Afghanerne blir sendt ut

De 21 afghanerne som fikk utsatt avgjørelsen om utsending fra Norge, må likevel forlate landet.

Afghanske asylsøkere
Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Det bekrefter direktør i Utlendingsnemnda (UNE) i kveld.

- Vi har lagt mye arbeid i dette og resultatet er blitt at de opprinnelige avslagsvedtakene opprettholdes, sier nemndas direktør Terje Sjeggestad.

Det er planlagt protester mot vedtaket i Oslo i kveld.

Utsendingsvedtaket ble utsatt på grunn av opplysninger om at det skulle ha vært sendt et program i afghansk fjernsyn og i fjernsynskanalen Al-Jazeera som kunne sette livene deres i fare fordi det angivelig viste at afghanerne hadde konvertert til kristendommen.

Ikke beviser

UNE har ikke funnet beviser for at et programmet har vært sendt i Afghanistan og UNE har sjekket programmet som ble sendt på Al-Jazeera sammen med en arabisktalende tolk og har kommet til at dette programmet ikke hadde et innhold som kunne bidra til å sette afghanerne i fare.

Vanskelig sak

Utlendingsnemnda understreker at saken med denne gruppen afghanere har vært vanskelig og sammensatt, men viser til at ingen blir sendt til områder som ikke FN mener er stabile.

Rundt 6000 afghanere har fått lovlig opphold i Norge. Blant de som får bli er utsatte grupper som kvinner, barn, barnefamilier, eldre og mennesker med helseproblemer. Dette er i tråd med FNs retningslinjer går det fram av UNEs redegjørelse på nemndas egen hjemmeside.  

Ut i morgen

Det vil ikke bli opplyst noe om når transporten ut av Norge skal skje, men lørdag klokken 14.15 går det faste flyet fra Pakistan International Airlines fra Gardermoen til Islamabad. Det var dette flyet 15 av de 21 skulle vært med forrige lørdag.

Lederen for den afghanske flyktningekomiteen i Norge, Zahir Athari, skal ha fått beskjed om at utsendelsen skal skje i morgen.

Det bekrefter også advokat Dordje Borojevic.

– Sju av asylsøkerne har fått beskjed om å pakke sakene sine og gjøre seg klar for utsendelse i morgen tidlig, sier Borojevic til Aftenposten.no.

Han er advokat for flere av de 21 afghanerne som fikk sakene sine behandlet av Utlendingsnemnda fredag.

Kritisk advokat

Advokat Åse Schei er sterkt kritisk til at UNE ventet til fredag kveld med å offentliggjøre sitt vedtak om de 21 afghanerne.

Åse Schei er forsvarer for en av afghanerne som sitter på Trandum asylmottak, og mener myndighetene bevisst har ventet med å offentliggjøre vedtaket til fredag kveld, slik at afghanerne kan bli sendt ut lørdag morgen.

– Det er åpenbart at dette var timet slik at tingretten er stengt når vedtaket kommer. Dermed får ikke jeg tid til å få dette rettslig prøvet. Jeg antar at flyet går klokken halv seks lørdag morgen, og at min klient sitter på dette flyet.

Schei sier hun hele fredag har prøvd å få vedtaket bekreftet, etter å ha fått kjennskap til at utsendelsen var planlagt, slik at hun kunne bringe saken inn for rettslig prøving. At hun da fikk vedtaket på faks 18.30, etter at Oslo tingrett var stengt, mener hun er myndighetsmisbruk.

– Nå må jeg dra opp på Trandum asylmottak og snakke med min klient, for å få informasjon om hvordan utsendelsen skal skje.

SISTE NYTT

Siste meldinger