Hopp til innhold

Anken til Laila Bertheussen forkastes

Høyesterett mener dommen mot Bertheussen «er svært omfattende og gir en grundig beskrivelse av et bredt bevisbilde.» Hun får dermed bare behandlet lengden på straffen på nytt.

Laila Bertheussen under domsavsigelsen i Oslo tingrett.

DØMT: Laila Bertheussen ble dømt til ett år og åtte måneder i fengsel i januar, etter en rettssak som fikk mye oppmerksomhet i norske medier.

Foto: Esther Bjørneboe / NRK

«Ankeutvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken forkastes», skriver Høyesterett i avgjørelsen.

Laila Bertheussen ble i Oslo tingrett i januar dømt til fengsel i ett år og åtte måneder for blant annet trusler mot sin egen samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

Høyesterett mener at det ikke er tvil om at Bertheussen står bak alle handlingene i tiltalen.

Bertheussen har hele tiden sagt at hun er uskyldig og anket dommen på stedet.

I juni kom Borgarting lagmannsrett til at Bertheussen ikke får behandlet skyldspørsmålet, lovanvendelsen eller saksbehandlingen på nytt. Lagmannsretten vil kun behandle lengden på straffen.

Dette ble også anket av Bertheussen og forsvarer John Christian Elden. Nå er altså avgjørelsen fra Høyesterett klar. Det betyr at straffeutmålingen skal behandles 2. og 3. desember.

Bertheussen ble i tingretten dømt for åtte tilfeller av trusler mot Wara, hans partifelle og regjeringskollega samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde og ektemannen hennes, stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp).

Frederik G. Ranke, statsadvokat i Bertheussen-rettssaken under befaringen

Statsadvokat Frederik G. Ranke.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Statsadvokat Frederik G. Ranke sier det er opp til domfelte og hennes forsvarere å avgjøre om straffeutmålingssaken blir behandlet.

– Vi kommer til å nedlegge samme påstand som i tingretten, altså noe over det hun ble dømt til, sier Ranke.

Han sier skyldspørsmålet dermed er avgjort en gang for alle.

– Vi har hele tiden forberedt oss som om straffeutmålingsanken var det som skulle behandles, og det blir behandlet i desember. Vi er helt enig med Høyesterett i at tingrettens dom er en grundig beskrivelse av et bredt bevisbilde, og at lagmannsrettens beslutning er omfattende har en grundig gjennomgang av alle tiltalens poster, sier Ranke.

– Kan fortsatt oppheve tingrettens dom

Forsvarer John Christian Elden skriver i en e-post til NRK at de fortsatt ser på om noe nytt må ankes.

– Det betyr at lagmannsretten må fortsette ankebehandlingen med rettsmøte i november om straffutmåling og lovanvendelse. Deretter må vi se om det gjenstår noe som på nytt må ankes til Høyesterett.

John Christian Elden og Jonny Enger.

FORSVARER: Advokat John Christian Elden forsvarer Laila Bertheussen.

Foto: Vegar Erstad / NRK

Elden er ikke enig i at «skyldspørsmålet dermed er avgjort en gang for alle».

– Nei. I straffesaker er det slik at ingen deler av dommen er rettskraftig før hele dommen er det. Lagmannsretten kan fortsatt oppheve tingrettens dom eller frifinne henne helt eller delvis på lovforståelse, og alt kan ankes til Høyesterett, sier Elden.

Nye hendelser

Etter at dommen har falt har PST fortsatt etterforskningen. Omtrent på samme tid som lagmannsretten forkastet Bertheussens anke over skyldspørsmålet, ble det skrevet nye etterforskningsrapporter i saken.

NRK har tidligere fortalt at PST som en del av dette arbeidet har klart å gjenskape nye videobevis mot Bertheussen. Det er snakk om opptak fra et av overvåkningskameraene på eiendommen til Wara og Bertheussen.

Disse viser ifølge PST at Bertheussen bærer en printereske ut av en bil. Printeren i esken har vært sentral i saken, fordi PST mener den ble brukt til å lage trusselbrev.

I tillegg har NRK omtalt at det i tiden etter dommen skal ha vært nye hendelser ved Wara og Bertheussens hjem. Bertheussen selv har blant annet overlevert en video som skal vise to personer som er inne på eiendommen.

Statsadvokat Frederik G. Ranke har tidligere uttalt at hendelsene ikke endrer påtalemyndighetens syn på saken eller ankeprosessen.

– Det endrer ikke noe på vårt syn på hvem som er gjerningsperson i saken, sa Ranke til NRK 2. september.

AKTUELT NÅ