Alkolås kan bli påbudt

Ruspåvirkning var en medvirkende årsak til omtrent en tredel av alle ulykkene på norske veier i fjor. Veimyndighetene vurderer nå å innføre alkolås på alle nye biler.

Illustrasjonsbilde
Foto: Scanpix / Scanpix

Alkolås

Alkolås kan se slik ut (arkivfoto)

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Alkolås vil si at bilen din nekter deg å starte dersom du har for høy promille. Selve låsen er litt større enn en mobiltelefon og består av et håndsett festet til dashbordet som bilføreren må blåse i, og en del som hindrer motoren i å starte dersom promillen er for høy.

Les også:

En ringen på alkolåsen får grønt lys dersom man har under 0,2 i promille.

- Alkohol er et trafikkproblem

Statens Vegvesen la i går frem tall som viser at ruspåvirkning var en medvirkende årsak til om lag en tredjedel av dødsulykkene i 2008.

Et av tiltakene som kan bli vurdert for å få tallet ned er krav om montering av alkolås i nye kjøretøy, og i kjøretøy eid av personer som er tatt for promillekjøring.

Fagdirektør i Vegvesenet, Finn Harald Amundsen, sier alkohol er en betydelig årsak til ulykker og at det er svært viktig å få bukt med fyllekjøringa.

- Sannsynligheten for at du dreper andre enn deg er vesentlig høyere med promille i blodet. Det er egentlig det beste og eneste argumentet for alkolås, sier Amundsen.

Godt i gang i Sverige

I Sverige er alkolåsarbeidet godt i gang. Det svenske vegvesenet jobber blant annet med å utrede krav om alkolås i tungtransport, buss og taxi. Sverige har også søkt EU om å få lov til å påby alkolås i alle nye kjøretøy.

- Dette ligger nok en stund frem for Norge sin del. Hvis det fungerer godt i Sverige, vil vi selvsagt diskutere dette i Norge også. Men foreløpig har vi ikke begynt med det, sier Finn Harald Amundsen.

Vegvesenet jobber nå sammen med blant andre politiet for å vurdere hvilke skritt som skal tas i forhold til alkolås i norske biler.

- Viktig i kampen mot dødsulykker

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen tror tekniske hjelpemidler i biler som alkolås, vil bli viktig i kampen mot dødsulykkene.

- Det er også noe vi jobber med. Når det gjelder tiltak for å hindre at man kjører i påvirket tilstand, vil det åpenbart gi en effekt dersom vi får de til å bli effektive og gode, sier Gustavsen.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa, som fikk en liste med over 100 tiltak mot dødsulykker fra Statens Vegvesen i går, vil nå følge opp saken.

- Det er ikke tvil om at dette er tiltak vi vil se nærmere på . Vi ønsker også å få plass et narkometer. Der man har mulighet til også å reagere på annen rus enn alkohol, sier samferdselsministeren.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger