Aktor mener IS-kvinnen må dømmes til fengsel i fire år: – Kan være formildende at hun ville hjem

Den tiltalte 30-åringen visste hva hun gikk til da hun reiste til Syria og ble med i en ekstrem terrororganisasjon, sier aktor. Samtidig legges det vekt på at kvinnen nå har tatt avstand fra IS.

Terrortiltalt norsk IS-kvinne i Bredtveit kvinnefengsel før rettssaken

KAN FÅ LANG STRAFF: NRK møtte den terrortiltalte kvinnen i fengsel kort tid før rettssaken startet. Hun ble løslatt før rettssaken, men kan bli dømt til fire år i fengsel – om aktor for medhold.

Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Den terrortiltalte kvinne dro fra til Syria i februar 2013, og ble hentet fra Syria til Norge med sine to barn i januar i fjor. Hun er dermed den norske statsborgeren som har oppholdt seg lengst i Syria.

Politiadvokat Line Nyvoll Nygaard sa i sin avsluttende innlegg at påtalemyndigheten i utgangspunktet mener kvinnen bør dømmes til fengsel i fem år.

Tredje dag i retten for tiltalt IS-kvinne

PST-politiadvokat Line Nyvoll Nygaard.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Samtidig peker aktoratet også på momenter som kan gi strafferabatt. Det ene er at kvinnen har samarbeidet med politiet. Nygaard viste til andre saker, der dette har gitt opp mot 25 prosent i strafferabatt.

Nygaard påpeker at PST har funnet få feil i de faktiske forholdene tiltalte har forklart seg om.

– Tiltaltes forklaring har ikke hatt betydning for skyldspørsmålet, hun kunne blitt domfelt for deltagelse uansett. Men det har gitt et mer utførlig bilde, og hun har i noe grad gitt opplysninger om andre og bidratt med nyttig etterretningsinformasjon til PST, sa Nygaard.

Den tiltalte kvinnen har i retten forklart at hun angret på at hun reiste til Syria etter ektemannen etter bare noen måneder. Til tross for at aktor mener hun etter hvert slo seg mer til ro i Syria, legger man til grunn at kvinnen etter hvert ønsket seg hjem.

– Et annet straffereduserende element er at det fremstår som tiltalte har tatt avstand fra IS, og at hun angrer på det valget hun tok, sier Nygaard.

Innlegg lagt ut av den terrortiltalte kvinnen i sosiale medier

Aktor peker på at den terrortiltalte kvinnen var en del av et radikalt miljø før hun dro til Syria. Hun skal blant annet ha lagt ut dette innlegget i Facebook-gruppen til den radikale gruppa Profetens Ummah.

Foto: PST / PST

Trekker fra 402 dager

Deltagelse i terrororganisasjon kan i ytterste konsekvens straffes med fengsel i seks år. En så høy straff må forbeholdes IS-medlemmer med en mer aktiv rolle i kamphandlinger, mener Nygaard. Politiadvokaten la til slutt ned påstand om at kvinnen skal dømmes til fengsel i fire år.

I tillegg skal 402 dager i varetekt trekkes fra en eventuell dom.

Kvinnen ble pågrepet ved ankomst til Norge, og har sittet fengslet fram til uken før rettssaken startet.

Onsdag er det ventet at forsvarer Nils Christian Nordhus vil be om at 30-åringen frikjennes.

Rettsaken mot kvinne for deltakelse i terrororganisasjon

Forsvarer Nils Christian Nordhus (fra høyre), politiadvokat i PST Line Nyvoll Nygaard, statsadvokat Geir Evanger, etterforskningsleder fra PST Torbjørn Fallet og sakkyndig professor Brynjar Lia, under straffesaken mot kvinnen.

Foto: Berit Roald / NTB

Aktor: Hennes måte å delta i hellig krig på

Nygaard sier PST legger til grunn at kvinnen har vært en deltager i IS rundt fem år og åtte måneder.

Et sentralt poeng i påtalemyndighetens avsluttende prosedyre er at det å være kone for fremmedkrigere og mor i et IS-kontrollert område innebærer at man er deltager i en terrororganisasjon.

Påtalemyndigheten mener det er avgjørende at tiltalte frivillig stilte seg til disposisjon for en terrororganisasjon er avgjørende. Gjennom rettssaken har det kommet frem at den tiltalte kvinnen ønsket å gjøre «hijra» (å utvandre til hellig land).

– Hun besluttet å gjøre hijra, og bli med i hans terrororganisasjon. Dette var hennes måte å gjøre «jihad» på, å delta i hellig krig, sa Nygaard.

Det er ventet at kvinnens forsvarere onsdag vil påpeke at kvinnen reiste til Syria før det ble straffbart å være medlem av terrororganisasjon. Nygaard sier dette kun er noe som må tillegges begrenset vekt, all den tid reisen i utgangspunktet var frivillig.

Norsk kvinne (30) siktet for deltagelse i en terrorgruppe. Bildet er tatt i Al Hol-leiren i juni 2019.

NRK møtte kvinnen i Al Hol-leiren i Syria før hun ble hentet tilbake med bistand fra norske myndigheter.

Foto: Christine Svendsen / NRK

Første sak av sitt slag

Aktor Geir Evanger påpekte tirsdag at partene ikke er særlig uenige i hva som faktisk har skjedd i Syria. Det viktigste beviset til påtalemyndigheten er kvinnens egen forklaring.

– Det er en spesiell sak. Det er den første saken hvor noen, litt satt på spissen, er tiltalt for å ha vært kone og mor, innledet aktor.

Aktor mener rollen hun hadde i hjemmet er aktiv nok til at hun må dømmes for deltakelse i en terrororganisasjon.

Evanger har argumentert for at kvinner hadde en sentral rolle i IS ved å passe barn og hjem, og på den måten tilrettelegge for at mennene kunne dra ut i væpnet kamp.

– Det mest sentrale er hennes rolle som kone og mor. Der ligger kjernen i saken, på sett og vis, sa aktor.

I motsetning til menn avla ikke kvinner noen ed, eller «baya», til IS. Evanger mener Høyesterett har konkludert med at terskelen ikke er veldig høy for å regnes som bidragsyter.

Aktor mener prosessen som førte til at kvinnen ble radikal er viktig. Her prøver kvinnen nikab for første gang, i forbindelse med et arrangement i regi av Islam Net våren 2012.

Legger vekt på Islam Net

Påtalemyndigheten mener valget om å reise til Syria er helt sentralt. Evanger fortalte at forholdet til religion utvilsomt spilte en rolle. Tiltalte har selv forklart at hun ble mer og mer religiøs i perioden som student på Høgskolen i Oslo (Oslo Met).

Der kom hun i kontakt med den muslimske ungdomsorganisasjonen slam Net. Evanger sier organisasjonen står for en bokstavtro tolkning av koranen.

– Islam Net tar avstand fra vold og ekstremisme, men tar ikke kategorisk avstand fra voldelig jihad som et islamsk prinsipp. Islam Net kan hatt betydning for at noen reiste som fremmedkrigere, sa Evanger.

Aktor viste også til at en venninne hadde sagt hun mener tiltalte ble «hjernevasket» i løpet av tiden i Islam Net. Evanger mener gruppa hadde stor betydning for at den tiltalte kvinnen ble radikalisert.

– Det er religionsfrihet i Norge. Dette er ikke noe ønske om karakterdrap på Islam Net, men dette har hatt stor betydning, mente aktor.

Tiltalte brøt med Islam Net sommeren 2012. Hun kom da inn i Facebook-gruppen til Profetens Ummah, en gruppe aktor mener har et ekstremt radikalt tankegods.

Etter hvert ble hun kjæreste med Bastian Vasquez, som reiste til Syria høsten 2012. Kvinnen har selv pekt på forelskelsen til Vasquez som den viktigste grunnen til at hun reiste.

– Det ble i mine øyne den direkte grunnen til at hun reiste, sier Evanger.

Rettsaken mot kvinne for deltakelse i terrororganisasjon

Statsadvokat Geir Evanger (t.v.) og kvinnens forsvarer, Nils Christian Nordhus.

Foto: Berit Roald / NTB

Mener hun visste hva hun gikk til

Påtalemyndigheten mener den 30 år gamle kvinnen visste hva hun gikk til da hun giftet seg med fremmedkrigeren Bastian Vasquez og reiste til Syria for å bo sammen med ham.

– På telefon gir Vasquez uttrykk for at han vil at hun skal komme så raskt som mulig. Valget tas i februar 2013. Slik påtalemyndigheten ser det, er dette svært viktig. Hun reiste helt frivillig til Syria, poengterte aktor.

Han sier det ble et valg med store konsekvenser.

– Hun ble med i en ekstrem terrororganisasjon. Hun ble på sett og vis med i to. Først Al Nusra, så IS, mener aktor.

Det har vært viktig i rettssaken at det først ble straffbart å delta i en terrororganisasjon sommeren 2013, etter at tiltalte allerede hadde reist ned.

Forsvareren mener hun ikke hadde muligheten til å komme seg hjem når hun var der.

Aktor Evanger sier han ikke setter spørsmålstegn ved ting som taler for tiltalte. Hun skal ha blitt utsatt for vold fra ektemannen, hun skal ha gitt uttrykk for at hun ønsket å reise hjem og de skal ha forsøkt å få i stand en fatwa som skulle gjøre det mulig å reise.

Evanger mener imidlertid at tiltalte senere «slo seg til ro» i perioden fra sommeren 2014 til april 2015.

– I denne fasen finner jeg ikke noe objektivt støttepunkt for at hun ønsker eller gjør forsøk på komme hjem. Det virker snarere som hun har slått seg til ro, sa Evanger.

Selv om tiltalte skal ha ønsket å reise hjem, mener aktor at det ikke betyr at hun ikke skal straffes.

– Det er ikke straffefriende at hun prøvde å komme seg hjem, men det er mulig å tenke seg at det er straffeformildende, argumenterte aktor.

Vasquez døde i april 2015, og tiltalte giftet seg etter det med to andre menn med tilknytning til IS (les fakta om disse nederst i artikkelen).

Aktor om tiltalen: – Ville ikke formulert den på samme måte i dag

Aktor måtte gå tilbake på deler av tiltalen. Han sa at fokuset på at ektemennene var krigere ikke nødvendigvis er helt presist.

– Grunnen til at jeg leste den er at jeg nok ville ha formulert den noe annerledes. Bastian Vasquez var fremmedkriger, så over i medieavdelingen, så eksplosiver, så døde han. Dette fokuset på at de er krigere er det ikke grunnlag for, sa aktor.

I tiltalen står det også at kvinnen uttalte seg positivt om IS og livet i Syria til kvinner i Norge med henblikk på å få disse til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen.

Dette gikk Evanger tilbake på. Han sa at delene som grenser til rekruttering ikke er bevist

– Når det gjelder det å snakke positivt om organisasjonen: Her er det bare bevisført samtaler med NN (anonymisert av NRK), og det var før rekruttering ble straffbart, så det blir helt marginalt, sa Evanger.

IS-kvinnen i retten

Kvinnen har fortalt detaljert om oppholdet i Syria i retten.

Illustrasjon: Esther Maria Bjørneboe

Nekter straffskyld

Kvinnen nekter straffskyld. Hun har forklart at hun ble overtalt til å flytte til Syria med løfter om et fint hus og et godt liv, og at hun reiste fordi hun var forelsket i Vasquez.

Hun sier hun fikk sjokk da hun kom til Syria, og at hun angret nesten med en gang. Retten har fått høre til dels grufulle detaljer fra et liv med grove overgrep, vold og streng sosial kontroll.

Venninner og familiemedlemmer har også støttet hennes forklaring om at hun ble raskt radikalisert og reiste fordi hun var «blind av kjærlighet».

Dommen i saken er ventet 4. mai.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger