Fraråder bruk av surrogatmødre

Dilemmaene står i kø ved bruk av surrogatmødre i utlandet. En arbeidsgruppe ber nå det offentlige Norge om å fraråde dette.

Indiske surrogatmødre

Indiske surrogatmødre føder for vestlige kvinner.

Foto: Anna CUNNINGHAM, Anna Cunningham / AFP

Gruppen leverte en rapport til Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken i dag.

Les surrogatirapporten her

Barnløse par fra vestlige land har skapt en surrogatboom i India.

Årsaken er at India har verdens mest uregulerte helsesystem.

– Hver 48. time fødes det et barn til vestlige par i India. Førsteamanuensis Sidsel Roalkvam fra Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo la nylig fram tallene på et seminar om Bioteknologiloven.

Barn som handelsvare

Roaldkvam mener at bruk av surrogatmødre i India er menneskehandel.

– Det er misbruk av et annet menneske i en sårbar situasjon. Definisjonen for menneskehandel er blant annet at misbruket skjer under tvang. For indiske surrogatmødre er tvangen fattigdom, sa Roaldkvam på seminaret i Oslo.

Arbeidsgruppen har hatt representanter fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Helse- og omsorgs­departementet og Justisdepartementet.

Fra Røst til India

– Vi har fått identifisert en rekke sentrale dilemmaer ved norske borgeres bruk av surrogatmødre i utlandet, sier statssekretær Henriette Westhrin i Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

En av dem som har fått juridiske problemer er Kari Ann Volden fra Røst i Nordland. Hun reiste i fjor til India for å bli mamma ved hjelp av en surrogatmor.

Kari Ann Volden i Mumbai med tvillingene

Kari Ann Volden med tvillingene. De ble til ved hjelp av en indisk surrogatmor. Eggene var Voldens, spermiene kom fra en ukjent donor.

Foto: Privat

Norge tillater ikke bruk av norsk surrogatmor. Myndighetene holder fast på at det er den som bærer fram barnet, som er den biologiske moren.

Liberal indisk juss

Etter indisk lov regnes Volden som guttenes mor, både biologisk og juridisk ettersom det er hennes egg som er brukt til befruktningen.

Men norsk lov regner moren som føder barna som både biologisk og juridisk mor. Norsk lov gir kun surogatbarn av par og alenefedre retten til norsk pass. Volden er enslig mor.

Kari Ann Volden må adoptere tvillingene for å få dem med seg hjem til Norge, og denne prosessen er ennå ikke i orden. Derfor har Volden bodd på hybel i Mumbai siden 24. januar.

Mens adopsjonssaken hennes er under behandling, vil hun ikke la seg intervjue av mediene.

"Cash for baby"

Arbeidsgruppen, som i dag har levert sin rapport, og Bioteknologinemnda er enige om at skrankene mot kommersialiteten må være høye i Norge.

Sidsel Roaldkvam ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, har påpekt at India er et av verdens fattigste land.

36 prosent av verdens fattige lever der. Både spedbarnsdødeligheten og mødredødeligheten er ekstremt høy. Utgifter til helsetjenester er den største gjeldsbyrden for indiske familier.

– De indiske kvinnene sier at de blir surrogatmødre fordi de trenger pengene. De kaller det "cash for baby". Vestlige kvinner ønsker gjerne å tro at de også gjør det for å hjelpe barnløse par, men det tror jeg vi kan se bort fra, sa Roaldkvam på seminaret nylig.

Interesseorganisasjoner i Norge:

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger