Advokatfirma gratulerte på Facebook etter voldtektsfrifinnelse – får kritikk

«Vi gratulerer med sluttresultatet», skrev Advokatfirmaet Sylte i et Facebook-innlegg, etter at en mann ble dømt og deretter frifunnet for voldtekt. – Ikke riktig å gratulere noen i en slik sak, sier bistandsadvokat Marita Pedersen.

Nord-Troms tingrett.

FRIKJENT: Mannen ble først dømt for voldtekt, før han ble enstemmig frikjent i lagmannsretten. Bildet viser bygget som huser Nord-Troms tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Foto: Harald Albrigtsen / NRK

Advokatfirmaet Sylte

Advokatfirmaet Sylte sier innlegget nå er fjernet på grunn av diskusjonen som oppstod i kommentarfeltet. Advokaten på bildet er Per Holter-Andersen, som forsvarte den frikjente mannen.

Foto: Skjermdump / Facebook/NRK

Fredag la advokatfirmaet Sylte ut en artikkel på sin egen «nettavis», med tittelen «Dobbel frifinnelse».

Saken handlet om en mann som først ble dømt til fire år i fengsel og til å betale 160.000 kroner i oppreisningserstatning i Alstahaug tingrett.

Etter å ha anket saken ble mannen enstemmig frikjent i Hålogaland lagmannsrett.

En saksbehandlingsfeil førte til at spørsmålet om oppreisning måtte behandles på nytt i samme rettsinstans. Også denne gangen fikk mannen medhold.

Artikkelen om saken ble lagt ut på advokatfirmaet Syltes Facebook-side med følgende tekst:

Kvinne anklaget mann for voldtekt. Først ble han dømt til 4 års fengsel så ble han frifunnet – så ble han frifunnet igjen! Vi gratulerer med sluttresultatet»

Advokatkontoret Syltes Facebook-side, 8. desember 2017

– Ekstra belastning

Reklamen får advokat Marita Pedersen, som bistår kvinnen som hevdet å ha blitt voldtatt, til å reagere. Hun mener advokatkontor har et ekstra ansvar for hvordan man omtaler saker som gjelder vold, seksuelle overgrep og drap i sosiale medier.

Advokatfullmektig Marita Pedersen

Advokat Marita Pedersen mener advokatfirmaer har et ekstra ansvar for hvordan man omtaler alvorlige saker i sosiale medier.

Foto: Advokatfirmaet Wulff / Presse

– Jeg synes ikke det er riktig å gratulere noen i en slik sak, som i utgangspunktet ikke har noen vinnere eller tapere. Det er grunn til å utvise varsomhet, sier Pedersen, som påpeker at kvinnen ikke er fornøyd med utfallet av straffesaken.

Innlegget ble deretter kommentert flere ganger. Enkelte av kommentarene handlet om at det er for enkelt å anklage menn for voldtekt i Norge, andre om at det for vanskelig å få menn dømt for samme forbrytelse.

Enkelte av kommentarene lå ute i noen døgn, før de ble fjernet.

Facebook er feil forum for en slik diskusjon. Min klient har funnet hele denne prosessen svært belastende, og det er en ekstra belastning for henne å lese kommentarfeltet.

Bistandsadvokat Marita Pedersen
Reaksjoner på advokatfirmaet Syltes Faceboo-reklame

Fra kommentarfeltet under det nå slettede Facebook-innlegget.

Foto: Facebook / Skjermdump

– Spretter champagnen

Advokat Odd Bovim skrev under innlegget at han var i tvil om «gratulerer» var «skjønnsom» språkbruk i en slik sak. Han utdyper kritikken overfor NRK.

Når det er en sak som er så tung og vanskelig for begge sider, så bør man vise forsiktighet når det gjelder å nærmest sprette champagnen på Facebook fordi man har fått det resultatet klienten ønsker.

Advokat Odd Bovim

Bovim har ikke hatt noen rolle i den aktuelle saken. Han påpeker at det i reglene for god advokatskikk heter at advokaters reklame skal være saklig i form og innhold.

Advokat Odd Bovim

Advokat Odd Bovim er ikke part i saken, men reagerte etter å ha sett innlegget i sin Facebook-feed. – Jeg synes innlegget fikk en litt uheldig form.

Foto: Sindre Sunde Tveit / NRK

– Det er mulig å formidle at klienten er fornøyd med resultatet på en mer diplomatisk måte, sier Bovim.

Merete Smith er generalsekretær i Advokatforeningen, som har utarbeidet reglene for god advokatskikk. Advokatforeningen er også sekretariat for disiplinærnemnda, som tar stilling til klager på god advokatskikk.

Smith påpeker at hun ikke uttaler seg om den konkrete saken, da det ville vært å forhåndsprosedere en eventuell klage. På generelt grunnlag bekrefter hun at de etiske reglene presiserer at advokaters reklame skal være saklig og korrekt.

Merete Smith

Merete Smith er generalsekretær i Advokatforeningen.

Foto: Advokatforeningen

– Uttalelser fra nemnda har presisert at dette også innebærer at reklamen skal være nøktern og uten overdrivelse, og at den ikke skal være provoserende.

Smith påpeker at sosiale medier har ført til at næringsdrivende – også advokater – lettere kan reklamere for egen virksomhet. Dette er i utgangspunktet uproblematisk, sier Smith, men presiserer at de samme reglene gjelder her.

Ofte vil advokater ha saker som gjelder viktige ting i folks liv. Da må man tenke på hvordan man omtaler disse sakene, og at det skal være nøkternt og saklig.

Merete Smith, generalsekretær i Advokatforeningen
Odd Bovim uttrykker skepsis i kommentarfeltet

Fra kommentarfeltet på det nå slettede Facebook-innlegget.

Foto: Skjermdump / Facebook

Fjernet innlegget

NRK tok mandag kontakt med advokat Per Holter-Andersen, som forsvarte den frikjente mannen. Holther-Andersen påpeker at han ikke har skrevet eller lest innlegget.

– Jeg har ikke gratulert meg selv. I den grad dette har blitt skrevet, så tror jeg at jeg tenderer til å være enig i kritikken.

Olav Sylte

Advokat Olav Sylte i Advokatfirmaet Sylte stiller seg uforstående til deler av kritikken.

Han viser til advokat Olav Sylte når det gjelder å svare for formuleringene i Facebook-innlegget. Da NRK snakket med Sylte på mandag, kunne han opplyse at innlegget ville bli fjernet. Kort tid etter var det borte fra advokatfirmaets Facebook-side.

Sylte sier årsaken til at innlegget ble fjernet, var debatten som utviklet seg i kommentarfeltet. Han sier han ikke vil at noen skal føle at ting er «ugreit».

– Vi vet at det alltid er to sider ved en sak, og når vi vinner en sak, så er det noen andre om taper.

– Det var ikke meningen å rette fokus mot fornærmede her. Var poenget å rette fokus på han som var tiltalt, og frifunnet, fikk ny sak om erstatning og ble frifunnet for det også. Og så ser jeg at det er noen som tenker litt lenger, og begynner å tenke på en annen person her, altså den som krevde erstatning.

– Må være lov å gratulere

Sylte forsvarer imidlertid bruken av ordet gratulerer, og påpeker at gratulasjonen i dette tilfellet var ment til forsvareren, ikke klienten.

– Det står også på Facebook, at vi gratulerer med sluttresultatet. Det er noe vi pleier å gjøre, og det er vanlig i advokatkontor, at man gratulerer når man vinner saker.

Kritikken fra advokat Bovim, om å «sprette champagnen», mener han er helt feilslått.

– Jeg skjønner ikke hvor han får det fra. Man sier gratulerer med dagen når det er 17. mai. Jeg oppfatter det som ganske tendensiøst og usaklig av en advokat å formulere seg sånn. Ordet gratulerer har ingenting med champagne å gjøre. Jeg tror advokaten har misforstått og kanskje må gå i seg selv og tenke over når han bruker ordet gratulerer. Jeg bruker det på 17. mai, for eksempel, og ved andre høytider. Det er noe man sier når man har bursdag, og sånn.

– Bistandsadvokaten reagerer på at man gratulerer noen i en slik sak, og sier det ikke er verken vinnere eller tapere her?

– Det er helt feil. Selvfølgelig er det en stor seier for en som blir krevd for masse penger, og kreves domfelt. Selvfølgelig er det riktig å si gratulerer, og det er helt vanlig.

Vi har full forståelse for at den som taper synes det er ugreit. Det er ikke det samme som at man ikke skal få lov til å gratulere den som har vunnet en sak.

Advokat Olav Sylte

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger