Aetat sendte ut legejournalen

Den tidligere sykmeldte Tore Skoglund opplevde at Aetat sendte hele hans legejournal til arbeidsgiveren.

Tore Skoglund

Tidligere psykisk syke som skal tilbake i arbeidslivet sliter, fordi arbeids- og velferdsetaten gir alt for mye informasjon om bakgrunnen deres til arbeidsgiveren. Tore Skoglund opplevde at hele legejournalen hans ble utlevert.

Skoglund var friskmeldt etter ett års depresjon. Etter å ha jobbet i ett år, fant han ut at Aetat hadde sendt hele hans legejournal til arbeidsgiveren – uten at han var klar over det.

- Uakseptabelt

- Når du kommer inn i NAV-systemet, kan det vare på livstid. De som har makten til å skrive rapporter på deg, har også makten til å bestemme hvor du befinner deg i livet - på tross av hva sykehus og lege måtte mene.

Arbeids- og velferdsdirektoratat, som den gang het Aetat, brøt loven da de sendte Skoglunds legejournal til arbeidsfiveren.

Hos Rådet for psykisk helse har de fått en rekke henvendelser om lignende historier.

- Dette er en rutinesvikt hos NAV som er helt uakseptabel. Det er en svikt som vi vil tro NAV tar svært alvorlig, sier Bjørn Lydersen, som er generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

- Personlig glipp

Arbeids- og velferdsdirektøren la i dag fram resultatene for en NAV-reform som er halvveis i mål. Han tror ikke at omleggingen skal føre til flere lovbrudd.

- Det vil jeg ikke tro, for her har vi veldig trygge rutiner. De aller fleste saker går helt etter boka, og innenfor de rammene som lovverket trekker opp. Så dette må være et eksempel på en personlig glipp, sier Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger