Alle osloskolene får terroralarm

I løpet av året vil 70 osloskoler ha installert et nytt varslingssystem som kan utløses ved terrorangrep. Innen 2017 skal samtlige 180 grunnskoler i Oslo få terroralarm.

Hovseter skole

Hovseter skole er en av de første osloskolene som har fått et nytt varslingssystem som kan brukes ved alvorlige hendelser.

Foto: lokman ghorbani / nrk

– Etter det som har skjedd på skoler i blant annet USA, Tyskland og Finland, har vi spurt oss selv: «Hva gjør vi?» Jeg leder en bedrift med over 700 mennesker. Da må vi ha en beredskap, og den har vi styrket nå, sier rektor ved Hovseter skole, Evelyn Angell Veglo.

– Satte en støkk i oss

Skolen er en av de første grunnskolene i Oslo som har fått på plass nye verktøy for internkommunikasjon. Dette skal blant annet gjøre skolene i bedre stand til å håndtere en ekstremsituasjon hvor det er fare for liv og helse.

– Skoleskytingen i andre land satte en støkk i oss alle. Det har gjort at vi har tenkt over noen scenarier for å ha vært gjennom den mentale prosessen. Vi har vurdert bygningen, hvor vi er plassert, og utarbeidet evakueringsplaner, forteller rektoren, og legger til:

Elevene skal føle seg trygge på skolen.

Evelyn Angell Veglo.

Skolen er en erstatning for hjemmene på dagtid. Da må vi ivareta elevenes sikkerhet på best mulig måte. Vi kan aldri garantere for folks absolutte trygghet, og vi vet ikke hvor og når uforutsette hendelser vil skje, men elevene skal føle seg trygge på skolen, sier Evelyn Angell Veglo.

I løpet av året vil 70 osloskoler ha installert et nytt varslingssystem som kan utløses ved terrorangrep. Innen 2017 skal samtlige 180 grunnskoler i Oslo få terroralarm.

SE INNSLAG: Hovseter skole i Oslo kan varsle alle elever og ansatte i en nødsituasjon.

Øvelse uten elever

Rektoren ønsker ikke å bidra til å krisemaksimere eller spre frykt og usikkerhet, men innser at virkeligheten er en annen etter Utøya-massakeren 22. juli 2011.

– Vi har hatt øvelser hvor vi har trent på ulike scenarier. Dette har skjedd uten at elevene er til stede.

Evelyn Angell Veglo

– Verden er blitt litt annerledes. Det må vi forholde oss til. Derfor har vi hatt øvelser hvor vi har trent på ulike scenarier, men uten at elevene er til stede. Det er de voksne som først må varsles i en kritisk nødsituasjon og som må ta de riktige valgene, sier rektoren.

Elever som NRK har snakket med er positive til det nye varslingssystemet.

Alarmen gjør at jeg føler meg ekstra trygg. Da kan lærere komme fortere å hjelpe til. Det er fint. Vi har hatt veldig mye om terror på skoler i andre land. Det er trist at noen har hjerte til å gjøre noe sånt, sier elevene Henriette Bostad og Frida Fossum.

rektor ved hovseter skole

– Skolen er en erstatning for hjemmene på dagtid. Da må vi ivareta elevenes sikkerhet på best mulig måte, sier rektor ved Hovseter skole, Evelyn Angell Veglo.

Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Kan barrikadere skolen

Når alarmen går, og det er alvor, vil det blinke i en lampe høyt oppe på veggen. I tillegg vil rektor kunne nå alle med beskjed over høyttalere i klasserom, skolegården og på toaletter.

Skolen kan også velge å barrikadere bygningen slik at skolen blir hermetisk lukket for uvedkommende.

– Fordelen er at vi kan varsle raskt og nå ut til alle med viktige beskjeder. Vi kan be alle elevene holde seg inne i klasserommene, at de må forflytte seg til et annet rom eller forlate skolens område, forklarer rektoren.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger