– Fritzl-saken har vist at det er mulig

EIDSIVATING LAGMANNSRETT (NRK.no): Aktor Peter Andre Johansen mener lagmannsretten må fjerne et mentalt filter for å kunne ta inn over seg «en av de mest alvorlige overgrepssakene i nyere tid».

Eidsivating lagmannsrett

Aktor Peter Andre Johansen, til venstre, mener overgrepssaken som nå blir behandlet i Eidsivating lagmannsrett er en av de verste i nyere norsk historie. Her i samtale med bistandsadvokat Gunhild Lærum og politiadvokat Anne Siv Åvitsland.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

I mai i fjor ble et ektepar dømt til 17 års fengsel for gjentatte seksuelle overgrep mot tre barn. Mandag begynte ankebehandlingen i lagmannsretten.

Den omfattende tiltalen inneholder flere urovekkende beskrivelser. Aktor mener overgrepene mot de yngste barna begynte allerede da de var ett og to år gamle.

På bakgrunn av dette kom aktor Peter Andre Johansen mandag ettermiddag med en formaning til retten. Der viste han til flere andre alvorlige overgrepssaker, både i Norge og utlandet.

– Man må i slike saker ikke tenke at det «ikke går an», at det er for alvorlig. Det er svært mye som går an, det vet vi av Alvdal-saken, Fritzl-saken og Castro-saken, sa Johansen i sitt innledningsforedrag.

Mentalt filter

Alvdal-saken er en svært alvorlig og mye omtalt overgrepssak her til lands, der et et foreldrepar ble dømt til 15 års fengsel i Høyesterett.

Fritzl-saken, der en mann sperret datteren inne i en kjeller i 24 år, ble rullet opp i Østerrike 2008. Aktors viste også tiI at det i 2013 ble kjent at Ariel Castro holdt tre kvinner fanget i Cleveland i opptil ti år.

Overfor NRK.no utdyper Johansen sammenligningen.

– Jeg tror det er en god læresetning når det gjelder overgrep mot barn, at man ikke må tro at det er umulig. Man må fjerne sånne forestillinger og se saken med blanke ark, sier Johansen, og legger til:

– Det umulige kan skje fra tid til annen. I den sammenheng viste jeg til andre saker hvor vi har sett at virkeligheten er mer utrolig enn fantasien, sier Johansen, som ikke gjorde noe videre poeng av å sammenligne alvorligheten av de ulike sakene.

Ny logg

De to yngste guttene begynte å fortelle om overgrepene da de kom i fosterhjem i 2011. Fosterforeldrene begynte også å føre en logg over det guttene fortalte, noe som ble presentert i sin helhet i tingretten.

Mandag kom det fram at det også kan bli aktuelt å presentere en ny logg i retten. Denne skal ha blitt utarbeidet av en assistent som har hjulpet en av de yngste guttene på skolen.

Aktor Peter Andre Johansen sier til NRK.no at det foreløpig er uvisst om loggen kommer til å få noen betydning for saken.

– Vi vet ikke hva den inneholder, for vi har den ikke. Vi ble gjort kjent med den «via-via», bare for to-tre dager siden, sier Johansen.

– Kanskje er det noe som ikke tilfører saken noe, eller så vil den belyse den ytterligere. Det vet vi ikke, sier Johansen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Overgrepssak i Øvre Romerike tingrett

Det overgrepstiltalte ekteparet nekter for å ha gjort noe av det som er beskrevet i tiltalen.

Foto: Esther Maria Bjørneboe / NRK

Gråt i retten

Ekteparet ble i tingretten også dømt for å ha brukt vold til å tvinge brødrene til å forgripe seg mot hverandre. Begge gjentok mandag morgen at de nekter å ha gjort det den omfattende tiltalen beskriver.

Aktor Johansen forklarte også lagretten at det - som i tingretten - ikke er noen tekniske bevis eller vitner i saken, som kan «løse skyldspørsmålet på den måte».

– Det vi har av bevis er barnas forklaringer. Det er forklaringer som er gitt til politiet, og i dommeravhør, samt forklaringer til politiet og tegninger, sier Johansen.

Store deler av den første rettsuken vil bli brukt til å spille av over 20 timer dommeravhør med de tre guttene. Da avspillingen av det første dommeravhøret begynte etter lunsj, satt foreldreparet stort sett med hendene i kors mens de så på skjermen.

Flere ganger ristet også den tiltalte mannen i 30-årene på hodet, for å markere at han er uenig i det stesønnen forteller politiet. På et tidspunkt under avspillingen av et avhør med den mellomste sønnen, brast moren også i gråt i retten.

Forsvarer Siri Langseth, som representerer den tiltalte moren, ba da retten om en kort pause, noe som ble innvilget.

Langseth mener avhørene med barna er gjort på en slik måte som gjør at de ikke er troverdige.

– Det er viktig hva avhørene ønsker å høre. Det er særlig viktig dersom den som avhøres har et ønske om å imøtekomme den som avhører, sier Langseth.

«En av de mest alvorlige»

De to yngste sønnene, som ifølge aktor var ett og to år gamle da overgrepene skjedde, er parets i fellesskap. Moren, som nå er i begynnelsen av førtiårene, ble i tingretten også dømt for å ha begått overgrep mot sønnen før ektemannen kom inn i bildet.

Moren bodde en periode nord i Norge med den eldste sønnen, før hun traff han som senere ble hennes ektemann. Paret fikk to barn, og bodde deretter en rekke steder på Romerike.

De yngste guttene begynte å fortelle om saken da de ble plassert i fosterhjem i 2011. Kort tid etter ble saken anmeldt til politiet, som begynte sin etterforskning.

Aktor Peter Andre Johansen mener saken er svært alvorlig.

– Overgrepene har foregått over veldig lang tid. Jeg har sagt - og det sluttet tingretten seg til - at dette er en av de mest alvorlige overgrepssakene vi har hatt i nyere tid, sier Johansen til NRK.

Siri Langseth og Unni Fries

Siri Langseth, som forsvarer den overgrepstiltalte kvinnen i begynnelsen av 40-årene, mener avhørene av barna ikke kan brukes som bevis. Til høyre er Unni Fries, som forsvarer mannen i 30-årene.

Foto: Martin Zondag / NRK

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger