Hopp til innhold

Aker-utstyrt borerigg skal lete etter olje i okkuperte Vest-Sahara

Delvis statseide Aker Solutions har levert utstyr til leting etter olje utenfor Vest-Sahara. Norske myndigheter fraråder norske bedrifter all næringsvirksomhet som har med det okkuperte landet å gjøre.

Boreskip (illustrasjonsbilde)

Boreskipet på bildet er bygget ved DSME verftet i Sør-Korea, med drilling riser-system fra Aker Solutions. Det er et boreskip ikke ulikt dette som nå er under bygging i Sør-Korea, og som i løpet av høsten vil bli brukt til oljeboring utenfor Vest-Sahara. Vesentlige deler av boreskipet er levert av Aker Solutions.

Foto: Aker Solutions

I løpet av året vil det for første gang bli boret etter olje utenfor okkuperte Vest-Sahara. Delvis statseide Aker Solutions har levert utstyr for anslagvis 300 millioner kroner til boreskipet.

Norske myndigheter fraråder norske bedrifter all slags næringsvirksomhet som har med okkuperte Vest-Sahara å gjøre. Landet er det eneste hvor Utenriksdepartementet eksplisitt fraråder virksomhet, etter at Burma i fjor ble tatt av frarådingslisten.

Det gjelder både handel, investeringer, ressursutnyttelse og andre former for næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med lokalbefolkningens sine interesser og som følgelig kan være i strid med folkeretten.

Likevel er helt vesentlige komponenter av boreskipet Atwood Achiever, som er under bygging i Sør-Korea, levert av Aker Solutions.

I henhold til våre interne retningslinjer leverer vi ikke utstyr til Vest-Sahara.

Bunny Nooryani, kommunikasjonsdirektør i Aker Solutions

Den flyttbare oljeriggen vil være den første som vil bli brukt til oljeleting utenfor Vest-Sahara. Det kommer frem i boreprogrammet til det amerikanske oljeselskapet Kosmos Energy. Selskapet planlegger leteboring kommende høst og tidlig neste år.

Aker Solutions har levert systemet som sørger for at eventuell olje kommer fra havbunnen og opp til boreskipet, gjennom en stigerørsledning (drilling riser).

Største eier i Aker Solutions er Aker Holding AS, som sitter på 40 prosent av aksjene. Selskapet eies av Aker ASA med 70 prosent og den norske stat med 30 prosent.

– Visste ikke at riggen skulle til Vest-Sahara

Aker bedyrer at selskapet ikke visste at riggen ville bli brukt utenfor Vest-Sahara da kontrakten som kan ha en verdi på 300 millioner kroner ble inngått i 2012.

Selskapet har ikke offentliggjort kontraktsverdien, men to tilsvarende systemer som kan håndtere havdyp på10.000 fot, har hatt en prislapp rundt 50 millioner dollar. Lisensen som Kosmos Energy har utenfor Vest-Sahara er på dyp inntil 9.850 fot.

Stigerørsledninger (drilling riser)

Det er utstyret tilsvarende dette Aker Solutions har levert til boreskipet som i løpet av året vil bli brukt til oljeleting i Vest-Sahara. Det sørger for at olje på dyp opptil 10.000 fot kan hentes fra havbunnen til havoverflaten.

Foto: Aker Solutions

– Da vi signerte avtalen hadde vi ikke informasjon om hvor riggen skulle brukes. Hadde vi visst at utstyret ville bli brukt i Vest-Sahara ville vi ikke inngått avtalen, sier kommunikasjonsdirektør Bunny Nooryani i Aker Solutions.

Hun sier at selskapet rutinemessig sjekker hvor deres leveranser vil ende opp, og at Aker Solutions ikke vil by på oppdrag i områder som selskapet ikke har godkjent for forretningsvirksomhet, som Vest-Sahara. Årsaken er at det strider mot interne retningslinjer.

– Men i fjor sommer ble det kjent at Kosmos hadde signert avtale om å bruke denne riggen som dere har vært med på å bygge utenfor Marokko. Gjorde dere da nok for å forsikre dere om at riggen ikke ville bli brukt utenfor Vest-Sahara etter at NRK tok kontakt med dere?

– Vi har inngått en avtale om å levere legitimt utstyr til en legitim kunde, et verft i Sør-Korea. Kunden har på sin side signert en kontrakt med en riggoperatør, og det er denne operatøren som bestemmer hvor riggen skal beskjeftiges, sier Nooryani.

Hun sier at Aker Solutions ikke har noen mulighet til å påvirke hvor riggen blir brukt, eller å sanksjonere kundene dersom riggen blir flyttet, fordi utstyret som Aker har solgt er en del av riggen.

– Opplagt at boreskipet skulle brukes i Vest-Sahara

Erik Hagen er leder for den norske støttegruppen for Vest-Sahara.

Erik Hagen, leder i Støttekomiteen for Vest-Sahara

- Det er trist at Aker Solutions leverer utstyr som bidrar til å utvikle oljeindustrien i Vest-Sahara, sier Erik Hagen, som leder Støttegruppen for Vest-Sahara.

Foto: Johan B. Sættem

Han karakteriserer det som trist at Aker Solutions bidrar til utviklingen av oljeindustrien i Vest-Sahara.

– Det er trist for det saharawiske folk som har folkeretten på sin side og retten til selv å bestemme hva som skal skje med landet deres. Og så støtter altså et ledende norsk selskap opp om det som kan være det avgjørende støtet for at de ikke får denne retten innfridd, sier Hagen.

– Men Aker Solutions har levert en lovlig vare i et legitimt marked, selskapet har levert en utstyr til et riggselskap som igjen har inngått en avtale med et oljeselskap. Er ikke det helt legitimt?

– Det høres veldig legitimt ut, men Aker må vite hvor utstyret de lager og selger brukes. Om de på det tidspunktet de selger ikke er klar over hvor det skal brukes, bør man i det minste sjekke hvilke samhandlingspartere man har.

– I dette caset snakker man om at Atwood er en langsiktig partner med Kosmos Energy, som opererer i Vest-Sahara. Da er det opplagt at riggen skal brukes der, sier Hagen.

– Burde ikke inngått avtalen dersom de skjønte

Professor Atle Midttun leder senter for Samfunnsansvar på BI.

Han sier at det kan være grunnlag for å kritisere Aker Solutions (Akso) for å ha levert til Atwood dersom Aker skjønte at riggen kunne bli brukt utenfor Vest-Sahara.

– Dersom Aker skjønte at riggen ville kunne bli brukt utenfor Vest-Sahara burde nok selskapet ha avstått fra å levere til Atwood, sier Midttun.

Midttun understreker at spørsmålet om i hvilken grad man har ansvar for hvor selskapets leveranser ender opp er kompliserte spørsmål, og som har enorme økonomiske konsekvenser.

Han mener at man må legge en rimelighetsvurdering til grunn.

Erik Lundeby er seniorrådgiver i NHO og jobber med samfunnsansvar.

Han sier at han ikke kjenner til at det stilles kontraktsmessige krav til hvor utstyr man leverer ender opp annet enn når det gjelder forsvarsmateriell.

Bunny Nooryani, kommunikasjonsdirektør i Aker Solutions

Kommunikasjonsdirektør Bunny Nooryani i Aker Solutions sier at selskapet ikke visste at boreriggen ville dra direkte fra verftet og til Vest-Sahara på sitt første oppdrag.

Foto: Eivind Røhne

– Jeg vil tro at Aker Solutions har veldig lite å si i forhold til hvordan denne riggen skal brukes. Spørsmålet er om de i det hele tatt har noen mulighet til å påvirke. Det ville være en ganske ny problemstilling dersom en leverandør skulle ha noe ansvar for hvor en flyttbar rigg blir brukt etter at den er bygget, sier Lundeby.

Kosmos: - Tilstreber best industry practice

Kosmos Energy mener selskapet holder seg innenfor internasjonal rett og tilstreber best industry practice når selskapet i løpet av året skal letebore utenfor Vest-Sahara.

Det skriver kommunikasjonsdirektør Thomas Golembeski i Kosmos Energy i en e-post til NRK, og henviser til informasjon på selskapets nettsider som utdyper dette.

NRK har spurt Atwood Oceanics om hvorvidt de mener at avtalen som selskapet har inngått med Kosmos Energy er i tråd med selskapet etiske retningslinjer, men har ikke fått svar på våre henvendelser.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger