Ambulansekapreren: Ble torturert som 15-åring – var ute på prøve nå

32-åringen har en lang historikk i rettsvesenet. I en tidligere dom kom det fram at han bar skuddsikker vest i frykt fordi han selv hadde blitt utsatt for tortur som 15-åring.

Bil på taket i Torshovdalen park ved Rosenhoff i Oslo

Hendinga på Torshov starta med at den sikta køyrde av vegen slik at personbilen han køyrde hamna på taket i ein park.

Foto: Tipser

Det omfattende rullebladet viser at den siktede startet med kriminalitet allerede som tenåring.

NRKs gjennomgang av en rekke dommer viser at mannen er dømt i minst 13 saker. Mange av dommene involverer narkotika, vold, trusler og ulovlig våpenbruk.

– Jeg vil ikke gå inn på historikken nå, men tidligere dommer vil bli en del av politiets etterforskning, sier mannens forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen til NRK.

Øyvind Bergøy Pedersen

Mannens forsvarer Øyvind Bergøy Pedersen seier klienten ikkje ønsket å skade nokon.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Svært turbulent oppvekst

Da mannen var 15 år ranet han en bensinstasjon med kniv. Han ble dømt til ti måneders fengsel for ranet.

I dommen fra Tønsberg tingrett skriver retten at ambulansekapreren hadde hatt «en svært vanskelig og turbulent oppvekst».

Han ble underlagt barnevernets omsorg som åtteåring, og ble flyttet fra institusjon til institusjon. I tolvårsalderen begynte han med hasj og amfetamin. Tre år senere opplevde han en alvorlig voldsepisode.

Episoden er omtalt i en tilståelsesdom fra 2013, der mannen forklarer hvorfor han hadde brukt skuddsikker vest til og fra skolen:

«Han er blitt utsatt for vold og torturert da han var 15 år gammel. Denne episoden sitter i. Han har fått erstatning for dette.», heter det i tilståelsesdommen fra Tønsberg tingrett.

Tilståelsesdommen kom etter at mannen, bevæpnet til tennene, hadde tatt toget fra Asker til Sandefjord.

På turen hadde han pakket med seg blant annet helautomatisk maskinpistol, luftvåpen, machete, kamuflasjedrakt, foldekniv, håndjern og strips. Han oppsøkte deretter en kamerat. De ruset seg sammen, og våknet dagen etter av at politiet oppsøkte dem med våpen og skjold.

Han ble dømt til fengsel for brudd på blant annet våpenloven og narkoloven.

Les også: Ambulansekapringen: Dømt for trusler, vold og ran

Politiet har pågrepet en mann og kvinne etter at en ambulanse ble stjålet og kjørte på folk på Torshov.

Politiet pågrep en mann og kvinne etter at en ambulanse ble stjålet og kjørte på folk på Torshov.

Ute på prøveløslatelse

32-åringen ble i 2017 dømt for trusler mot politiet, for å nekte å stoppe i en politikontroll, ruspåvirket kjøring og en rekke andre brudd på vegtrafikkloven etter at han var involvert i en omfattende biljakt for så å forskanse seg i boligen sin i Asker.

I dommen ble det satt som vilkår at han under prøvetiden skulle inn i et program for å slutte med narkotika – narkotikaprogram med domstolskontroll.

Da hendelsen på Torshov skjedde var mannen fortsatt underlagt prøvetid fra denne dommen.

En av tre personer er hentet ut av leiligheten

Mannen vart arrestert i mars 2017 etter å ha stukke frå ein politikontroll, deltatt i ei biljakt for så å forskanse seg i eit hus i Asker.

Foto: STÅLE HANSEN / NRK

Ingunn Seim fra Kriminalomsorgens narkotikaprogram kan ikke uttale seg om saken til den siktede mannen. Hun forklarer at prøvetid med en straffereaksjon der den dømte underlegges spesiell narkotikakontroll, er noe som brukes for en del lovbrytere der man mener kriminaliteten er knyttet til rusbruken.

– Målsettingen er rehabilitering og krimforebygging. Vi vil gripe tak i problemet – rusen, sier hun til NRK.

Ingunn Seim

Ingunn Seim i Kriminalomsorgen forklarer kva narkotikaprogram med domstolskontroll er.

Foto: Privat

Fra kjennelser i Oslo tingrett kommer det fram at prøvetiden for den siktede ambulansekapreren innebar jevnlig oppfølging fra Kriminalomsorgen med blant annet urinprøver, og han skulle komme seg tilbake til samfunnet med bolig og skolegang.

Om mannen var ruset under ambulansekapringen, og i så fall hvilke rusmidler har ikke blitt kjent ennå. NRK har spurt både politiet og mannens forsvarer om temaet.

– Eventuell ruspåvirkning vil alltid bli undersøkt i en slik sak, sier forsvareren Øyvind Bergøy Pedersen.

For å få sluttført prøvetiden, uten å igjen måtte innenfor murene, måtte den nå siktede mannen jevnlig møte for en dommer for å få vurdert om han gjorde det som var påkrevd. Over flere perioder vurderte både Kriminalomsorgen og domstolen at han hadde en positiv utvikling.

Alexander Struve havnet midt i dramaet på Torshov på tirsdag - da en mann kapret en ambulanse.

Alexander Struve havnet midt i dramaet på Torshov på tirsdag - da en mann kapret en ambulanse.

Ruset seg

Ved siste rettsmøte i august hadde mannen derimot ikke fulgt påleggene om å holde seg unna rus.

– I begjæringen er det vist til at siktede har falt tilbake til aktiv rus, og at det derfor er behov for en forlengelse av prøvetiden, står det i kjennelsen.

Prøvetiden ble derfor forlenget med tre måneder til 21. november 2019.

På generelt grunnlag sier Seim i Kriminalomsorgen at det av og til gjøres når det er kort tid igjen av prøvetiden.

– Hvis det er sent ut i prøvetiden med tilbakefall mot slutten velger man noen ganger utvidet prøvetid, og ikke å sette vedkommende inn i fengsel igjen, sier hun.

Samtidig sier hun at faren for ny kriminalitet generelt er stor for dem som er dømt til et slikt program. Gjengangeren er ofte salg og bruk av narkotika.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger