Aktor: – Det kommer en helt ny forklaring her i dag

OSLO TINGRETT (NRK): En printer var koblet til hjemme hos Laila Bertheussen i kun to timer. Bertheussen tror hun ikke fikk den til å virke. Aktor mener hun skrev ut trusselbrev.

Laila Bertheussen foran forsvarer John Christian Elden, tegnet i retten tirsdag 8. september.

FORKLARTE SEG: Laila Bertheussen ble presset hardt av aktor Marit Formo.

Illustrasjon: Tegninger: Esther Bjørneboe

– Det som ble fremlagt i dag var opplysninger som viser at hun hadde tilgjengelig alle bestanddeler som var nødvendig for å lage trusselbrevene som ble sendt til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde, konkluderte aktor Frederik Ranke etter at rettsdagen var over.

– Hun hadde samme type konvolutt, samme type papir, samme type frimerke. I tillegg er det opplysninger om at hun har skrevet ut artikler som ble brukt i disse trusselbrevene, fra en skriver som kun var i brukt kort tid, og som hun ikke har gitt opplysninger om tidligere, sa Ranke til NRK.

– Det er en teori påtalemyndigheten har, og den må de fremføre. Vårt spørsmål er om den holder til domfellelse, svarte forsvarer John Christian Elden.

– Hvor stort problem er det at hun ikke husker disse tingene?

– Det er påtalemyndigheten som skal føre bevis, det er ikke tiltalte som skal bevise sin uskyld.

Laila Bertheussen hadde da vært gjennom en intens utspørring om to trusselbrev. Det ene var adressert til Wara/Bertheussen, det andre til ekteparet Tybring-Gjedde (se tidslinje lenger ned i saken)

Bertheussen nekter for å ha noe med dette å gjøre.

Forklaringen pågår nå.

Printet ut intervju

I begge trusselbrevene var det sitert fra et intervju i Morgenbladet med Hanan Benammar, en av skuespillerne i teaterstykket «Ways of Seeing»:

Bertheussen-saken

FØLGER MED: Hanan Benammar (t.v.) og Sara Baben, to av kunstnerne bak forestillingen ved Black Box-teateret, følger rettssaken mot Laila Anita Bertheussen.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

«Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier de er redde, må jeg bare le. Vi ses 26.02 kl. 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn? HA HA HA».

Datoen viser ifølge tiltalen til at Ways of Seeing skulle nyoppsettes 26. februar.

Hjemme hos Bertheussen ble Morgenbladet funnet med markeringer i avisen.

– Det er gulet noe i denne artikkelen. Er det du som har gjort det? spurte Formo.

– Husker ikke.

– Hvem andre kunne det vært?

– Det vet jeg ikke. Det kunne ha vært meg, eller Tor Mikkel. Jeg har ikke noe klart minne om at jeg har gjort det, eller ikke gjort det.

Bertheussen sa hun var i et møte med politiet 8. mars 2019, med bakgrunn i at hun hadde anmeldt teateret. Hun forklarte at hun hadde med seg en del dokumentasjon til møtet, for å vise hvor Black Box hadde filmet. Bertheussen så ikke bort fra at hun også tok med seg en utskrift av Morgenbladet-intervjuet.

– Hva var relevant for anmeldelsen i dette? undret aktor.

– Akkurat nå klarer jeg ikke huske det, svarte Bertheussen.

Konvolutten som ble sendt til Wara/Bertheussen

Konvolutten som ble sendt til Wara/Bertheussen.

Brev sendt til Bertheussen/Wara. Lignende brev ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde. Brevet var påført et brennmerke og spor av urin.

Dette brevet ble sendt til Wara/Bertheussen.

Dette brevet ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde.

Brevet som ble sendt til Tybring-Gjedde.

Konvolutten som ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde. NRK har sladdet adressen.

Konvolutten som ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde.

Presset om printer

Aktor Formo ba tiltalte fortelle om printerne de hadde i huset. I denne sekvensen kom det fram at det var koblet til en printer én dag. Den er ikke funnet.

– Brukte du andre printere enn det som sto på arbeidsrommet? spurte aktor.

– Jeg ser av sakens dokumenter at det skal ha vært koblet til en printer til pc-en en dag, svarte Bertheussen.

– Jeg er interessert i hva du husker om printere du brukte januar til mars 2019, sa aktor.

– Det husker jeg ikke.

I avhør sa Bertheussen at de hadde hatt andre printere, men at det var mange år siden.

– Gikk du til innkjøp av en ny printer i januar 2019?

– Jeg trodde jeg kjøpte en ny printer før jul det året, men det kan ikke stemme med sakens dokumenter. Det kan hende jeg eller noen andre i familien kjøpte en ny printer til 400–500 kroner, men jeg vet ikke om den ble koblet til. Det er såpass blurry, det er ikke så lett å huske.

– Men om du hadde kjøpt en ny printer ikke så lenge før avhøret, burde du ikke huske?

– Det har vært mye problemer med disse printerne, og jeg vet at det ble kjøpt inn en printer, men jeg vet ikke om den ble brukt.

Brev sendt til Bertheussen/Wara. Lignende brev ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde. Brevet var påført et brennmerke og spor av urin.

BREV: Statsadvokat Marit Formo viste i sitt innledningsforedrag ett av trusselbrevene i rettssaken mot Laila Anita Bertheussen. Dette brevet ble sendt til Wara/Bertheussen, men ble stoppet av postbudet.

Foto: POLITIET / Scanpix

– Ny forklaring

Formo lurte på hvorfor Bertheussen ventet til rettssaken med å opplyse at hun kanskje hadde kjøpt en ekstra printer, i tillegg til de to hun hadde forklart seg om i avhør.

– Det kommer en helt ny forklaring i retten, som vi ikke er kjent med tidligere, påpekte Formo.

– Jeg har aldri vært i avhør om det.

– Nei, men vi ønsket nye avhør?

– Jeg var sliten og lei og hadde ikke tillit til dere.

Ranke lurte på om Bertheussen kunne ha kjøpt en ny printer i januar, som ble brukt til å printe ut artikler som er brukt i saken.

– Jeg fikk aldri den printeren der til å fungere, tror jeg, svarte Bertheussen.

Hun sier hun ikke fikk printeren til å virke, så hun ikke kan ha brukt den lenge .

Aktor leste opp:

– Klokken 10.20 ble printeren koblet til pc-en. Så gjør du alle internettsøkene, som vi finner igjen opplysninger om i brevene. Så kobles printeren fra klokken 12.23. Har du noen forklaring på det? spurte aktor.

– Nei.

Tidslinje for Bertheussen-saken

14. mars 2019 ble justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, pågrepet og siktet for å selv ha tent på parets bil, og for å ha fått det til å virke som andre står bak. Senere ble hun siktet for til flere hendelser ved boligen der hun bodde med Wara, og for å ha sendt trusselbrev til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Hun er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Rettsaken startet i Oslo tingrett 8. september 2020.

Konfrontert med overvåkingsbilde

Formo viste til at Kripos har kjøpt inn en HP Envy printer, for å gjøre sammenligninger.

Hun spurte om Bertheussen kunne ha kjøpt en printer av samme typen. Bertheussen sa hun nå har en slik printer på kontoret.

Formo la fram bilder i retten av at Bertheussen putter en pappeske inn i parets bil.

– Hvilke gjenstander legger du inn i bilen?

– Det kan være en sammenbrettet eske, men jeg ser ikke hvilken eske det er.

Formo spurte om det var en printer i en handleveske på et annet bilde.

– Jeg burde ha husket det om jeg kastet en printer. Dette er ting som ble kjørt ned til Smestad, på gjenvinningen, sa Bertheussen.

Hun tror hun satte den i kottet til datteren.

– Det finner du ut at du skal fortelle for første gang i retten? spurte aktor.

– Jeg har forklart hvorfor jeg ikke ville la meg avhøre, svarte Bertheussen.

Påtalemyndigheten hevdet i retten at Bertheussen kjøpte printeren kontant, gjorde en del søk, skrev ut sider til trusselbrev, koblet den fra og kjørte den på dynga.

Frimerker fra konvolutt med trusselbrev i Bertheussen-saken

KNYTTER FRIMERKER TIL BERTHEUSSEN: Det slås fast at frimerkene på trusselkonvoluttene «etter all sannsynlighet» kommer fra heftet som er beslaglagt hos Bertheussen, opplyser aktor i retten.

Foto: Politiet/ Pst / NTB

Aktor knytter frimerker til tiltalte

Med to flasker Ramlösa og en stressball på vitnepulten forklarte Bertheussen seg gjennom en intens utspørring. Marit Formo gikk fra punkt til punkt med en rekke detaljer som aktoratet mener knagger Bertheussen til ugjerningene.

Formo viste til at det ble funnet samme type konvolutter (C4-konvoluttene) som ble brukt i trusselbrevene hjemme hos Bertheussen.

– Det er helt vanlige konvolutter, som man får kjøpt overalt, sa Bertheussen.

Formo la også fram kvittering for kjøp av konvolutter av denne typen.

– Det er helt vanlige konvolutter, sa Bertheussen.

Politiet mener også at frimerker brukt på brevene og i et frimerkehefte hjemme hos Bertheussen er like på flere måter.

Det mangler fire frimerker fra heftet som ble funnet hjemme hos Wara/Bertheussen. Kripos har undersøkt heftet og sier det er registrert tilsvarende kutting på frimerkene. Det slås fast at frimerkene på trusselkonvoluttene «etter all sannsynlighet» kommer fra heftet som er beslaglagt.

– Kan det være sånn at frimerkene kan stamme fra dette heftet? spurte aktor.

– Nei.

Formo leste da opp fra politiets krimtekniker som mener de har funnet samme type avrivning på frimerkene på brevene og heftet funnet i huset.

– Har du noen kommentarer til det? spurte aktor.

– Nei.

Bertheussen mener disse frimerkene er helt vanlige, og at hun fikk de samme i butikken også etter siktelsen.

– De har frimerker hjemme, som alle andre har, som selges på Posten rundt disse tidspunktene. Det var ett av 200.000 tusen frimerker som var solgt. Spesielt fellende var ikke dette. Mer interessant er det at PST har undersøkt konvolutter og brev som ligger i hjemmet, og kommet til at det ikke kan være det samme som er brukt til trusselbrev, sier forsvarer John Christian Elden til NRK.

Frimerkehefte som ble funnet hjemme hos Wara/Bertheussen

FRIMERKEHEFTE: Dette frimerkeheftet ble funnet hos Tor Mikkel Wara og Laila Bertheussen.

Foto: Politiet

Mener truslene er alvorlige

Det ene brevet var adressert til WARA/BERTHEUSSEN med deres boligadresse, det andre var sendt til TYBRING-GJEDDE, med riktig gate, men feil husnummer.

Aktoratet har tidligere påpekt at dette huset ikke ble vist i teaterstykket (det ble vist feil hus). De mener derfor at den som sendte brevet ikke kan ha adressen fra teaterstykket.

Påtalemyndigheten mener truslene var egnet til å påvirke både justisminister Wara og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Det at trusler rettes mot medlemmer av regjeringen, danner grunnlaget for det alvorligste tiltalepunktet. Aktoratet mener det ikke er avgjørende om truslene var fiktive.

Datter vitnet på videolink

Tirsdag vitnet også datteren til Tor Mikkel Wara og Laila Bertheussen på videolink fra London.

Hun er i begynnelsen av 20-årene, og vitnet fordi hun var i huset sammen med kjæresten da brannen i søppelkassen ble oppdaget 17. januar 2019.

Dette har moren vitnet om tidligere.

– Jeg husker at jeg satt i stua med NN (ekskjæresten, journ.anm.). Mamma var på kjøkkenet, og søstera mi var nede i kjelleren og sov. Vi hadde dørene åpne til kjøkkenet. Det ringte på døra, og jeg åpnet. Det sto en liten jente der som sa at søppelbøtta vår brant. Jeg fikk sjokk og ropte inn til mamma og NN, fortalte hun.

Det har vært et poeng for forsvarerne om datteren og kjæresten hørte om noen gikk ut i forkant av brannen.

– Jeg kunne ikke se henne, for vi så på TV-en, som var motsatt vei. Jeg kan ikke huske om jeg hørte noen lyder der og da, sa datteren.

Da forsvarer Elden overtok, spurte han mer om hvilke lyder man kunne høre i huset.

– Vi bor i et veldig gammelt hus, og det er helt umulig å ikke høre om folk gå i huset, utdypet hun da.

Aktor Frederik G. Ranke og Marit Formo på vei til befaring ved Waras hus i Bertheussen-rettssaken

AKTORATET: Frederik Ranke og Marit Formo på befaring hos Wara og Bertheussen sist fredag.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Mener datter gir Bertheussen alibi

Etter rettsdagen var Elden fornøyd med vitnemålet. Han bemerker at de har gitt samme forklaring siden avhøret rett etter hendelsen.

– Vi tolker det positivt. Hun gir henne tilsvarende alibi som ekskjæresten for 17. januar. Dette avhøret er altså gjort samme dag, uten at det nevnes noen mistanke mot moren i den ene eller andre retning, sier Elden.

– Men kan hun ikke ha tent på før hun gikk inn?

– Det er lite sannsynlig, i og med at hun har vært inne en periode før. Politiet har ført vitner for retten som har passert søppelbøtten uten at den har brent, kort tid forut for dette, svarer Elden.

På dette punktet er aktor enig. Frederik Ranke mener Bertheussen må ha gått ut av huset, men mener dette er fullt mulig.

– Datteren og kjæresten sier de trolig så på TV. Da er det ikke vanskelig å liste seg ut. Det er også et stort hus, som vi så på befaringen, og det er mulig å komme seg ut fra kjøkkenet uten å bli sett, mener Ranke.

Elden mener vitnemålet fra datteren var viktig.

– Jo flere av postene vi positivt kan føre motbevis for at hun er skyldig, må jo også få innvirkning på de postene som bygger på løse indisier, mener Elden.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger