Anmeldte voldtekter nesten doblet

Bare i løpet av de første seks månedene i år har politiet mottatt 2165 anmeldelser, ifølge politiets halvårstatistikk. – Skremmende utvikling, sier politiet.

Knut Storberget

Politiets straffesakstall fra første halvår 2011 ble lagt fram torsdag. Justisminister Knut Storberget og assisterende politidirektør Vidar Refvik presenterte straffesaksrapporten.

Foto: Kirsti Haga Honningsøy

Politiet la torsdag fram de nasjonale straffesakstallene for første halvår i 2011 – samlet fra alle politidistriktene i Norge. Totalt har den samlede kriminalitetsutviklingen hatt en nedgang på 17, 2 prosent på ti år.

Men statistikken viser en eksplosiv økning i antall anmeldte seksualforbrytelser. Første halvår i 2002 ble det anmeldt 257 voldtekter mot 475 hittil i år.

I første halvdel av 2002 ble 1370 seksualforbrytelser anmeldt – i 2011 har politiet så langt mottatt 2165 anmeldelser. Politiet er bekymret for utviklingen.

– I løpet av de ti siste årene har antall anmeldte voldtektsforbrytelser økt betydelig, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik.

Flere anmeldelser i år

Også fra første halvår i fjor mot første halvår i år har det vært en økning, med 61 flere anmeldelser i år. Det er en økning på 1, 6 prosent.

Politiet er usikre på om det er flere tilfeller av seksualforbrytelser, eller om det har blitt levert flere anmeldelser enn tidligere.

– Vi vet ikke om det er begått flere voldtekter, eller om forholdene anmeldes oftere. Vi tror det har blitt en sterkere tilbøyelighet for å anmelde slike saker, sier Refvik.

Store mørketall

Når man skal anmelde en voldtekt i dag, er det en lang prosess som står foran den berørte.

– Man må gjennom en prosess med medisinske undersøkelser, levere en anmeldelse til politiet, og deretter blir det rettsak. Det er klart det er en belastning for den enkelte, sier Refvik.

– Hvordan kan man minske belastningen?

– Det er viktig at politiet gjør et godt arbeid, tar imot de fornærmede, og behandler sakene seriøst. Vi vet at det er store mørketall, men det vi ønsker er å redusere antall overfallsvoldtekter, og andre voldtekter, sier Refvik.

– Det er vanskelig å innrette konkrete tiltak i forhold til denne type forbrytelser, legger han til.

Økning i overgrep mot barn

– 80 prosent av alle voldtekter skjer i lukkede rom. Denne typen forbrytelser er vanskelig å forebygge, sier Refvik.

I løpet av de siste fem årene ser politiet en økning på anmeldte mishandlingssaker i familien med 168 prosent. Antall anmeldte forhold som omhandler seksuell omgang med barn under 14 og 16 år lå i 2002 på 110 anmeldelser. I 2011 har det økt til 183. Justisminister Knut Storberget synes tallene er positive.

– Det er positivt fordi vi får mer søkelys på den delen av kriminalitetsbildet som rammer flest på en mest brutal måte. Flere tør å si ifra, sier Storberget.

– Det er viktig at folk anmelder forbrytelser, men like viktig er oppklaringsprosessen, legger han til.

Politiet tror økningen blant annet skyldes at flere mindreårige kommer i kontakt med overgripere på internett.

Flere drap og tyverier

16 drap har blitt begått hittil i år. Det er fire mer enn i første halvår i 2010, viser statistikken.

Tallet på tyverier fra personer på offentlig sted har økt med 40 prosent på et år. Politiet sier at eldre mennesker og funksjonshemmede i størst grad blir tyveriofre. Samtidig har det vært en nedgang i tyverier fra boliger på nesten 40 prosent, siden 2002.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger