Advokat varetektsfengslet i fire uker med full isolasjon

OSLO TINGRETT (NRK): Oslo tingrett festet ikke lit til forklaringene til advokat Amir Mirmotahari. Han ble fredag kveld varetektsfengslet i fire uker med brev-, besøks- og medieforbud.

Amir Mirmotahari

FIRE UKER: Advokat Amir Hossein Mirmotahari er fengslet i fire uker med besøksforbud, siktet for å ha forsøkt å påvirke vitner i en straffesak. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.

Foto: Sebastian Nordli/NRK

Sturla Henriksbø

MEDHOLD: Politiadvokat Sturla Henriksbø fikk i retten medhold i kravet om varetektsfengsling.

Foto: Henrik Nielsen Myhr/NRK

Politiadvokat Sturla Henriksbø argumenterte i tingretten for at det er behov for å holde den 39 år gamle advokaten varetektsfengslet, og i fullstendig isolasjon de to første ukene, mens påstandene mot ham etterforskes.

Han sier advokaten må hindres i å gjøre nye forsøk å påvirke vitner, noe han ville fått anledning til dersom han får ha omgang med andre innsatte i fengselet.

Tingrettens konklusjon etter et flere timer langt fengslingsmøte, er at det er skjellig grunn til mistanke om at siktede har begått en straffbart handling. Retten legger særlig vekt på lydopptakene mellom advokaten og en torpedo som ble avspilt i retten.

Det er vanskelig å se dette som et «spill», slik siktede hevder."

Oslo tingrett om advokatens forklaring

Innrømmer torpedo-samtale

I kjennelsen heter det at siktede har erkjent at det er han som snakker på lydopptaket som VG har offentliggjort. Retten skriver at det i samtalen fremgår at siktede bestiller en bortføring eller kidnapping av en fornærmet kvinne i en alvorlig voldtektssak der siktede er forsvarer. Retten skriver videre at det fremgår at formålet er å hindre fornærmede i å møte i rettssaken slik at saken mot den siktede advokatens klient kan bli henlagt og klienten unngå straff.

Oslo tingrett fester ikke lit til advokatens påstand om at mye av det som ble sagt var et spill. I opptaket kan det høres at advokaten viste torpedoen bildet av kvinnen, oppga navnet hennes og hvor hun bodde. Det kan vanskelig sees som et «spill», konkluderer retten.

Retten finner at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for forsøk på medvirkning til motarbeidelse av rettsvesenet."

Oslo tingrett, kjennelse av 17.06.2016

Ble ikke trodd

Retten har heller ikke trodd på Mirmotaharis forklaring om at samtalen med torpedoen bare var løst snakk. Ifølge kjennelsen finner retten at «det er er skjellig grunn til mistanke om at det foreligger et gjennomført forsøk, og ikke bare en straffri forberedelse, slik forsvarer har anført.»

Når det gjelder isolasjonen skriver retten at den er nødvendig fordi siktede har vist at han har lav terskel for påvirkning av vitner, og at politiet ikke har rukket å avhøre mange av de aktuelle vitnene.

Retten peker at Mirmotahari gjennom sitt virke som forsvarsadvokat har mange bekjente på innsiden av fengselet, og at de, etter samtale med ham, kan påvirke vitner på utsiden som ennå ikke er avhørt.

Retten mener «det er særlig sannsynlig at han vil bruke en slik mulighet». Det bruker retten som et argument for å holde ham isolert fra andre innsatte.

Strafferamme på 10 år

Retten omtaler saken som «meget alvorlig»., og forholdene han er siktet for har en strafferamme på 10 år.

Anders Brosveet

FORSVARER: Mirmotaharis forsvarer Anders Brostveet ba om lukkede dører.

Foto: Henrik Nielsen Myhr/NRK

Både politiadvokaten og Mirmotaharis forsvarer Anders Brostveet ba om at dørene skulle lukkes for pressen, et ønske dommer Inger Kjersti Dørstad etterkom.

Brostveet sier at hans klient fastholder at han ikke har gjort noe ulovlig, og at han nekter straffskyld.

Innrømmer etisk overtramp

Forsvareren sier at Mirmotahar har gitt klart uttrykk for at det han har gjort er «mer enn uheldig», men at det ikke er straffbart.

– Han innser at det er et alvorlig advokatetisk overtramp. Men derfra til å si at han har bestilt noe anslag, eller gjort noen forsøk på at dette skal bli virkelighet, er det et langt sprang. Det dreide seg om løse samtaler og ingen konkrete avtaler var gjort. Det var aldri alvorlig ment fra hans side, sier Brosveet til NRK.

Advokat Amir Mirmotahari ankom fengslingsmøtet like etter sin forsvarer, iført grå dress. Han ønsker ikke å bli avbildet eller kommentere saken. I retten nektet han straffskyld.

Skal gå gjennom lydopptak

Politiet gjorde fredag flere ransakelser knyttet til saken. Henriksbø sier at det i den forbindelse ble gjort en rekke beslag i saken, blant annet av datamaskiner.

Politiet har også fått tilgang til de aktuelle lydopptakene i saken. Advokaten har sagt til VG og NRK at det finnes lengre versjoner av opptakene, der torpedoen er mer aktiv i samtalene.

– Vi må nå gå gjennom de beslagene som er gjort, som for eksempel lydopptakene. Noe av dette vil det ta tid å gå gjennom, fordi det kan foreligge taushetsbegrensninger knyttet til siktedes jobb som advokat.

Ikke snakket med torpedoen

Politiet har ennå ikke vært i kontakt med torpedoen Mirmotahari snakker med på lydopptakene. Mannen er straffedømt en rekke ganger, og er utvist fra Norge.

– Vi har ikke vært kontakt med mannen som omtales som «torpedoen», da han befinner seg i Iran. Det er visse prosesser knyttet til hvordan vi kan nærme oss borgerne der, sier Henriksbø.

NRK hadde torsdag en kort prat med mannen, som ikke ønsket å kommentere saken.

Ifølge VG skal forsvarsadvokat Amir Mirmotahari (38) ha bedt en torpedo om å holde et voldtektsoffer unna rettssaken slik at klienten skulle gå fri. Advokaten avviser anklagene, og sier samtalen fant sted fordi torpedoen skal ha truet ham og familien hans.

Advokat Amir Mirmotahari mener han har blitt offer for en «setup» fra torpedoen han diskuterte med i lydopptaket VG har publisert.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger