Advokat hevder Norges behandling av 4-åring i Al Hol er uforsvarlig

Utenriksdepartementet sier de ikke vil spekulere i helsetilstanden til en norsk fireåring i Al Hol-leiren. – Dette sier noe om hvor uforsvarlig myndighetenes opptreden er i denne saken, svarer familiens advokat.

topp syria

BER OM HJELP: Barna på to og fire år er født i Syria. Gutten har helseproblemer som gjør at advokaten mener norske myndigheter må gjøre mer for å hjelpe familien.

Foto: Christine Svendsen/NRK

Gutten kom til flyktningleiren i mars i år, etter å ha oppholdt seg i IS-kontrollert område sammen med sin halvsøster og mor. Den norske moren reiste til Syria i 2013, der hun fikk de to barna.

Ifølge familiens advokat har gutten pusteproblemer og veier mindre enn en gjennomsnittlig ettåring.

En syrisk lege har vurdert at barnet «trolig har cystisk fibrose CF». Professor og forskningsdirektør ved Sunnaas sykehus Johan K. Stanghell har etter forespørsel fra familiens advokat skrevet en sakkyndigerklæring om barnet, som er sendt til Utenriksdepartementet.

Stanghell frykter for livet til det norske barnet, men norske myndigheter vil ikke hente barnet hjem.

– For det første kan ikke jeg spekulere i denne guttens helsetilstand, den er høyst usikker. Men det er klart at disse leirene ikke er noe godt sted for noe barn å oppholde seg. Og vi er bekymret for alle barna i disse leirene, sier statssekretær Audun Halvorsen til NRK.

Statssekretær i Utenriksdepartementet, Audun Halvorsen (H)

USIKKERT: Statssekretær Audun Halvorsen sier guttens helsetilstand er usikker og at han ikke ønsker å spekulere.

Foto: Inger Kristine Lee / NRK

Advokat reagerer

Halvorsen sier norske myndigheter samarbeider med partnere i Al Hol-leiren som har sørget for helsehjelp til gutten.

– Hva legger du i at helsetilstanden er høyst usikker?

– I det legger jeg at jeg ikke vil spekulere i helsetilstanden eller gå inn i enkeltsaker til noen. Vi registrerer opplysningene fra advokaten og har bistått med å få inn nødvendig helsehjelp, svarer statssekretæren.

Nils Christian Nordhus, advokat

SVARER: familiens advokat Nils Christian Nordhus mener norske myndigheter opptrer uansvarlig.

Foto: Truls Antonsen / NRK

Familiens advokat Nils Christian Nordhus mener norske myndigheter opptrer uansvarlig. Han mener de heller burde undersøkt saken nærmere allerede i mars.

Det at man bruker formuleringer som at man ikke ønsker å spekulere i guttens helsetilstand, det sier noe om hvor uforsvarlig myndighetenes opptreden er i denne saken.

– Hvordan jobber dere med mer dokumentasjon?

– Vi jobber daglig med det. Helt siden han ble fremstilt på feltsykehuset 4. juli i år, så har vi henvendt oss til Røde Kors og UD om å få utskrift fra journal. Men så langt har det vært forgjeves, svarer Nordhus.

Sammen med halvsøster og mor

Etter at NRK omtalte situasjonen for den norske gutten, har KrF sagt at de vil hente fireåringen. Venstres Abid Raja sa til NRK fredag at han har snudd, og nå mener gutten må komme til Norge.

Statssekretæren i UD sier at det på det nåværende tidspunkt ikke er aktuelt å hente hjem voksne norske fremmedkrigere eller barn som er sammen med voksne norske fremmedkrigere.

Norge har hentet hjem fem foreldreløse barn fra leiren, men statssekretæren sier det er langt mer komplekse juridiske problemstillinger ved å hente hjem voksne.

– Det kan medføre at denne gutten vil dø under oppholdet i Al Hol-leiren. Da er spørsmålet til UD om de kan leve med et slikt resultat, sier Nordhus.

SISTE NYTT

Siste meldinger