Hopp til innhold

Utrederne anbefaler at bygg i Regjeringskvartalet rives

Utrederne som har laget en rapport om mulighetene for framtidas regjeringskvartal anbefaler politikerne å rive flere bygg i Regjeringskvartalet. Blant annet mener de at det ikke er samfunnsøkonomisk riktig å bevare Høyblokka.

Svein Olaussen går i Regjeringskvartalet foran Høyblokka

Utrederne anbefaler politikerne å rive både Høyblokka (bildet), Y-blokka, S-blokka og R4. Her sees Svein Olaussen som presenterte utredningen for Rigmor Aasrud torsdag foran Høyblokka og hovedbrannstasjonen som ligger i området østover der kvartalet foreslås utvidet.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Vi har kommet fram til at både R4 og S-blokka bør erstattes med nybygg uansett. Det er en dårlig tomteutnyttelse der fra før, og det vil være store gevinster ved å bygge nytt, sier Svein Olaussen som legger fram rapporten

Svein Olaussen, Metier

Svein Olaussen i Metier la fram den faglige konseptutvalgsrapporten med anbefalingen fra fagfolk til regjeringen.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Han forteller under pressekonferansen der konseptene for framtidas regjeringskvartal legges fram at riving av R4 og S-blokka har vært lagt til grunn for arbeidet med alle de fem konseptene de har analysert mer nøye.

Det er også vurdert å bevare Høyblokka og Y-blokka som var på vei til å bli vernet før terrorangrepet. De anbefaler dog politikerne å rive også disse byggene.

Slik er anbefalingen:

  • G-blokka (Finansdepartementet), R5, R6 og T5 bevares
  • R4 og S-blokka rives
  • Y-blokka rives
  • Høyblokka rives

– Vi har ikke sett det som samfunnsøkonomisk besvarende å bevare Høyblokka slik den er i dag, sier Svein Olaussen i Metier.

Utrederne anser at det vil koste rundt 400 millioner kroner mer å bruke Høyblokka enn å bygge nytt. For Y-blokka er merkostnaden 250 millioner kroner.

Utrederne går for det de har kalt alternativ øst der regjeringskvartalet flytter seg i den retningen mot Hammersborg torg, og anbefaler det til politikerne.

Konsept øst for nytt regjeringskvartalet

Slik ser utrederne for seg at byggene kan ligge hvis de flytter regjeringskvartalet østover slik de anbefaler politikerne.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Olausen jobber i selskapet Metier som sammen med LPO Arkitekter og OPAK har hatt oppdraget fra regjeringen på å utrede muligheter. Konseptene de nå presenteres skal kvalitetssikres, og den endelige beslutningen tar politikerne først tidligst tidlig i 2014.

I utredningen som nå overleveres til statsråd Rigmor Aasrud har både sikkerhet og bevaring av gamle bygg vært vurdert.

– Sikkerhet og bevaring/vern har vært to av hovedområdene som vi har utredet, sier Olaussen.

Sikkerhetskravene er svært strenge i det nye regjeringskvartalet:

Det absolutt nødvendige sikkerhetsnivået presenteres slik:

  • 20–40 meter til allmenn kjøretøystrafikk
  • Ingen fysisk kontakt mellom bygninger i og utenfor regjeringskvartalet

– Vi har lagt til grunn en basis sikring. I en fremtidig løsning må det derfor være avstand til kjøretøytrafikk, sier en av utrederne Svein Olaussen som legger fram

Rapport om nytt regjeringskvartal overleveres Rigmor Aasrud

Rigmor Aasrud mottok rapporten fra utrederne.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Aasrud: – Noe overraskende

Statsråd Rigmor Aasrud mottok rapporten. Hun åpnet pressekonferansen med å uttrykke at dette er et svært stort prosjekt for langt fram i tiden.

– Beslutningen som regjeringen skal ta skal ikke bare stå seg i et tiår, men kanskje i et 100-årsperspektiv, sa Aasrud.

Da utrederne var ferdig med presentasjonen måtte hun innrømme at noe av de vurderingene som var gjort fra fagfolkene hadde overrasket henne

Rigmor Aasrud med konseptvalgutredningen om regjeringskvartalet

Rigmor Aasrud med konseptvalgutredningen i hendene etter å ha mottat rapporten fra Svein Olaussen i selskapet Metier.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Det var forslag og muligheter her som jeg ikke hadde tenkt på fra før. Så noe av dette var overraskende for meg, sier Aasrud.

Aasrud forteller at det arbeidet som er gjort nå skal kvalitetssikres og at de forskjellige forslagene skal vurderes.
Når det gjelder kunsten i byggene er statsråden klar:

– De vurderingene som er gjort i rapporten viser at det er mulig å ta vare på kunsten.

Mulig med flytting mot øst eller vest

Utrederne legger fram et omfattende materiale etter å ha jobbet med oppdraget på vegne av regjeringen siden i fjor sommer.

I utredningen ligger det seks forskjellige alternativer for hvordan framtidens regjeringskvartal kan løses.

NRK kunne tirsdag fortelle at Høyblokka bevares i fire av skissene som legges frem, men ikke i alle.

Det ble også klart at flere av skissene innebærer en flytting av deler av kvartalet mot øst eller vest. Det kan bety at det går mot å samle det nye regjeringskvartalet enten på vest- eller østsiden av Akersgata som dermed kan gjenåpnes for kollektivtrafikk.

Et alternativ er det såkalte «Øst-alternativet». Det foreslås at området mellom Grubbegata og Møllergata overtas av Staten for å gi plass til departementer.

Et spennende forslag, mente Oslos byrådsleder Stian Berger Røsland da NRK snakket med ham tirsdag.

– Et alternativ som gjør at Akersgata igjen kan åpnes, og at vi får et konsentrert, men litt strukket kvartal synes jeg i utgangspunktet høres spennende ut, sier byrådsleder i Oslo, Stian Berger Røsland til NRK.

Les mer: Nytt regjeringskvartal: Foreslår å gjenåpne Akersgata

Regjeringskvartalet fra taket av R4 - 23. juli kl. 11:16

Selv om Regjeringskvartalet fikk store skader under terrorangrepet var det klart at byggene i seg selv ikke var så skadet at de måtte rives av sikkerhetshensyn.

Foto: KRIPOS / Scanpix

Ble bedt om å utrede både riving og ikke-riving

Utrederne Metier, Opak og LPO Arkitekter fikk oppdraget med å vurdere hvilke muligheter og løsninger som finnes for framtidas regjeringskvartal i fjor.

I mandatet for den så kalte konseptvalgsutredningen satte regjeringen og statsråd Rigmor Aasrud opp at både riving og bevaring skulle være med blant forslagene.

Det lå derimot klart at man ønsket seg ett samlet regjeringskvartal.

Av kravene som ble satt for utredningen var:

  • alternativer med og uten riving av eksisterende bygningsmasse skal inngå
  • det skal utredes å flytte Utenriksdepartementet og Miljøverndepartementet inn i det samlede regjeringskvartalet
  • sikkerhetsforhold og løsninger skal utredes, og det må inkludere vurderinger av gatestengninger og hvilke konsekvenser det får for trafikk i Oslo sentrum
  • det skal utredes hvor mye plass man trenger for at alle departementene skal kunne huse sine ansatte og at fellestjenester skal løses

Statsråd Rigmor Aasrud har flere ganger siden terrorangrepene uttalt at hun ønsker en åpen debatt.

– Angrepet på Regjeringskvartalet var et angrep på demokratiet vårt, det var et angrep for oss alle. Derfor berører dette alle, sa hun foreløpige vurderinger av de skadede bygningene ble lagt fram i januar 2012.

Se også: Aasrud mener å la Høyblokka stå fører til flere sikkerhetstiltak

AKTUELT NÅ