Hopp til innhold

Anker ikke Lommemann-dommen

Erik Andersen anker ikke dommen fra Borgarting lagmannsrett i Lommemann-saken.

Ankesaken i Borgarting lagmannsrett

Fra venstre: Aktor Per Egil Volledal og Jorid Kile Berg sammen med Lommemannen-forsvarer Petar Sekulic under ankesaken i Borgarting Lagmannsrett.

Foto: Andersen, Aleksander / Scanpix

Før jul dømte lagmannsretten Andersen til forvaring i ti år, med en minstetid på sju år, for seksuelle overgrep mot 66 unge gutter.

Forsvarer Petar Sekulic, sier til NRK at Andersen mener at dommen er feil på flere punkt, men er under tvil kommet til at han ikke vil anke videre til Høyesterett.

Andersen har sittet fengslet siden han ble pågrepet i januar 2008.

Skjerpet straff

I Follo tingrett ble Erik Andersen (58) dømt til forvaring i ni år med en minstetid på seks år.

Lagmannsretten har kjent Andersen skyldig i en voldtekt han ble frikjent for i tingretten, og han er med det dømt for samtlige punkter i den omfattende tiltalen på overgrep mot i alt 66 gutter.

Andersen fikk tilnavnet «Lommemannen» etter at han lokket gutter til å kjenne i bukselommene sine - som ofte var uten fór.

Andersen er dømt for overgrep i hele Sør-Norge - fra Trøndelag til Agder.

To voldtekter

Erik Andersen er dømt for to voldtekter av barn under 14 år, og det har veid tungt ved straffeutmålingen.

Dommerne mener de to voldtektene, som har skjedd mot fremmede barn på offentlig sted, har mye til felles med overfallsvoldtekter.

Erik Andersen er, som i tingretten, også dømt til å betale erstatning til ofrene. I alt må han betale 2,65 millioner kroner i erstatning, 140.000 kroner høyere enn dommen i tingretten. Han må også betale 575.000 kroner i sakskostnader.

Da rettssaken startet i Follo tingrett oppga Andersen at han hadde en formue på 10 millioner kroner.

AKTUELT NÅ