Advokat: – Flere kan risikere å bli deportert fra Russland

Den syriske familien som skulle transporteres ut av Norge, hadde et visum som kunne ha fått dem deportert fra Russland til Syria. Advokat mener flere kan være i samme situasjon.

Advokat Brynjulf Risnes

BEKYMRINGSFULLT: – Det virker ikke som UDI vurderer hvilket visum de faktisk har foran seg, men bare ser på datoen, sier advokat Brynjulf Risnes. Dermed risikerer Norge å sende ut asylsøkere som blir deportert tilbake til farlige land.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

– Det virker som om UDI bare ser på utløpsdatoen på visumet og ikke noe mer, sier advokat Brynjulf Risnes.

Han var den som stanset utsendelsen av den syriske småbarnsfamilien Wardeh som i desperasjon rømte fra mottaket i Kirkenes.

Risikerer å bli deportert til Syria

Familien Wardeh reiste fra Syria til Norge på et såkalt ett års forretningsvisum. Dersom de hadde reist tilbake til Russland, hadde de risikert å bli deportert, mener Risnes.

– Russiske myndigheter er strenge i visumsaker. Sett fra russisk side har familien begått et lovbrudd når de har et forretningsvisum men bare har vært fire dager i Russland og ikke har hatt forretninger der.

Syrisk familie

KUNNE BLITT DEPORTERT: Familien Wardeh kom på russisk forretningsvisum til Norge, men har bare oppholdt seg fire dager i Russland. Det kunne fått dem deportert til Syria hvis de dro til Russland.

Foto: Privat

Det hadde vært i strid med Norges internasjonale forpliktelser.

Norge har undertegnet Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og kan derfor ikke sende tilbake mennesker til Russland som risikerer å bli uttransportert til land der det er fare for liv eller tortur.

– UDIs saksbehandlig utilstrekkelig

Utlendingsnemda har nå sagt ja til å se på familiens sak på nytt.

Risnes er svært bekymret over saksbehandlingen i UDI.

– Det virker ikke som om de har vært oppmerksom på at man faktisk må vurdere hvilken type visum de har foran seg, men kun ser på hvor lenge det er gyldig. Dette viser at UDIs behandling av asylsaker ikke er tilstrekkelig. Da skulle de ha oppdaget denne type ting, sier Risnes.

Han tror flere av asylsøkerne som befinner seg i Norge kan være i samme situasjon. NRK har spurt UDI om hvor mange asylsøkere som har fått avslag på bakgrunn av forretningsvisum, men UDI har ingen oversikt.

– Dette kan gjelde flere. Dette viser at det å behandle flyktninger ikke er ukomplisert og at man ikke bare kan snu flyktningene i døra.

Risnes driver nå og ser på sakene til flere av asylsøkerne som nå befinner seg i Kirkenes.

SISTE NYTT

Siste meldinger