Amnesty om Aps asylforslag: - Ville gi noe til egne medlemmer

Jon Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty Norge, håper norske politikere på sikt forstår at det er så farlig i Afghanistan at ingen sendes tilbake midlertidig.

Jon-Peder Egenæs

IKKE HELT FORNØYD: Generalsekretær i Amnesty International Norge, Jon Peder Egenæs, mener dagens tap for regjeringen i strid om mindreårige asylsøkere fra Afghanistan er et lite steg i riktig retning.

Foto: Amnesty

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) måtte tirsdag tåle et stortingsnederlag i saken om «oktoberbarna». Arbeiderpartiets forslag om at asylsakene til unge afghanere skal vurderes på nytt ble stemt frem med 66 mot 44 stemmer.

Kun regjeringspartiene stemte mot, etter at Ap også fikk med Senterpartiet på at ingen asylsøkere skal sendes tilbake så lenge sakene er til behandling.

Jon Peder Egenæs, generalsekretær Amnesty International i Norge, kaller Aps seier «et lite skritt i riktig retning».

– Dette er i mine øyne det aller, aller minste det politiske Norge kunne gjøre nå, gitt situasjonen i Afghanistan, sier Egenæs.

Amnesty-lederen tror forslaget delvis er fremmet for å stilne stemmer internt i Ap som mener partiet fører en for streng asylpolitikk.

– Det er veldig mange i Norge og i Ap som er enige med oss. Det er blant annet på grunn av dette at Arbeiderpartiet nå vil gi sine egne medlemmer noe.

Sylvi Listhaug etter asyldebatt på Stortinget

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) tapte kampen om «oktoberbarna», etter at Ap fikk flertall for sitt forslag.

Foto: Christian Kråkenes / NRK

– Absurd

Egenæs påpeker at Amnestys standpunkt er at det for tiden er så farlig i Afghanistan, at ingen burde sendes tilbake midlertidig. På sikt støtter de derfor et Sp-forslag om at en ekspertgruppe skal revurdere situasjonen i landet.

– Dette bidrar i alle fall til at noen får sett på saken sin på nytt. Samtidig står de fortsatt i fare for å bli sendt tilbake til et land som er så farlig at internfluktalternativet ikke er et reelt alternativ til beskyttelse.

Forslaget til Arbeiderpartiet innebærer at Regjerings instruks til UDI om at blant annet manglende ressurser til å klare seg i konfliktområdet, ikke alene kan begrunne at det gis ordinær oppholdstillatelse.

– Vi mener absolutt at rimelighetskriteriet må gjeninnføres. Det er nesten litt språklig absurd at vi har en situasjon der man ikke skal vurdere om det er rimelig å sende mennesker tilbake til internflukt.

– Bare ved å si det høyt, blir man nesten flau, sier Egenæs.

– Inhumant

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er enig i at dagens forslag er et lite skritt i riktig retning.

Austenå mener neste skritt for Senterpartiet og Arbeiderpartiet må være å innrømme at asylforliket, der Høyre, Frp, Senterpartiet og Arbeiderpartiet utgjorde et flertall, ikke var humant.

– Arbeiderpartiet sier de vil ha en streng og rettferdig asylpolitikk. Den er ikke rettferdig, den er bare streng. Det Arbeiderpartiet og Sp bør gjøre nå, er å ta skrittet fullt ut og innrømme at det å støtte fjerning av rimelighetsvilkåret var ikke rettferdig eller humant.

– Nå må vi tilbake til en politikk som er i tråd med flyktningkonvensjonen, sier Austenå.

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS).

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Dommedagsprofetier

Egenæs reagerer også kraftig på at Sylvi Listhaug tirsdag advarte mot at forslaget innebærer en oppmykning av asylpolitikken.

– Det er sjokkerende å høre hvordan Frp har reagert på dette veldig beskjedne forslaget. De snakker nærmest om dommedagsprofetier, og forteller med pauker og basuner om hvordan dette kommer til å slå ut i voldsomme flyktningstrømmer til Norge, sier Egenæs.

– Det er kun Norge av land vi kan sammenligne oss med i Europa som har tatt bort rimelighetskravet. Det gjør at vi i akkurat dette spørsmålet har den strengeste politikken i Europa, sier Egenæs.

Trond Giske kommenterer prognosen

Ap-nestleder Trond Giske sier forslaget kommer til å gjelde flere hundre asylsøkere. Hvor mange som får sakene sine omgjort, er det opp til forvaltningen å vurdere.

Foto: NRK

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger