Anker dom for å ha hengt opp naziflagg

De tre mennene som tidligere denne måneden ble dømt for hatefulle ytringer anker dommen. Det må være tillatt å støtte Hitlers prosjekt, sier forsvareren.

Nazister hengte opp et naziflagg i Kristiansand 9. april 2018

FLAGGHEISING: De tre dømte filmet seg selv da de natt til 9. april 2018 heiste et naziflagg utenfor Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand. Politiet stoppet dem like etter, beslagla videokameraet og brukte filmen som bevis i retten.

Foto: Politiet

3. september kom dommen der tre menn ble dømt for å ha hengt opp et flagg og flere banner med hakekors forskjellige steder i Kristiansand natt til 9. april i fjor.

De tre er alle sentrale medlemmer i nazistorganisasjonen som kaller seg Den nordiske motstandsbevegelsen.

Advokat Nils Christian Nordhus

ANKER DOMMEN: Forsvarer Nils Christian Nordhus mener det må være tillat å uttrykke støtte til deler av Hitlers prosjekt.

Foto: Christine Svendsen / NRK

De dømte anker nå saken til lagmannsretten, opplyser forsvarer Nils Christian Nordhus til NRK.

– Vi har anket fordi vi mener ytringen ikke er kvalifisert klanderverdig og derfor ikke en hatefull ytring i lovens forstand.

– Vårt grunnleggende syn er at det må være tillat i det offentlige rom å uttrykke støtte, helt eller delvis, til Hitlers prosjekt, sier forsvarer Nordhus.

Retten: – En hatefull ytring

Nazistene heiste et hakekors-flagg utenfor det som var Gestapos hovedkvarter på Sørlandet under 2. verdenskrig. Arkivet freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand er i dag et informasjonssenter som blant annet besøkes av mange skoleklasser hvert år.

Kristiansand tingrett mener flaggheisingen ikke er vernet av ytringsfriheten.

– Å fremme en nazistisk og rasefundert ideologi natt til 9. april 2018 på et sted hvor mennesker ble utsatt for vold og tortur under 2. verdenskrig på den måten som de tiltalte her har gjort, kan ikke vernes av ytringsfriheten, og er uten tvil ikke nødvendig i et demokratisk samfunn, står det i dommen.

– Retten er av den oppfatning at de tiltaltes bruk av hakekorset, sammen med banner med teksten «Vi er tilbake!», i denne konteksten, uten tvil er å regne som en hatefull ytring.

Nektet å betale bøter

Saken endte i tingretten fordi de tre nektet å betale bøtene de først fikk fra politiet. Nå er to av mennene dømt til å betale 12.000 kroner i bot, og den tredje 6000 kroner fordi han også var bøtelagt i forbindelse med en annen sak.

Naziflagg varoddbrua

PÅGREPET: De dømte filmet seg selv mens de hengte opp flere banner med hakekors. Her på Varoddbroa utenfor Kristiansand. Politiet beslagla videokameraet og videoen ble lagt fram som bevis i retten.

Foto: Politiet

I tillegg til å betale bøter, er mennene også dømt til inndragelse av naziflagg, bannere og klistremerker.

– Vi kan ikke legge noe annet i ytringene som vår sak gjelder, enn at det er en støtte til deler av Hitlers prosjekt, sier mennenes forsvarer Nils Christian Nordhus.

– Vi mener at det samfunnet er tjent med er eventuelt å argumentere mot slike meninger heller enn å kneble med bruk av straff, sier Nordhus til NRK.

De tre filmet seg selv mens de også hengte opp bannere med hakekors utenfor politistasjonen og på Varoddbroa. Politiet fikk tips av forbipasserende og de tre ble pågrepet og videokameraet deres ble beslaglagt. Videoen ble fremlagt som bevis i retten.

– Jeg har ikke noen bemerkninger til anken utover at anke er mottatt fra advokat Nordhus på vegne av alle tre, sier politiadvokat Ole Martin Paulsen ved Agder politidistrikt.

– Jeg vil etter hvert oversende saken til statsadvokaten for videre oversendelse til Lagmannsretten, men må avvente noe da advokat Nordhus har informert meg om at han vil sende ytterligere støtteskriv til anken, sier Paulsen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger