Annenhver ansatt i barnevernet opplever redsel og utrygghet

Mer enn hver annen ansatt i barnevernet opplever å bli truet og har vært redde på jobb, sier Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen FO. Hun sier de ansatte ofte blir sittende alene med problemene.

Mimmi Kvisvik og barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Vollen

60 prosent av ansatte i barnevernet har sagt at de er redde og føler utrygghet på jobben. Leder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen sier drapet i Asker bare er en bekreftelse for hennes medlemmer på at det er farlig på jobb.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix/NRK

Kvisvik sier hennes medlemmer i den kommunale barneverntjenesten og i barneverninstitusjoner ikke er overrasket over at jobben kan få tragisk utfall, slik som i Vollen i Asker der en kvinnelig ansatt ble drept av en ung beboer denne uka.

Drapet i Vollen er en bekreftelse på at den frykten våre medlemmer daglig føler, er høyst reell."

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen
Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen

Mimmi Kvisvik er leder i Fellesorganisasjonen som organiserer mange barnevernsansatte.

Foto: Emilie Hellberg Saksæther / NRK

– Dette er bare en bekreftelse på at redselen og utryggheten som de ansatte opplever, er reell, sier hun.

Kvisvik sier at hele 60 prosent av de ansatte i barnevernet svarte at de hadde opplevd vold og trusler på jobben de siste 12 månedene da forskningsstiftelsen Fafo spurte i 2009.

– Siden er det ikke blitt bedre, fastslår hun.

Kvisvik sier at de ansatte i barnevernet nå er preget av dyp sorg og av en stor usikkerhet rundt det som har skjedd med deres kollega i Asker.

– I tillegg til den redselen og utryggheten mange opplever, er de også fortvilet over at de ikke klarer å hjelpe klientene godt nok, sier hun.

Ressursene mangler

Hun peker på at i mange tilfeller er omfanget av problemer for stort eller at ressursene ikke strekker til for å løse oppgaven.

– Mange ansatte jobber i en skvis mellom forventninger fra klienter, pårørende og ledelse, i en situasjon der de mangler ressurser til å gjøre jobben skikkelig, sier hun.

Kvisvik mener tre viktige spørsmål må besvares:

  • Er det stor nok bemanning, og har de ansatte den nødvendige kompetansen til å løse oppgaven?
  • Er virksomheten godt nok organisert, og finnes det ledelsesstøtte faglig og personalmessig til å løse oppgaven?
  • Kan alle oppgavene løses innen virksomheten, eller må noe løses et annet sted?

– Altfor ofte bunner problemene våre folk har med å løse oppgavene i at tjenestene er underfinansiert, sier hun.

Flere voldelige angrep

Mange ansatte jobber i en skvis mellom forventninger fra klienter, pårørende og ledelse, i en situasjon der de mangler ressurser til å gjøre jobben skikkelig."

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen

Omfanget av vold mot ansatte i Nav, den kommunale barneverntjenesten og barnevernsinstitusjoner øker. I august i fjor ble en 27 år gammel kvinne drept på Nav-kontoret på Grorud i Oslo av en voldelig klient, som nå er dømt til tvungent psykisk helsevern.

I januar i år ble en far dømt til to år og fire måneders fengsel for grov vold mot to kvinnelige ansatte på barnevernkontoret på Otta.

Mimmi Kvisvik sier at behovet for behandlingstjenester øker mer enn ressursene som stilles til rådighet for å løse oppgaven.

– Da ender det med at enkeltansatte blir sittende med ansvaret, mens det skulle vært slik at dette burde vært løst av tjenesten – eller faktisk i siste instans av samfunnet selv, slik at de som står i forreste rekke får tilstrekkelige rammebetingelser, påpeker hun.

Kvisvik mener også at sikkerheten rundt de ansatte i helse- og sosialtjenester må bli bedre, og ser fram til at Arbeidstilsynet, politiet og Fylkesmannen skal avdekke nøyaktig hva som sviktet i «Små Enheter» i Vollen da den kvinnelige ansatte ble drept natt til onsdag denne uka.

LES OGSÅ: Når jobben gjør deg syk

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger