Anklager regjeringen for å bryte trepartssamarbeidet

Partene i byggenæringen reagerer på at de ikke får blir med i ekspertgruppen som skal bekjempe et useriøst arbeidsliv. Nå har arbeidsgivere og arbeidstakere skrevet et felles brev til kommunalministeren.

Faksimile av brevet fra Fellesforbundet og Byggenæringens landsforening.

Faksimile av brevet fra Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening til kommunalministeren.

– Det er vanskelig å sende et kraftigere signal enn når både arbeidsgiver og arbeidstakersiden er helt enige om at dette går ikke an, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krokstad, til NRK.

Sammen med arbeidsgiverorganisasjonen Byggenæringens Landsforening (BNL) har Fellesforbundet sendt et brev til kommunalminister Monica Mæland (H) der de anklager regjeringen for å bryte trepartssamarbeidet.

Partene reagerer på at de ikke har fått plass i regjeringens ekspertgruppe for byggenæringen, bare i referansegruppen.

Ekspertgruppen skal jobbe med å bekjempe arbeidskriminalitet, noe som er et alvorlig problem i deler av byggebransjen.

– Byggenæringen står overfor svært krevende utfordringer med mange useriøse aktører og har et betydelig behov for å skjerpe innsatsen på både kvalitet og kompetanse, sier administrerende direktør i BNL, Jon Sandnes, til NRK.

Sannes viser til at det i regjeringens egen Strategi mot arbeidslivskriminalitet står at «gjennom samarbeid med partene i arbeidslivet videreføres en bred og felles innsats mot arbeidslivskriminalitet».

Byggebransjen er med sine rundt 230.000 sysselsatte den største distriktsnæringen i Norge.

Bruker sterke ord

Organisasjonene mener at det er et brudd med det historiske trepartssamarbeidet – som ofte har vært helt sentralt for å ro i land lønnsoppgjør, regelverk og politiske reformer.

– Slik vi ser det ønsker ikke regjeringen å ta oss med, og da er det ikke noe trepartssamarbeid, sier Krokstad i Fellesforbundet

Også Sandnes bruker sterke ord og kaller det som har skjedd «urovekkende og ikke minst uforståelig».

– Vi opplever helt klart at dette er et brudd på en lang linje der arbeidstager og arbeidsgiver alltid har gått sammen for å prøve å utvikle et regelverk som skal bidra til både kvalitet og en seriøs næring. Vi synes derfor at det er uforståelig at man her velger å bryte en slik tradisjon, sier Jon Sandnes.

Jon Sandnes, administrerende direktør i Byggnæringens landsforening

– Vi opplever at dette både er urovekkende og ikke minst uforståelig, sier administrerende direktør i NBL, Jon Sandnes, til NRK.

Foto: BNL

– Invitert til å foreslå kandidater

Statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet svarer at partene i byggenæringen er invitert til å komme med forslag til uavhengige kandidater som kan representere dem i ekspertutvalget.

– Det er lagt opp til at ekspertutvalget skal ha tett dialog med referansegruppen underveis. Jeg er derfor trygg på at trepartssamarbeidet er godt ivaretatt med dette forslaget, skriver Him i en e-post til NRK.

Lars Jacob Hiim, statssekretær

Statssekretær Lars Jacob Hiim i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK

Han kommenterer ikke brevet direkte, men sier at departementet «tar med innspillene som har kommet i det videre arbeidet med å organisere en gjennomgang av regelverket på dette området».

– Kan bearbeide Stortinget

I Fellesforbundet mener man ikke at det er nok å sitte i en referansegruppe, ettersom de opplever at det er de og BNL som er ekspertene på området.

– Regjeringen ønsker et ekspertutvalg, men de fremste ekspertene er de som jobber i bransjen hver dag, sier Krokstad.

Han gjør det klart at om ikke brevet fører til at regjeringen endrer politikk, så har de andre muligheter.

– Hvis vi ikke får gjennomslag må vi prøve å bearbeide Stortinget og se om det er en noe mer positiv holdning blant flertallet der. Det har vi grunn til å anta at det er, sier nestlederen i Fellesforbundet.

SISTE NYTT

Siste meldinger