Hopp til innhold

Anbefaler bare halvparten av selvtestene for korona

13 selvtester er vurdert, bare sju anbefales. Det advarer Noklus, som jobber med kvalitetssikring av laboratorieundersøkelser. Legemiddelverket er uenig.

Selvtest i Oslo skolen

ANBEFALT TEST: Hurtigtesten fra Panbio er brukt til massetesting i Osloskolen i høst. Den er blant testene som anbefales.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– For å kunne anbefale en test så må vi ha uavhengig dokumentasjon på at testen faktisk virker som den skal.

Det sier Mette Tollånes overlege og konstituert leder ved den uavhengige stiftelsen selskapet Noklus.

Noklus står for norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser. Stiftelsen godkjenner ikke produkter, men kommer med faglige råd om produktene.

Mette C. Tollånes konstituert leder/overlege ved Noklus

Mette C. Tollånes konstituert leder/overlege ved Noklus

Overlegen påpeker at det ofte er et sprik mellom hvor godt produsenten sier et produkt er og hvor godt produktet faktisk er, når det testes ut i det virkelige liv.

I tillegg krever Noklus at testen har norsk bruksanvisning.

– Har det mye å si, med tanke på at veldig mange nordmenn er gode i engelsk?

– Regelverket er slik at hvis du skal selge en selvtest i Norge så må du ha norsk bruksanvisning. Mange nordmenn er gode i engelsk, men det gjelder ikke alle, sier Tollånes.

Oversikten over selvtestene ligger på noklus.no.

Noklus gjennomgang av hurtigtester

Hvis produsenter likevel kan vise til god, uavhengig dokumentasjon på tester, vil Noklus oppdatere oversikten sin.

– Vi har lett med lys og lykte etter dokumentasjon, men det kan jo selvfølgelig hende at det er noe vi har gått glipp av, sier Tollånes.

Folk bør velge test nøye

Det er for få selvtester for korona i Norge nå. Folk tester seg hele tiden, samtidig går apoteker og butikker fortløpende tomme.

Noklus vil likevel anbefale folk å droppe tester som ikke er på listen de har anbefalt.

– Jeg ville vært veldig skeptisk til å bruke en test der vi ikke har dokumentasjon. Jeg ville ikke ha brukt det, sier Tollånes.

Hurtigtestene er generelt mer pålitelige hvis man har symptomer, men de er dårligere til å påvise smitte enn PCR-test.

Pålitelige tester

De testene som du får med hjem fra skolen i ryggsekken til ungene er også av den anbefalte sorten. Det samme gjelder alle tester som brukes i offentlig norsk helsetjeneste.

Ifølge Apotekforeningen er også testene som selges hos alle norske apotek pålitelige. De selger fire av koronatestene på listen til Noklus. Tre av dem er anbefalt av Noklus.

– Norske apoteker selger Abbot, Roche, Siemens og Boson sine tester, sier kommunikasjonssjef i Apotekforeningen, Jostein Soldal.

– Men Boson-testen har Noklus ikke klart å finne noen kliniske studier for. Hvordan kan du da mene at den er pålitelig?

– Det kan ikke jeg mene noe om. Da må du nesten høre med Boots Apotek, som har solgt mest av den, svarer Soldal.

Godkjent, men ikke alltid pålitelig

Hos Boots svarer kommunikasjonssjef Anne Margrethe Aldin Thune at det er gjennomført kliniske studier for Boson-testen som gjør at den har fått CE-merket.

Det er en merkeordning for EØS-land, ment som informasjon til myndighetene om at sikkerhetskravene er oppfylt.

Vår fagavdeling har gått gjennom dokumentasjonen for testen, og godkjent den, og Boson-testen er også godkjent i EU. Vi venter for øyeblikket også på en skriftlig uttalelse fra Mediq, som er vår leverandør av denne testen, etter det som har kommet fra Noklus, svarer Aldin Thune.

En plastboks med hurtigtester/selvtester i på Byggmakker, Steinkjer.

Testen fra det kinesiske legemiddelselskapet Boson kan du få både på apoteket og hos Byggmakker, Normal og Vita.

Foto: Adrian Tørring Haug / NRK

Men ifølge Noklus kreves ingen uavhengig utprøving for å få CE-merket.

– Det kan være stor variasjon mellom kvaliteten på CE-merkede koronatester, sier Tollånes til NRK.

Koronatester er ikke regulert som legemidler, men som medisinsk utstyr. Derfor kan de selges i andre butikker enn apoteker.

Tidligere har NRK skrevet om at du får dem hos både Byggmakker og Normal.

Selvtestene du får for under en hundrings i norske butikker, skal alle være CE-godkjent.

En plastboks med hurtigtester/Selvtester som selges på Normal i Steinkjer.

CE-MERKING: Det er et krav at selvtestene er CE-merket. Normal og Byggmakker selger samme type selvtest. Også apoteker selger tilsvarende.

Foto: Adrian Tørring Haug / NRK

Legemiddelverket uenig med Noklus

Det er Legemiddelverket som fører kontroll med medisinsk utstyr. De har myndighet til å forby salg av tester som ikke holder pålagte kvalitetskrav.

Etter at NRK publiserte listen fra Noklus har Legemiddelverket undersøkt hva slags dokumentasjon Noklus sitter med.

Legemiddelverket mener listen til Noklus gir inntrykk av at testene ikke oppfyller nødvendige kvalitetskrav. På sine nettsider skriver Legemiddelverket:

«CE-merkede selvtester som selges i Norge er pålitelige og har god kvalitet.»

Legemiddelverket påpeker at Noklus ikke selv har kjøpt og undersøkt kvaliteten på selvtestene.

– Det vil være ganske tilfeldig hva man kan finne av informasjon om testene ved å søke på internett. Resultatene av nettsøket som Noklus har gjort, gir derfor ikke god informasjon om testenes faktiske kvalitet, sier Tove Jahr, enhetsleder i Legemiddelverket.

Selvtester skal alltid vurderes av et uavhengig sertifiseringsorgan. Testenes evne til å fange opp smitte kan variere noe, men EU krever minst 80 prosent sensitivitet, ifølge Legemiddelverket.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger