Advarte mot gjengvold i 2016: – Jeg traff mer enn godt, og det er leit

Tidligere leder av Oslo-politiets Spesielle Operasjoner forutså økt gjengkriminalitet som følge av politireformen.

Torstein Holand

I et brev slår SO-sjef Torstein Holand fast at forslaget til omorganisering av Oslo politidistrikt vil få store konsekvenser.

Foto: Oslo politidistrikt

– Den organiseringen jeg så konturene av, var altfor reaktiv og etterforskningsbasert, og ikke proaktiv, sier daværende leder av Oslo-politiets Spesielle Operasjoner (SO), Torstein Holand til Politiforum.

I et brev sendt til Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold i september 2016, slår SO-sjef Torstein Holand fast at forslaget til omorganisering av Oslo politidistrikt vil få store konsekvenser.

Brevet sendte han på bakgrunn av forslaget til ny organisasjonsstruktur i Oslo.

«Følgene av dette er ikke lett å forutse, men man kan tenke seg at gjengsituasjonen i Oslo kan eskalere og kamp om territorier følger som et resultat av dette. Jeg minner derfor om hvorledes situasjonen er i Sverige og Danmark.» skriver Holand i brevet.

– Jeg føler jeg traff mer enn godt, og det er leit, sier Holand til Politiforum.

Ble ikke hørt

Holand mener det er kritisk at Oslo ikke har en sentral organisert kriminalitet-seksjon på Østlandet.

– Begrunnelsen for at Oslo har villet ha en slik seksjon, er at problemet ligger i Oslo. Jeg er sikker på at Politidirektoratet ville godtatt om Oslo hadde videreført en egen organisert kriminalitet-seksjon.

Ifølge Holand skal hans advarsel aldri ha blitt hørt.

«Etter mitt syn er det flere prosessfeil og prosessvakheter. Jeg er også forundret over at ikke du og PNP tar konsekvensene av de svært gode resultatene som Spesielle operasjoner (SO) og Seksjon for organisert kriminalitet har hatt de siste årene.», skriver han i brevet.

Skyting på Vestli i Oslo ingen truffet,

Det har vært ni skyteepisoder i Oslo siden februar. Holand mener det er konsekvens av omorganiseringen.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Alvorlig situasjon

Den siste tiden har den vært flere tilfeller av gjengproblemer i Oslo. Fredag i forrige uke opplevde de frivillige i Natteravnene at en gruppe på om lag 20 ungdommer kastet stein etter dem.

Det har også vært ni skyteepisoder i hovedstaden siden februar. Holand mener det er konsekvens av omorganiseringen.

– Jeg tror ikke folk skjønte hvor mye tid og arbeid vi la ned i at det ikke skulle skje noe. Vi avverget etter vårt skjønn flere drap i 2015 og 2016, sier han til Politiforum.

SISTE NYTT

Siste meldinger