasjonen som krevende og oppfordrer også sivilsamfunnet til å stille opp og bidra.

Foto: Roy Pettersen / NRK

Birgitte Lange innrømmer at det er en krevende situasjon.

– Alle som er involvert i arbeidet, jobber på spreng. Vi må bygge raskere og flere mottak for enslige, mindreårige asylsøkere enn vi normalt gjør.

Den assisterende UDI-direktøren er glad for engasjementet sivilsamfunnet har vist.

– Mange av ungdommene er enslige og alene, de har reist langt, og det å møte folk som bryr seg og involverer seg, er svært positivt. Jeg vil gjerne oppfordre folk som kan tenke seg å være verge eller representant for dem under 18 år, til å ta kontakt med fylkesmannen, eller ta kontakt med frivillige organisasjoner i kommunene for å kunne gjøre en innsats for de enslige, mindreårige som bor på mottak.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger