Akutt blodmangel i hovedstaden

Ved Ullevål universitetssykehus er blodmangelen nå så kritisk at det vil kunne gå ut over planlagte operasjoner.

Tomme hyller ved blodbanken i Oslo

Tomme hyller ved blodbanken i Oslo.

Foto: Kristin Granbo / NRK

Fagansvarlig for seksjon for blodgiving ved Ullevål universitetssykehus, Vibeke Svenningsen, har i dag mobilisert alle ansatte for å skaffe til veie mer «kriseblod».

0 Rhesus minus (Rh-) er universalgivende, blodet kan gis til alle, men dessverre er det få som har denne blodtypen, forklarer Svenningsen.

Fagansvarlig for seksjon for blodgiving ved Ullevål Universitetssykehus, Vibeke Svenningsen

Fagansvarlig for seksjon for blodgiving ved Ullevål Universitetssykehus, Vibeke Svenningsen, viser fram tomme hyller i blodbanken i Oslo.

Foto: Kristin Granbo / NRK

Under halvparten av minimumsbehov

Ved universitetssykehuset i Oslo er målet å skulle ha 130 enheter av dette blodet på lager til enhver tid. Dersom antallet faller under 110 setter sykehuset inn tiltak, og dersom det skulle falle under 80 er de nødt til å innføre visse restriksjoner.

Det vil blant annet bli aktuelt å utsette planlagte operasjoner, dersom det ikke er livstruende.

– I dag hadde vi 55 poser på lager, så nå ringer vi land og strand rundt! Etter å ha gjennomgått listene mine hadde jeg totalt 11 givere jeg kunne ringe til, og tre av disse har sagt seg villige til å komme inn hit i morgen, forteller Svenningsen.

Tilsammen sitter sju-åtte ansatte som har ett mål for øyet - å få tak i flere givere av 0 Rh -.

– Så langt monner det veldig lite. Når vi ikke får opp mer enn 50 potensielle givere så viser det bare hvor problematisk dette er.

Kom på dagen

Karen Østrem gir blod ved Ullevål Universitetssykehus

Karen Østrem ble oppringt og stilte opp på dagen for å hjelpe til med blodmangelen.

Foto: Kristin Granbo / NRK

Karen Østrem er en av de få som kunne stille opp ved sykehuset på dagen. Hun er spesielt ønsket ved blodbanken i dag med sin sjeldne 0 Rh -, og blir godt tatt i mot av Svenningsen og de andre ansatte.

– Jeg ble oppringt i dag, og var tilfeldigvis i nærheten.

69-åringen ga blod første gang da hun var 18 år gammel, og har gitt jevnlig siden. I løpet av de siste årene har hun imidlertid gått på blodtrykksmedisiner og har derfor ikke kunnet donere blod.

I dag har Svenningsen og kollegaene i blodbanken ringt rundt til nåværende blodgivere, såvel som tidligere hjelpere.

Østrem går ikke lenger på blodtrykksmedisiner, men ble likevel overrasket da de ringte henne i dag.

– Jeg trodde de hadde gitt meg opp, sier Østrem.

Multitraumesenter i Oslo

Svenningsen forteller at giverkorpset eldes, noe som betyr at mange av giverne med årene går ut på dato og må gi seg.

Problemet forverres ved at ikke nok unge verver seg.

– For få givere er et storbyfenomen. Det som gjør dette ekstra ille er at Ullevål fungerer som et multitraumesenter for hele Sør- og Østlandet, noe som betyr at luftambulansene flyr hit.

Blodmangelen gir seg spesielt utslag når det er for eksempel sommerferie eller under influensasesongen, men Svenningsen sier at det er et gjentakende problem at man har for få givere i Oslo.

– Når vi nå går ut og sier at det er krise så er det alvor, vi roper ikke ulv, ulv!

Video Oslos ivrigste blodgiver

VIDEO: Trond Vieskar har gitt blod 242 ganger ved blodbanken i Oslo. Fagansvarlig Vibeke Svenningsen sier han har hjulpet, og kanskje reddet livet til personer tilsvarende en middels norsk barneskole.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger