Mot «thriller»-avstemning om bioteknologi: Flere vurderer å bryte med eget parti

Sentrale Frp-ere vil stemme mot eget parti når liberalisering av bioteknologiloven skal avgjøres i Stortinget. Samtidig sier både Ketil Kjenseth (V) og Kristian Tonning Riise (H) at de vurderer å stemme for liberalisering – og mot egen regjering.

Statsministeren med redegjørelse.

MOT PARTIET: Per-Willy Amundsen vil stemme mot eget parti på tirsdag.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Allerede 17. april ble Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet og SV på Stortinget enige om en avtale som innebærer en rekke endringer i bioteknologiloven, presentert som «Bioteknologiforliket 2020». Som en del av forliket skulle det fra 1. juli tillates assistert befruktning for enslige.

Til Nordlys sier imidlertid Frps stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen at han vil benytte muligheten til å stemme mot eget parti når Stortinget skal ta stilling til endringene tirsdag.

Årsaken er punktet om assistert befruktning for enslige.

– Jeg mener det sender feil signal om hvordan vi skal innrette våre familier. Det er bredt anerkjent at det beste utgangspunktet for et barn er å vokse opp med en mor og en far, hevder Amundsen, og legger til at det handler om «mannsrollen».

– Vi er mange menn som ønsker å spille en aktiv rolle i barnas liv. Når man tillater assistert befruktning for enslige blir det et signal om at far er uviktig. Da handler det også om at radikal feminisme slår gjennom, mener Amundsen.

Får støtte av Tybring-Gjedde

Christian Tybring-Gjedde i Vandrehallen

Christian Tybring-Gjedde varsler at han vil stemme mot assistert befruktning til enslige.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Frps helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen har stått i spissen for liberaliseringen av bioteknologiloven og beskrevet saken som en stor seier for partiet.

Samtidig har partifeller som Sylvi Listhaug og Christian Tybring-Gjedde signalisert skepsis. Tybring-Gjedde skriver i en SMS til NRK at han også kommer til å stemme mot assistert befruktning til enslige.

– Jeg tror dette blir en thriller helt fram til mål, sier Per-Willy Amundsen til Nordlys.

Frp, Ap og SV har et lite flertall om alle representanter stemmer for forslagene til endring i bioteknologiloven, men det skal ikke mye til for å snu resultatet.

Amundsen sier til Nordlys at han støtter andre av de foreslåtte lovendringene, som tidlig ultralyd og utvidede blodprøver. Dette er punkter der KrF har drevet en betydelig kampanje for å påvirke representanter den siste tiden.

Full sal

KrFs partileder Kjell Ingolf Ropstad sa til NRK i forrige uke at han ville kreve full sal i håp om å vippe flertallet i egen retning. Mandag sier Ropstad at han langt ifra er sikker på seier.

– Det blir veldig jevnt. Det er en grunn til at vi ønsker at alle stortingsrepresentantene skal møte, og det er at det kan stå om en stemme eller to. Jeg har håp om at flere forslag kan få et positivt utfall for vår del.

Ropstad mener det er flere ting ved forslaget til liberalisering av ny bioteknologilov som ikke er godt nok utredet. Han viser til to eksempler må mulige utslag av en lovendring som vil være uakseptable for KrF.

– Man kan komme i en situasjon der et par både trenger eggdonasjon og sæddonasjon, slik at barnet i realiteten får fire foreldre. Eller at man går inn og klipper i DNA-et, for å ta ut noen gener, og putter inn fra en tredjeperson, noe som gjør at barnet får tre foreldre. Når man gjør så grunnleggende endringer, er det minste man kunne gjort å utrede det skikkelig.

Under koronaepidemien har eldre stortingsrepresentanter med underliggende sykdommer sluppet å møte i Stortinget. Partiene har vært enige om at bare 87 av de 169 representantene til enhver tid skal være til stede ved votering – i samme styrkeforhold som ved full sal.

Fredag fikk imidlertid KrF gjennomslag for at salen skal være full under avstemningen i morgen. For å få til dette skal det installeres pleksiglass for rundt 225.000 kroner.

KrF-ledelsen har den siste tiden jobbet hardt for å overtale særlig politikere fra Frp til å snu, i håp om å frata de tre partiene flertallet iallfall på noen av forslagene.

– Krever at vi legger sjela i potten

Nå melder imidlertid også enkelte politikere i regjeringspartiene at de kan komme til å stemme for forslaget fra opposisjonen.

– Nå har KrF krevd at vi skal være alle i salen, og da kommer dette med egen overbevisning og samvittighet inn i saken, sier Venstre-politikere Ketil Kjenseth til NRK.

Det var Dagbladet som først meldte at Kjenseth vurderer å stemme mot egen regjering når det gjelder enkelte spørsmål i morgen.

Dette til tross for at Venstres parlamentariske leder Terje Breivik i helgen sa til Dagbladet at partiet stiller med full gruppe og stemmer i samsvar med regjeringserklæringen.

Ketil Kjenseth

– Medisinsk teknologi er i stor utvikling. Det hjelper mange som ikke greier å få barn på naturlig vis, sier Venstres Ketil Kjenseth om hvorfor han vurderer å bryte med partiet i morgendagens avstemning.

Foto: Liv Aarberg

Kjenseth påpeker overfor NRK at ikke har bestemt seg, og at han vil «strekke seg langt» for å unngå å bryte med regjeringsplattformen fra Granavolden. Han viser til at Venstre i dette arbeidet tapte kampen om bioteknologireformen, men vant andre ting, som kampen om my rusreform.

Samtidig er han er han tydelig på har jobbet i flere år for at lovverket rundt bioteknologi oppdateres, slik at flere kan få hjelp til å få barn. Kjenseth sier han har gitt beskjed til Venstre-ledelsen om at han ikke vil la seg presse av KrF til å ikke følge sin egen samvittighet.

– Vi har aldri krevd at det skal være 169 i salen når vi taper en sak. Det er i realiteten det KrF gjør nå. De krever at vi legger sjelen vår i potten, i tillegg til partiprogrammer og regjeringsavtale, sier Kjenseth.

Riise anklager KrF for dobbeltmoral

Mandag ettermiddag skriver også Høyres Kristian Tonning Riise på Facebook at han er kritisk til «spillet» som foregår nå.

I kommentarfeltet skriver Riise at det fremgår av statusen at han «sterkt vurderer» å stemme for liberalisering av ny bioteknologilov.

Riise skriver reagerer på at KrF «nærmest forventer at de kan holde regjeringspartiene – der et flertall er for liberalisering av bioteknologiloven – som «gisler» (...)».

Overfor NRK påpeker Riise at han reagerer på at KrF forventer at de som er enige med dem, skal stemme i tråd med sin egen overbevisning.

Kristian Tonning Riise

Høyres stortingsrepresentant Kristian Tonning Riise sier at han vurderer sterkt å stemme for liberalisering av bioteknologiloven.

Foto: Hamar Høyre

– Samtidig forventer man at alle de som er uenige med KrF i regjeringspartiene, skal stille seg lojalt bak regjeringens flertall. Det er antagelig en samle gruppe i Venstre, og kanskje i Høyre også, som kunne tenkt seg å stemme for deler av eller alle forslagene som er fremmet i den enigheten mellom Ap, SV og Frp, sier Riise.

Han mener KrF har opptrådt «litt dobbeltmoralsk», fordi partiet har forsøkt å få regjeringspartiene til å slutte rekker om bioteknologiloven, samtidig som de jobber for et alternativt flertall for å hente asylsøkere fra Moria-leiren i Hellas.

– Det viser at den lojaliteten i regjering som KrF nærmest forventer i denne saken, gjelder ikke i en annen sak. Samvittighetskvalene til dem som er uenige med KrF er tydeligvis ikke så viktig til dem som er enige.

Støre: – Kan bli skarpe voteringer

Ap-leder Jonas Gahr Støre viser til at det er flertall for liberalisering av bioteknologiloven blant partiene på Stortinget.

Likevel er han tydelig på at morgendagens avstemning kan bli jevn, ettersom flere stortingsrepresentanter varsler at de vil stemme mot eget parti.

Muntlig spørretime på Stortinget

Ap-leder Jonas Gahr Støre tror det kan bli jevnt i morgendagens avstemning.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg velger å tro at når det er et stort flertall på Stortinget for å gi kvinnen mer trygghet, og at det ikke skal skilles etter inntekt, så får vi også flertall i salen. Men det kan bli skarpe voteringer og ganske tett, sier Støre.

På spørsmål om hva han tenker om at flere sentrale Frp-ere varsler at de vil stemme mot deler liberaliseringen, svarer Støre «det får du spørre Frp om».

– Partiene har litt ulik kultur for hvordan de stiller opp når de kommer i salen. Ap har det i vårt program. Det er alvorlige spørsmål for personer som trenger kunnskap fra legemedisinen. Vi er samstemte for, så får vi se hva de andre partiene er, sier Støre.

– Tar spørsmålene like alvorlig som KrF

Støre er helt uenig med Ropstad i at endringene i loven ikke har vært godt nok utredet.

– Det har vært en stortingsmelding og diskusjoner. Det er et bredt flertall på Stortinget som er for disse løsningene, men det ble lagt lokk på dette da Granavolden-erklæringen kom, sier Støre, og viser til at KrF og har fått med seg Venstre og Høyre på å være mot endringene i regjering.

– Det har vært høringer, og vi som er for dette har vært i kontakt med fagmiljøer. Vi tar disse spørsmålene like alvorlig som KrF gjør, men vi kommer til en annen konklusjon enn dem.

Samvittighetsspørsmål

MDG og Rødt har for øvrig langt på vei gitt støtte til forslagene, men Rødt sier nei til forslaget om eggdonasjon. Det ble klart søndag, ifølge NTB.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier partiet i stedet vil fremme et eget forslag om frivillig donasjon av overskuddsegg etter prøverørsbehandling.

Åslaug Sem-Jacobsen

Senterpartiets Åslaug Sem Jacobsen sier hun vil følge partiet i alle spørsmål, med unntak av eggdonasjon.

Foto: Tobias Prosch Simonsen / NRK

Senterpartiet er i hovedsak imot endringene som foreslås. Men flere av endringene er såkalte samvittighetsspørsmål.

Flere representanter fra Sp har vært usikre på hvordan de vil stemme når bioteknologiloven kommer opp til avstemning tirsdag.

Åslaug Sem Jacobsen sier hun vil følge partiet i alle spørsmål, med unntak av eggdonasjon.

– Det er en sak jeg er engasjert i, som jeg har vært tydelig i min offentlige støtte av tidligere, og som jeg ikke kan gå imot fordi det vil være å gå imot min egen samvittighet, sier Jacobsen til NRK.

Stortingssalen

KrF har fått gjennomslag for at stortingssalen skal være full når det skal stemmes over endringene i bioteknologiloven i morgen. I løpet av mandagen skal det monteres pleksiglass i salen, noe som koster rundt 225.000 kroner.

Foto: NRK

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger