Hopp til innhold

Advarer mot veike klimakutt hjemme

Regjeringen har vurdert å droppe utslippsmålene her hjemme fram mot 2030. Det viser et utkast til stortingsmelding NRK har fått tilgang til. Det liker regjeringens samarbeidspartnere dårlig.

Ola Elvestuen - intercity

– FOR DÅRLIG UTKAST: – Jeg håper at det er et tidlig utkast, og at regjeringen kommer med et helt annet ambisjonsnivå når saken endelig legges fram for Stortinget, sier Ola Elvestuen (V).

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

CO₂ i atmosfæren
420.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

– Vi må ha nasjonale, utvetydige mål for utslippskutt, som det ikke er mulig å sno seg unna, sier Venstres Ola Elvestuen.

Han mener utkastet per nå er for dårlig.

– Jeg håper at det er et tidlig utkast, og at regjeringen kommer med et helt annet ambisjonsnivå når saken endelig legges fram for Stortinget.

Venter stortingsmelding i februar

I desember skal en ny internasjonal klimaavtale etter planen gjøres ferdig på klimatoppmøtet i Paris. I forkant av dette møtet skal alle land melde inn sine klimamål for perioden etter 2020.

Hva Norges mål bør være, skal regjeringen foreslå i en stortingsmelding som er ventet i februar, og det er et utkast til denne meldingen NRK har fått tilgang til.

I utkastet foreslår regjeringen at Norge skal kutte minst 50 prosent av utslippene innen 2030, men sier ingenting om hvor mye av dette som skal skje innenfor landets grenser.

– Bør kutte minst 40 prosent hjemme

Kjell Ingolf Ropstad

– Hvis vi skal klare å nå klimamålene for verden totalt sett, så må hvert enkelt land bidra, og Norge især, sier Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Begge samarbeidspartiene mener Norge bør ta minst 40 prosent av utslippskuttene hjemme.

Kjell Ingolf Ropstad fra Kristelig Folkeparti mener det er uaktuelt å ikke ha et konkret mål i det hele tatt.

– De bør vite at de ikke kommer til å få den saken gjennom i Stortinget, fordi KrF og Venstre kommer til å kreve at vi faktisk må sette konkrete, enkle og målbare mål, slik at vi kan få tiltakskutt i Norge.

Ropstad sier det er helt avgjørende at hvert enkelt land gjør reelle kutt hjemme.

– Hvis vi skal klare å nå klimamålene for verden totalt sett, så må hvert enkelt land bidra, og Norge især.

For å ha troverdighet for våre ambisjoner skal Norge også utdype og begrunne at vi vil gjøre en betydelig innsats for å få ned de nasjonale utslippene. Dette inkluderer en henvisning til det langsiktige målet om at Norge vil skal bli et lavutslippssamfunn i 2050 og at vår nye klimaforpliktelse også vil understøtte dette, men henvisning til pågående arbeid med styrking av klimaforliket.

Sitat fra utkast til stortingsmelding om klimakutt

Utkastet ikke endelig avgjort

Klima- og miljødepartementet ønsker ikke å kommentere saken, men etter det NRK forstår, er saken ikke endelig avgjort i regjeringen.

Marius Holm

Leder for miljøorganisasjonen Zero, Marius Holm håper Norge har med seg klare kutt når de drar til neste klimamøte i Paris.

Foto: Zero

Flere varianter av mål for utslippskutt her hjemme skal fortsatt være på bordet.

Leder for miljøorganisasjonen Zero, Marius Holm, har følgende ønskeliste til regjeringen når Norge drar til Paris:

– Vi må ha et mål for hvor langt vi skal utvikle Norge mot et lavutslippssamfunn, og hvor mye vi skal kutte utslippene i Norge. Så må vi fortelle hva vi har tenkt til å bidra med i globale utslippskutt, og i kapital til regnskog, fornybar energi og teknologiutvikling.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ