Amnesty-pris til Tore Sandberg

Privatetterforskeren Tore Sandberg får Amnesty International Norges menneskerettighetspris for sitt arbeide med å avdekke justismord.

Tore Sandberg
Foto: Holm, Morten, Morten Holm, Foto: Morten Holm / SCANPIX

Sandberg mottok prisen under Amnestys landsmøte på Lillehammer lørdag kveld.

I nominasjonskomiteens begrunnelse heter det blant annet at Sandberg har avdekket flere justismord og tvunget det norske rettsapparatet til å erkjenne flere grove feil.

- Dette betyr at søkelyset settes på menneskerettsaspektet i det norske rettssystemet, sier Sandberg.

- De svakeste kommer dårligst ut

Prisen skal gis til en kandidat som har skapt bred debatt om menneskerettighetsspørsmål eller oppnådd resultater for grupper eller enkeltmennesker.

Tore Sandberg er mest kjent for sin innsats for å gå gjenopptatt sakene til drapsdømte Per Liland og dobbelt drapsdømte Fritz Moen. Liland ble frifunnet i 1994. Moen, som døde i fjor, ble i år frikjent for det andre av to de to drapene han var dømt for.

- Det norske rettssystemet regner seg selv som ufeilbarlig.Man må bruke uforholdsmessige mye ressurser for å få snudd saker, sier Sandberg.

Sandberg sier det er svært vanskelig for domfelte å få en dom omgjort, og mener det er de med minst ressurser som kommer dårligst ut i rettssystemet.

Refser mediene

I 2004 ble gjenopptagelseskommisjonen for straffesaker etablert på bakgrunn av erfaringene fra Liland-saken.

- Jeg håper Amnesty-prisen kan sette fokus på noe av det Arnulf Øverland skrev: Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv. De fleste har tillit til det norske rettsapparatet, jeg hadde heller ikke drømt om at det skulle være slik det faktisk er, sier prisvinneren, som også kritiserer norske medier for sin unnfallenhet i justismordsakene.

Sandberg har ikke gitt opp arbeidet med Fritz Moen-saken, og fremmet tidligere i år riksrett mot dommerne i saken.

SISTE NYTT

Siste meldinger