Åge Danielsen fikk sparken

Åge Danielsen må gå av som direktør ved Rikshospitalet. Det avgjorde styret i natt.

Styreleder Kristin Ørmen Johnsen

Styreleder Kristin Ørmen Johnsen forlater pressekonferansenn i natt.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Danielsen mister jobben fordi han startet bygging av et pasienthotell som ikke var godkjent av styret.

Økonomi- og finansdirektør Morten Reymert tar over som fungerende direktør inntil videre.

NETT-TV: Fikk sparken etter krisemøte

Vedtaket:

Dette er vedtaket styret gjorde:

"Styret finner det meget kritikkverdig at administrerende direktør iverksatte forberedelser til bygging av sykehotell på Radiumhospitalet uten at godkjenning og finansiering var på plass.

Styret konstaterer at relevant informasjon ikke er gitt styret og at styret ikke er blitt tilstrekkelig involvert i viktige beslutninger i saken.

Styret er bekymret for det økonomiske tapet forberedelsene til byggearbeidet kan påføre foretaket.

Ut i fra en helhetsvurdering av situasjonen har et flertall i styret konkludert med at foretaket er best tjent med at administrerende direktør går av.

Styret gir styreleder fullmakt til å avslutte arbeidsforholdet med administrerende direktør. "

Åge Danielsen

Sykehusdirektør Åge Danielsen (f.v.) på vei til styremøtet i følge med styremedlem Randi Flesland, styreleder Kristin Ørmen Johnsen og styremedlem Liv Aarum (th).

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

- Avviser press

Olaug Villanger, som er hovedtillitsvalgt for overlegene ved sykehuset, sier at Helse Sør-Øst presset fram styrevedtaket.

Styreleder Kristin Ørmen Johnsen imøtegår dette: 

– Dette er et vedtak styret har fattet på selvstendig grunnlag, sier hun.

Styreleder Hanne Harlem i Helse Sør-Øst avviser også at hun presset Rikshospitalets styre til å avskjedige Åge Danielsen.

– Jeg har ikke på noe tidspunkt gitt Rikshospitalets styre beskjed om hva de skal gjøre i denne saken, sier Hanne Harlem til NTB.

- Felt på feil grunnlag  

Villanger sier de ansatte er skuffet, frusterte og fortvilte.

– Nå blir det ikke gøy å gå på jobben i morgen. Nå må de ta konsekvensen av sine beslutninger, sier hun.

– Jeg er urolig for folks reaksjoner på å skjære ned så mye. Oppi dette mister vi direktøren. Det er meget uheldig i disse kuttider at sykehuset nå står uten direktør, sier Villanger som er overbevist om at Danielsen ble felt på feil grunnlag.

– De feller ham på en hotellsak hvor direktøren handlet i god tro og i henhold til regelverk og tolkningen av dette, sier Villanger til NTB.

Hun sier  til NRK at hun beklager at Helse Sør-Øst har latt det gå prestisje i saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger