Hopp til innhold

Anbefaler nøye vurdering før vaksinasjon av alvorlig skrøpelige personer

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler nå en nøye vurdering av nytte og ulempe før man gir koronavaksine til personer med alvorlig skrøpelighet og svært kort forventet levetid.

Storhaugen helsehus i Kristiansund

Åtte vaksinerte pasienter har dødd hittil i Norge, blant annet her på Storhaugen helsehus i Kristiansund. Det er foreløpig ingenting som tyder på at det har en sammenheng med vaksinen, mener Legemiddelverket.

Foto: Marius André Jensen Stenberg / NRK

FHI oppdaterte dette punktet i sin Vaksinasjonsveileder mandag.

Der heter det vaksinasjon vil veie tyngre enn eventuelle bivirkninger for de aller fleste som er eldre og lever med skrøpelighet.

«For dem med aller mest alvorlig skrøpelighet, kan imidlertid selv relativt milde vaksinebivirkninger få alvorlige konsekvenser. For dem som uansett har svært kort gjenstående levetid, kan gevinsten av vaksine være marginal eller irrelevant,» skriver FHI.

FHI anbefaler derfor en «nøye avveiing av nytte versus ulempe» ved vaksinering av svært skrøpelige pasienter og personer med dødelige sykdommer.

FHI viser til skalaen Clinical Frailty Scale. Der regnes alle som ligger på nivå 8 eller høyere som svært skrøpelige.

Nivå 8 innebærer at man nærmer seg livets slutt, og at man ikke kommer seg selv etter mindre akutte hendelser.

Beboere på sykehjem prioriteres fortsatt først. Deretter kommer alle som er 85 år eller eldre, fulgt av de i alderen 75-85 år. Den fjerde gruppen er personer i alderen 65 - 74 år, samt personer i risikogruppene.

Undersøker dødsfall blant vaksinerte

Hittil har minst åtte vaksinerte beboere på sykehjem dødd. Legemiddelverket og FHI undersøker disse dødsfallene rutinemessig.

Steinar Madsen

Steinar Madsen er direktør i Legemiddelverket.

Foto: Knut-Øyvind Hagen

– Så langt er det ikke noe som tyder på at det har noe med vaksinen å gjøre, men at vaksineringen og dødsfallene har sammenfalt tilfeldig i tid, sier direktør i Legemiddelverket, Steinar Madsen.

Hver uke dør rundt 400 mennesker på norske sykehjem, ifølge Legemiddelverket.

Madsen sier at det har vært eldre mennesker med alvorlige underliggende sjukdom, og de har ikke funnet noen holdepunkter for at det har sammenheng med vaksineringen.

Vurderer fordeler mot ulemper

På Storhaugen helsehus i Kristiansund døde en 90 år gammel beboer lørdag, to dager etter vaksineringen. Pasienten ble ikke frarådet å ta vaksine. Sykehjemsoverlege Reidun Sveeas sier de vurderer nøye før de gir råd om vaksinering.

Sykehjemslege Reidun Sveeas på Storhaugen sykehjem i Kristiansund

Reidun Sveeas er sykehjemsoverlege på Storhaugen helsehus i Kristiansund-.

Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

– Det er noen veldig få vi fraråder å ta vaksine. Det er når vi ser for oss at de ikke har nytte av den. Forventes man ikke å leve i tre uker, så har det ikke så mye for seg å starte på vaksinasjon, sier Sveeas.

I en avdeling med elleve pasienter, ble tre av dem frarådet å ta vaksine. Én av dem valgte å vaksinere seg likevel.

– Det er alltid pasienten som bestemmer. Det er ingen som blir fratatt muligheten til å ta vaksine, sier Sveeas.

Hun sier de også vurderer nytten av vaksineringen opp mot ulempene, i tråd med det FHI gir råd om. Hittil har de rapportert lettere bivirkninger hos tre av de 133 vaksinerte sykehjemsbeboerne i kommunen.

– Det er vanlig å få symptomer som feber, muskelsmerter og redusert allmenntilstand. Hvis man skal ha flere dager med bivirkninger og ikke forventes å vinne noe levetid, veier det for å fraråde vaksinering, sier Sveeas.

Følger nøye med

Lørdag fikk også Statsforvalteren i Trøndelag beskjed om at en sykehjemspasient døde få dager etter å ha fått koronavaksine. Sykehjemspasienten bodde i nedslagsfeltet til Helse Nord-Trøndelag, skriver Statsforvalteren i en pressemelding.

Jan Vaage

Jan Vaage er fylkeslege i Trøndelag.

Foto: Stein Roar Leite / NRK

Sykehjemspasienten var i åttiårene og hadde flere helseutfordringer.

– Vi har høy oppmerksomhet omkring dette og er ekstra nøye på å avklare om det er bivirkninger som ikke er kjent fra før, sier fylkeslege Jan Vaage.

Eventuelle bivirkninger blant vaksinerte i Norge meldes inn til Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet, som overvåker situasjonen.

AKTUELT NÅ