Antall byggetillatelser i Oslo nær halvert

I fjor ble det gitt rundt 1700 byggetillatelser i Oslo. Det var nesten en halvering fra året før. OBOS mener det vil føre til mangel på boliger og dermed økte priser. Regjeringen lager nå en egen handlingsplan for å forsøke å få bukt med problemet.

Det siste året er antall byggetillatelser i Oslo nesten halvert. OBOS mener det kommer til å føre på mangel på boliger og økte priser. Regjeringen lager derfor nå en egen handlingsplan.

– BYGGES FOR LITE: Fire departementer går nå sammen for å lage en handlingsplan for boligbygging. – Vi må sørge for at det bygges mer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

– Den eneste måten vi kan sørge for å holde kostnadene nede på, er at det bygges mer, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

Nå skjer det stikk motsatte.

Boligbyggelaget OBOS har talt opp alle igangsettelsestillatelser som er gitt for nye boliger i Oslo.

Jon-Erik Lunøe i OBOS blir intervjuet

– ALVORLIG: Jon-Erik Lunøe i OBOS betegner den store nedgangen i antall byggetillatelser som alvorlig.

Foto: Hallgeir Aunan / NRK

– I 2013 ble det gitt over 3000 igangsettingstillatelser, og i 2014 var det 1700. Det er alvorlig. Det er en alvorlig svikt på tilbudssiden i forhold til etterspørselssiden som vi tror vil vedvare, sier Jon-Erik Lunøe, administrerende direktør i OBOS Nye hjem.

– Må få raskere planprosesser

Nå går fire departementer sammen for å lage en handlingsplan for boligbygging.

Målet er å bygge flere og rimeligere boliger. Tidsfristen er satt til sommeren. Stikkordet for kommunalministeren er avbyråkratisering av regelverket.

– I dag tar planprosessene altfor lang tid. Det er mange omkamper, og det er mange innsigelser. Vi ønsker å få raskere planprosesser. Nå er plan- og bygningsloven for kompleks, og det er for mange tekniske forskrifter. Vi har nå satt i gang det som kanskje er det mest omfattende forenklingsarbeidet innenfor plan- og bygningsloven og de tekniske forskriftene, sier Sanner.

Han trekker frem tre hovedområder.

– Det ene er at det må bli slutt på at stat og kommune står og peker på hverandre. Derfor skal vi få på plass byutviklingsavtaler, hvor stat og kommune skal samarbeide i stedet for å skylde på hverandre. Det andre er arbeidet for å forenkle plandelen i plan- og bygningsloven, sier Sanner.

– Det tredje er at vi skal gjennomgå hele den byggetekniske forskriften, som i dag utgjør flere tusen krav. Byggebransjen sier selv dette er blitt så komplekst at det er umulig å forholde seg til, og at det blir veldig mye dyrere enn det trenger å være.

Avviser boligskatt

Hva som kommer av virkemidler fra finansministeren – som for eksempel om det blir endringer i egenkapital-kravene – holder hun foreløpig for seg selv.

Men en ting er sikkert – noe boligskatt for å kjøle ned markedet er ikke aktuelt.

– Denne regjeringen har ikke gått til valg på å skattlegge folks boliger. Det er en uaktuell problemstilling. Vi må ha forutsigbarhet, og vi må sørge for at det ikke skapes usikkerhet rundt dette, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

SISTE NYTT

Siste meldinger