Aktor ber om fengsel i 11 år i Skøyen-drapsaken

OSLO TINGRETT (NRK.NO): Aktor i Skøyen-drapsaken ber om at tiltalte dømmes til fengsel i 11 år for drapet på Vegard Bjerck. Forsvareren krever full frifinnelse.

Svein Holden

LANG OG KOMPLISERT SAK: – Omsider kan partene holde sine oppsummerende innlegg, åpnet aktor Svein Holden sin prosedyre i Oslo tingrett torsdag.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Opprinnelig begjærte aktor 12 års fengsel på bakgrunn av at han mener det er skjerpende omstendigheter i saken.

Han viste blant annet til den brutale måten drapet på Vegard Bjerck ble begått på: Han ble drept av 11 knivstikk, flere i ryggen.

Straffeavslag på grunn av belastning

I tillegg mener aktor at det er skjerpende omstendigheter at motivet ifølge påtalemyndigheten skal være at drapet skjedde fordi Bjerck tok tiltalte på fersk gjerning da han ripet opp biler i deres felles garasjeanlegg.

Holden mente likevel at ett år kunne trekkes fra en eventuell fengselsstraff fordi det har vært en belastning for tiltalte å leve med en drapsanklage i tre år.

Tiltalte har hele tida nektet for å ha noe med drapet på gjøre. Forsvarer Knut Lindboe pekte i retten på alle usikkerhetsmomentene i saken og krevde full frifinnelse.

– Politiet lette etter spor fra garasjen i familiens leilighet i tre uker uten å finne annet enn fruktkniven, sa Lindboe.

– Ikke planlagt drap

Rettssaken etter drapet på Vegard Bjerck i garasjeanlegget til Hofftunet 18. desember 2008 har vært lang og komplisert, med mye usikkerhet knyttet til bevis og utsettelse av hovedforhandlingen.

– Omsider kan partene holde sine oppsummerende innlegg, åpnet aktor Svein Holden sin prosedyre med i Oslo tingrett torsdag.

Aktor la vekt på at drapet på Vegard Bjerck var begått i affekt, og ikke var planlagt, da han begynte på sin prosedyre i dag.

Han sa også at bevisbildet var sammensatt av mange ulike bevis, og ikke ett kronbevis.

(Saken fortsetter under bildet)

Garasjeanlegget i Hoffstunet

ÅSTEDET: Her ble Bjerck funnet drept etter å ha blitt knivstukket 11 ganger.

Foto: Varfjell, Fredrik / SCANPIX

– Det er ingen observasjoner av en gjerningsperson som gikk inn eller ut av drapsstedet i forbindelse med drapet, sa Holden.

Politiet kan tidfeste at Bjerck ble drept et mellom klokka 16:09 og 16:14, som markerer tidspunktene da to vitner forlot garasjen uten å se verken Bjerck eller andre personer, og da Bjerck ble funnet knivdrept.

Han ble funnet av en nabo, som meldte fra til politiet klokka 16:15.

– Risikoen for å bli observert er altfor stor til at et planlagt drap kan ha blitt begått, hevdet aktor Svein Holden i retten torsdag.

Han sier risikoen var synlig for enhver, og ingen ville ha begått et synlig drap der og da, før han legger til:

– Det er da ikke vanskelig å se for seg at en person kan ha sneket seg ut av garasjeanlegget.

Verdigjenstander som bankkort og en klokke til en verdi av 20.000 kroner ble funnet rett ved siden av den avdøde. Dermed mener påtalemyndigheten at man kan utelukke vinningsdrap.

Erkjente å ha ripet opp biler

Knut Lindboe

- FRIFINNELSE: Forsvarer Knut Lindboe hevder hans klient ikke var i garasjen på noe tidspunkt drapsdagen og krevde full frifinnelse.

Foto: Camilla Wernersen / NRK
Anne Margrethe Lund

DOM ETTER JUL: Tingrettsdommer Anne Margrethe Lund og hennes to meddommere har mye de skal sette seg inni når de skal komme fram til en dom. Den er ventet etter jul.

Foto: Camilla Wernersen / NRK

Tiltalte er i tillegg til drapsanklagen, også tiltalt for å ha ripet opp biler i garasjen der Vegard Bjerck ble funnet drept 18.12.2008.

Påtalemyndigheten mener oppripingen av biler er en del av drapsmotivet.

44-åringen nekter for drapet, men har erkjent at han har ripet opp flere biler i garasjen ved flere anledninger fordi han var irritert på at bilene var parkert på en måte som gjorde det vanskelig for andre å parkere ved siden av i garasjeanlegget.

I retten har politiet vist opptaksbilder av tiltalte som viser den tiltalte som bruker svært lang tid på å parkere ved siden av en feilparkert bil til tross for at det var mange andre ledige parkeringsplasser i anlegget.

I retten torsdag pekte aktor også på at tiltalte hadde en uvanlig avdempet reaksjon da dattera hans fortalte om at det hadde skjedd et drap i garasjen der de bodde, og virket uinteressert.

38 sekunder

Ifølge påtalemyndigheten skal den drapstiltalte i løpet av 9 minutter å rukket å ta seg fra sin leilighet, drept Bjerck i det underjordiske garasjeanlegget, og kommet seg tilbake i leiligheten sin.

Tidligere under rettssforhandlingen har det blant annet kommet fram at politiet har målt avstanden fra der drapsofferet ble funnet til ytterdøra til den drapstiltaltes leilighet til å være 117, 5 meter.

Denne avstanden underla etterforskeren på 1 minutt og 39 sekunder da han gikk i rolig gange, og på 38 sekunder hvis han løp den samme strekninga.

– Vi har et åpent vindu mellom klokka 16.03 og 16.13.11 der vi ikke har bevis for brukeraktivitet på datamaskinen tiltalte, pekte Holden på i retten idag.

– Tiltalte har hatt rikelig med tid til å begå drapet og så komme seg tilbake i leiligheten og til å sette seg foran pc hjemme, fortsatte han.

Uavklarte dataspor

Torsdag la også Kripos fram sine nye undersøkelser av tiltaltes datamaskin som de beslagla rundt seks månder etter drapet i garasjeanlegget på Hofftunet 18. desember 2008.

Kriposmedarbeiderne har laget et speilbilde av datamaskinen for å finne ut om det var andre programmer enn Operas e-postklient som kan ha laget de avgjørende tidsstemplene, som igjen kan svekke eller styrke tiltaltes alibi på drapstidspunktet.

Konklusjonen var at de fant andre program som kunne påvirke tidsstemplene, men at de ikke vet direkte hvilket program som har innvirket på de avgjørende filene.

Heller ikke Opera kunne forklare hvorfor de nyoppdagede filendringene hadde blitt endret.

Det omstridte knivbeviset

I løpet av hovedforhandlinga har ekspertene vært uenige om et av påtalemyndighetens hovedbevis i saken, fruktkniven, som ble beslaglagt hjemme på tiltaltes kjøkken.

Fem av rapportene har konkluderet med at det er sannsynlig at kniven er drapskniven, men kun den tyske verktøyeksperten slo dette fast med høyeste grad av sannsynlighet.

De andre var mer preget av tvil, og konkluderte med at det er mer sannsynlig at fruktkniven enn ikke.

Forsvarersiden har trukket fram eksperter fra USA og England som sier underlagsmaterialet som knivekspertene har analysert er altfor dårlig til å kunne trekke noen gyldig konklusjon.

Dom etter jul

I tillegg har forsvarer Knut Lindboe ved flere anledninger hevdet at kniven med et knivblad på 6,8 centimeter er for kort til å ha forårsaket de lengste stikkskadene på avdøde som er mer enn 11 centimeter lange. Også her er ekspertene uenige.

Noen mener slike skader er fullt mulig fordi kroppen trekker seg sammen eller at deler av knivskaftet kan ha fulgt med, mens andre avviser at dette er mulig.

Medforsvarer Petter Nordgreen Sterud trakk i retten fram at den tyske undersøkelsen hadde en vesentlig svakhet ved at den ikke er kvalitetssikret i ettertid av fagpersoner.

– Dette er helt avgjørende, og retten kan derfor se bort fra den tyske rapporten fordi den inneholder så store mangler, sa Sterud i retten i dag.

Dom i saken er ventet 13. januar.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger