Hopp til innhold

Advokat frikjent for korrupsjon

Aktor mente Abdelilah Saeme burde dømmes til 10 måneders fengsel for blant annet grov korrupsjon. Mandag ble advokaten frikjent i Oslo tingrett.

Abdelilah Saeme

FRIFUNNET: Advokat Abdelilah Saeme.

Foto: Petter Strøm / NRK

Aktor mente advokaten hadde akseptert et tilbud om å motta 20.000 euro fra en klient for å sørge for at han kunne få lavere straff.

Klienten var tiltalt for oppbevaring av flere kilo heroin.

Påtalemyndigheten mente Saeme hadde forledet klienten til å tro at pengene kunne brukes til å bestikke politiet.

Da saken var oppe i retten, nektet Saeme straffskyld, og mandag ble han frifunnet.

Dommen var enstemmig.

Fikk konvolutt med penger i Hamburg

Det er ikke bestridt at Saeme reiste til Hamburg, og at han der mottok en konvolutt med 5500 euro.

Dette fikk han fra en bekjent av klienten.

Aktor mener det var en delbetaling i bestikkelsen og at Saeme brukte pengene. Advokaten hevder han la pengene i safen på sitt kontor som klientmidler, og senere returnerte dem.

«Aktor har fremholdt at Saeme tilbakeførte pengene fordi han ble nervøs da XX (Saemes klient) byttet forsvarer til advokat Furuholmen. På den annen side er det på det rene at det var Saeme som tok opp tilbakeføringsspørsmålet med Furuholmen, samt at han tilbakeførte pengene uten kjennskap til lydbåndet eller XXs forklaring til politiet,» står det i dommen.

Turen til Hamburg var i 2013. I februar 2014 ble klienten til Saeme dømt i Oslo tingrett til fengsel i åtte år og seks måneder for oppbevaring heroin. Han ble senere dømt i ankesaken til ni års fengsel.

Hemmelig lydopptak

I forbindelse med spørsmålet om anke av tingrettens dom besøkte Saeme sin klient i fengselet 13. mars 2014.

På dette møtet hadde klienten på seg et skjult opptaksutstyr.

Opptaket ble spilt av i retten. Aktor mener dette er et sentralt bevis i saken mot Saeme, mens Saeme mener opptaket styrker hans forklaring om at det var snakk om klientmidler, står det i dommen. Det står i dommen at det er dårlig lyd på opptaket.

Saemes forklaring på turen var at han skulle teste en Porsche i Hamburg. Da klienten fikk høre om turen, skal han ha bedt Saeme ta med penger fra en bekjent der.

Ikke bevist

Retten skriver i sin konklusjon at turen til Hamburg og mottagelsen av en konvolutt med 5500 euro «kan fremstå som suspekt».

De mener det er underlig at ikke advokaten reflekterte mer over dette og mulig hvitvasking.

Om Saemes oppførsel skriver retten at den «fremstår i beste fall som uryddig og lite tillitvekkende advokatopptreden».

Likevel kom retten til frifinnelse:

«Bevisførselen har imidlertid ikke vist med tilstrekkelig sikkerhet at det foreligger korrupsjon og bedrageri som omhandlet i tiltalen post I og II,» skriver tingrettsdommer Kim Heger.

Et sentralt punkt er hva pengene i konvolutten var til.

«Etter bevisførselen har retten ikke tilstrekkelige holdepunkter for at Saeme har sagt til XX at han skulle bestikke politi eller påtalemyndighet,» står det i dommen.

AKTUELT NÅ