Anklager Høie for å hindre åpen abortdebatt – tar saken til kontrollkomiteen

Helseminister Bent Høie (H) nekter å oversende departementets vurderinger av mulige endringer i abortloven. – Jeg forstår ikke hva helseministeren er redd for, sier Ap-topp.

Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet

– IKKE AKSEPTABELT: Ingvild Kjerkol i Arbeiderpartiet får ikke se vurderingene Bent Høie har bedt embetsverket gjøre om endringene i abortloven. Hun kaller svaret fra statsråden uakseptabelt.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol har ikke tenkt å gi seg. Hun vil ta saken til kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

– Abortloven griper direkte inn i enkeltmenneskers integritet, og vi trenger en opplyst debatt i offentligheten, sier Ap-politikeren til NRK.

Før jul sendte hun et skriftlig spørsmål til Høie der hun ba ham oversende vurderingene embetsverket har gjort i forbindelse med eventuelle endringer i abortloven. Torsdag ettermiddag kom svaret. Høie sier nei: «Jeg finner ikke grunn til å oversende de aktuelle vurderingene fra embetsverket, slik representanten ber om».

– Av hensyn til saksbehandling

Helseministeren fra Høyre begrunner avslaget med at departementet trenger gode interne prosesser.

«Dersom det gis innsyn i interne dokumenter, vil det være en fare for at en sak ikke blir drøftet i sin fulle bredde,» skriver han og fortsetter:

«Departementet mener derfor at det både av hensyn til denne saken, og av hensyn til saksbehandlingen av fremtidige saker, er nødvendig å være tilbakeholdne med å gi innsyn i interne notater».

– Hindrer debatt

Men dette argumentet er ikke godt nok for Kjerkol. Sammen med Arbeiderpartiets folk i kontroll- og konstitusjonskomiteen vil hun nå undersøke mulighetene for at Stortinget kan kreve innsyn, selv om helseministeren nekter.

– Vi synes ikke hensynet til departementets interne prosesser skal veie tyngre enn hensynet til opplyst og åpen debatt, sier hun til NRK.

– Mener du Høie hindrer en åpen debatt nå?

– Absolutt.

Under KrFs dramatiske veivalg i fjor høst, åpnet statsminister Erna Solberg i midten av oktober for å komme KrFs krav om endringer i abortloven i møte.

Bent Høie (Høyre)

NEI: Bent Høie (H) sier i sitt svar til Arbeiderpartiet at det ikke pågår noe arbeid i regjeringen om å endre abortloven.

Foto: Erlend Aas / Scanpix

Allerede uken etter at KrF-leder Knut Arild Hareide 28. september rådet partiet å søke regjeringssamarbeid med Ap og Sp, ba Høie sine fagfolk i departementet om å se på eventuelle endringer i abortloven.

NRK og andre mediehus har tidligere bedt om innsyn i disse vurderingene, men fått nei.

– Vi skal undersøke om det finnes en paragraf som gjør at vi kan kreve innsyn, sier Kjerkol.

Regjeringen avviser kritikken

Bent Høie deltar som nestleder i Høyre i regjeringsforhandlingene på Hadeland, og har ikke anledning til å kommentere saken. Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke sier følgende i en skriftlig kommentar:

– Regjeringen må kunne be embetsverket om råd og innspill i løpende debatter og saker, uten at det skal kunne gis innsyn i alle interne dokumenter. Derfor gir offentleglova mulighet til å unnta dokumenter som er ment for intern bruk. Praksisen vår er i tråd med loven, og det er useriøst av Arbeiderpartiet å hevde at dette hindrer en åpen debatt.

SISTE NYTT

Siste meldinger