Advokat om Breiviks soning: – Umenneskelig behandling

OSLO TINGRETT/SKIEN FENGSEL (NRK): Null kontakt med medfanger, hundrevis av nakenransakinger og nattinspeksjoner. Slik begrunner massemorderens advokat at Breivik er utsatt for nedverdigende og umenneskelig behandling.

Terrordømte Anders Behring Breivik i retten tirsdag

I RETTEN: Terrordømte Anders Behring Breivik hevder at hans menneskerettigheter brytes.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

I innledningsforedraget i den sivile rettssaken i fengselet i Skien gikk Øystein Storrvik gjennom hva han mener er grunnen til at soningsforholdene bryter menneskerettighetene til Anders Behring Breivik:

  • Minst 392 nakenransakinger
  • Kun kontakt med profesjonelle aktører
  • Bare besøk via glassvegg
  • Brevkontroll ødelegger rett til privatliv

Ikke tortur

Breivik hevder altså ikke at han er utsatt for tortur, men mener at det samlede «isolasjonspresset» utsetter han for nedverdigende eller umenneskelig behandling.

– Det er dette med nedverdigende eller umenneskelig behandling som er det avgjørende for oss i denne saken, sa Storrvik og sikter til artikkel tre i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK).

– Ekstra krav uten dødsstraff

Ifølge Storrvik settes det ekstra høye krav til land som ikke har dødsstraff. Dersom fangen skal leve hele livet bak murene, er det et grunnleggende krav om at soningen skal ha et innhold.

– Dette er de absolutte grunnverdiene i menneskerettighetene. Når man ikke har dødsstraff, så har man åpenbart et krav om å gi soningen et innhold, et innhold som gjør at man ikke får et verre alternativ enn det en dødsstraff ville vært. Det er et helt relevant bakteppe for den hverdagen Breivik har, sa Storrvik i sitt innledningsforedrag.

Breiviks advokat sier at et land som ikke har dødsstraff har et særlig stort ansvar. – Det krever å gi soningen et minimum i seg som gjør at det ikke blir verre enn å måtte tåle en dødsstraff, sier Storrvik.

392 dokumenterte nakenransakinger

Advokaten mener også at hans klient ble utsatt for overdreven bruk av nakenransaking og håndjern da han satt på Ila

– Summen av alle vedtakene rundt soningsforholdene til Breivik innebærer brudd på Menneskerettighetskonvensjonens artikkel 3, samt særlig varigheten av disse tiltakene som øker for hver dag.

Ifølge Storrvik foregår ransakingene ved at Breivik må gå ned på huk, helt naken, slik at alle deler av kroppen kan inspiseres.

– De periodene han har vært på Ila, er det ifølge fengselets egne protokoller, utført nakenransakelser 117 ganger i 2011, sa Storrvik.

Advokat Storrvik forklarer omfanget at nakenransakelser som Breivik har blitt utsatt for i fengselet.

I 2012 skal det ha blitt utført 199 nakenransakinger, og 76 i 2013.

– Hvorfor så stort omgang når man ikke finner noe? Hva er poenget, spurte Storrvik i retten.

Ifølge Storrvik har Breivik også opplevd unødvendig mange nattinspeksjoner.

– Det kunne være så mye som opptil hver halvtime med lommelykt. Alt dette må sees i sammenheng med at han allerede sitter på et svært strengt regime.

Storrvik hevder også omfanget av bruk av håndjern på Ila er problematisk. Breivik ble satt i håndjern om lag 700 ganger i 2011 og over 1000 ganger i 2012.

Siden Breivik satt på Ila er det gjort visse lettelser, men ifølge terroristen og hans advokat er det først og fremst isolasjonen som fører til brudd på artikkel tre i EMK.

Bak en glassvegg

Bortsett fra et kort møte med moren like før hun døde, har en glassvegg skilt Breivik fra alle som har besøkt ham i fengsel. Alle besøkene har også vært av såkalt profesjonelle aktører, som advokater og en besøksvenn som er betalt av staten.

– Er man ikke sammen med andre, er man isolert, uansett hvor mange voktere man måtte møte i løpet av en dag, sa Storrvik.

Ifølge advokaten må man la fanger være sammen med andre fanger for å hindre isolasjonsskader.

– Det er de eneste man møter som man kan bygge relasjon med. Vokterne, advokater, og helsepersonell har alle lovforpliktelser og etiske forpliktelser som gjør at man ikke bygger relasjoner, mens andre fanger selvsagt gjør det.

Breiviks advokat: – De siste fem årene er det kun moren han har hatt kontakt med.

Ifølge opplysninger NRK har fått tilgang på tidligere, har Breivik i perioder vist tydelige tegn på ustabilitet. Han har hatt avvikende oppførsel. Likevel mener helsepersonell i fengselet, som har vurdert ham over tid, at han ikke har tatt skade av soningsforholdene.

Storrvik er uenig.

I sitt innledningsforedrag argumenterte han for at soningsforholdene har påført Breivik isolasjonsskader. Avokaten leste blant annet fra det han kalte en generell beskrivelse fra Skien fengsel i august 2015: «Det er kommet indikasjoner på at innsatte kan ha isolasjonsskader: Han blander ting og glemmer i større grad enn før».

– Vi mener at Breivik har blitt utsatt for isolasjonsskader. Allerede i oktober 2011 var det tegn på isolasjonsskader. Det er til regiondirektøren skrevet fra Ila: «Vi begynner å se tegn på endringer i atferd som kan skyldes isolasjonsproblematikk».

Sammenlignet med «sjakalen Carlos»

For å underbygge sitt poeng, viste advokat Storrvik til flere andre, internasjonale saker. Slik NRK tidligere har omtalt, sammenlignet Storrvik Breiviks blant annet Breiviks soningsforhold med soningsforholdene til Ilich Ramírez Sánchez, bedre kjent som «sjakalen Carlos».

Ilich Ramírez Sánchez aka "Sjakalen Carlos"

1500 BESØK: Ilich Ramírez Sánchez, også kjent som «Sjakalen Carlos» satt i isolasjon i åtte år.

Foto: - / AFP

Sjakalen satt hele åtte i isolasjon, men Den europeiske menneskerettsdomstolen mente likevel ikke at dette var et brudd på menneskerettighetene. Samtidig mente et mindretall at åtte år var for lenge i isolasjon.

– Det er stor bekymring for lengden på isolasjonen, og et tungt mindretall, 5 av 15 dommer gir en dissens og gir uttrykk for at man ikke kan godta så lang isolasjon. Avslutningsvis anføres det at åtte år ikke er mulig i isolasjon uansett hvor psykisk sterk «Sjakalen» var til å tåle dette psykisk og fysisk.

Storrvik påpeker i retten at Sjakalen hadde rundt 1500 besøk i perioden han satt i isolasjon, og at disse skjedde uten glassvegg. Flere hundre av besøkene var fra advokat Isabelle Coutant-Peyre, som Sjakalen senere giftet seg med.

Breivik har også saksøkt staten for brudd på artikkel åtte, som går på retten til privatliv.

Ifølge Storrvik er Breivik underlagt en for streng kontroll og sensur av korrespondanse og kontakt med utenomverdenen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger