Advokatforeningen: Regjeringens asylforslag bryter med menneskerettigheter

Advokatforeningen er svært kritisk til regjeringens innstrammingsforslag i asylpolitikken, som de mener bærer preg av hastverksarbeid.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (FrP)

FÅR KRITISK TILBAKEMELDING: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug og regjeringen får flere kritiske tilbakemeldinger til innstrammingsforslagene i asylpolitikken.

Foto: Bøe, Torstein / NTB scanpix

Advokatforeningens høringsuttalelse ble offentliggjort fredag, og inneholder en rekke kritiske bemerkninger til forslaget til innstramminger på asylfeltet.

– Flere av disse forslagene bryter med menneskerettighetene. Så vi synes det bærer preg av hastverksarbeid, sier Bente Mostad Tjugum, leder i advokatforeningens asyl- og utlendingsrettsutvalg.

Bortvisning ved grensen

Advokatforeningen har sett på asylsøkernes rettssikkerhet, og reagerer på at politiet skal kunne bortvise asylanter på grensen (se fakta).

– Det vil ikke være mulig for en polititjenestemann ved grensen å gjøre en vurderingen av om vedkommende vil risikere forfølgelse ved retur. Det er ikke noe som kan gjøres ved å ta en kikk på asylsøkeren. Da må man foreta en vurdering, og det er det UDI som er kompetent til å gjøre, mener Tjugum.

Hun påpeker at retten til å søke asyl reguleres av internasjonale regelverk.

Vanskeligere å få familiegjenforening

Et annet forslaget fra regjeringen som Advokatforeningen mener er problematisk, gjelder familiegjenforening.

Regjeringen foreslår å stramme inn reglene for familiegjenforening, slik at asylsøkeren må ha fire års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening kan finne sted.

– Forslaget vi nå har på bordet er et ganske radikalt forslag, fordi det stiller krav både til underhold og at det skal ha gått en viss tidsperiode, sier Tjugum,

Hun hevder dette er i strid med uttalelser fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD). Foreningen mener at departmentet ikke har drøftet flere nyere dommer i EMD og konsekvensene de får for rettspraksisen.

– Bryter rettssikkerhetsgarantier

«Slik forslaget fra departementet nå foreligger, vil det de facto i de fleste tilfeller bidra til at flyktninger som har fått oppholdstillatelse, splittes fra sine familier i flere år, noe som etter Advokatforeningens syn vil være i strid med våre folkerettslige forpliktelser,» skriver Advokatforening.

– En flyktning som har et etablert familieliv før vedkommende kommer hit har krav på et vern etter våre internasjonale forpliktelser. Jeg sikter da til retten til et familieliv. Vi snakker her om familiegjenforening, ikke familieetablering, bemerker Tjugum.

Forslagene om å forenkle saksbehandlingen ved å korte ned klagefrister og stramme inn på adgangen til rettshjelp bryter med grunnleggende rettssikkerhetsgarantier, ifølge foreningen

Foreningen er også kritisk til forslaget om å gi enslige mindreårige asylsøkere midlertidig opphold, inntil saken skal vurderes på nytt når de blir 18 år.

De er også kritiske til strengere krav til sannsynlighet i asylsøkernes forklaringer. Dette er i strid med både Flyktningkonvensjonen og Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, mener foreningen.

Advokatforeningens uttalelse positiv til at også eldre asylsøkere må følge norskopplæring, og til forslaget om økt adgang til å lagre og benytte biometrisk informasjon, slik som fingeravtrykk.

Venstre sa nei

Advokatforeningen føyer seg inn i en rekke av kritiske høringssvar. Og på onsdag sa Venstre nei til samtlige 40 innstrammingsforslag.

– Vi skal belyse sakene godt og sikre at vi er innenfor folkeretten, men så må prosessen på Stortinget avgjøre hvem som slutter seg til forslagene, og hvilke forslag vi blir endelig enige om, sa statsminister Erna Solberg på torsdag.

Justisdepartementet svarer fredag ettermiddag at det skal gå gjennom høringsuttalelsene, og ønsker derfor ikke å kommentere dette noe ytterligere nå.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger