Advarer mot regjeringens storsatsing

– Etter- og videreutdanning er det viktigste for elevenes læring, sier Erna Solberg. – Feil, sier skoleforskerne. Først nå vil Kunnskapsdepartementet forske på effekten av storsatsingen.

Erna Solberg

FÅR KRITIKK: Skoleforskere mener regjeringen og Erna Solberg kan komme til å kaste bort milliarder på skolesatsingen.

Foto: Andersen, Aleksander / Scanpix

– Vi vet lite om betydningen av etterutdanning av lærere og hvilken effekt det vil ha på elevenes læringsutbytte, sier Joakim Caspersen, forsker på Nordisk institutt for innovasjon, forskning og utdanning (Nifu).

Flere skoleforskere NRK har snakket med er redd for at regjeringen kaster bort penger når de satser over én milliard i året på videre- og etterutdanning av lærere, som er en av regjeringens storsatsinger.

Nå har også kunnskapsdepartementet nylig utlyst forskningsmidler for å finne ut hvilken effekt etterutdanningen vil få for elevene.

Det får Caspersen til å reagere.

Joakim Caspersen

-LITE KUNNSKAP: Utdanningsforsker Joakim Caspersen mener vi vet for lite om effekten av videre- oog etterutdanning for lærere.

Foto: NIFU

- Dette er et typisk eksempel på en stor reform der en ikke vet helt effekten av tiltaket, men vil finne det ut i etterkant, mener Caspersen

– Legger hodet på blokka

«Kunnskapssamfunnet er det som løfter folk i vårt samfunn. Derfor har vi innført et historisk løft for etter- og videreutdanning for lærere i dag for det er ingenting som betyr mer for elevens læring i fremtiden», sa Erna Solberg under feiringen av ett år i regjering.

Caspersen lurer på hva som blir resultatet hvis forskningen skulle vise at etterutdanning av lærere ikke har noen effekt.

–De legger hodet litt på blokka når de har igangsatt en kjempestor reform til milliarder av kroner uten å vite effekten av det. Skulle det vise seg at det ikke er noe effekt blir det en politisk vanskelig håndterbar situasjon.

Tror på mindre effekt på barneskolen

På Åse barneskole i Ålesund jobber Wenche Johannesen Larsen som lærer. Hun mener faglig påfyll er viktig og verdifullt, men at det er andre viktig områder som trenger fokus på en barneskole.

– Vi trenger god faglig kunnskap for å undervise og engasjere elevene våre, men jeg tenker at det er viktigere med høyere utdannelse og kompetanseheving jo eldre elevene er, mener Larsen.

Hun mener skolen bruker mye ressurser på blant annet grunnleggende norskopplæring og barn med atferdsproblemer.

– Det er ikke nødvendigvis store behov for lektorer med masteroppgave og høyere kompetanse på en barneskole, sier læreren ved Åse.

– Helt uenig

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kjenner seg ikke igjen i kritikken fra skoleforskerne.

Torbjørn Røe Isaksen

SATSER PÅ LÆRERNE: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener det er viktig å forske på effekten lærersatsingen.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

-Vi vet at læreren er den aller viktigste faktoren for elevens læring og da er de viktig å satse på ting som klasseledelse, vurderingspraksis, men også faglig innhold. Det har noe å si at man har en trygg og solid faglig basis når man skal være lærer, og det er det også mye forskning som peker på, sier han.

– Men nå sier skoleforskere at videre- og etterutdanning innenfor et fag ikke er det viktigste for elevenes læring?

– Om det er det aller viktigste det vet vi ikke, men vi vet at kombinasjonen av for eksempel klasseledelse, evalueringspraksis, faglig tyngde og ikke minst samarbeidet og kulturen på skolen er viktig. Det til sammen er det som gjør at elvene lærer mer på skolen, sier Isaksen.

– Men først etter at reformen er iverksatt lyser dere ut forskningsmidler for å se om etterutdanning har noen effekt. Er ikke det litt rart?

– Tvert i mot. Vi bruker hvert år hundrevis av millioner og milliarder uten at vi starter med effektforskning så tidlig som mulig. Vi er jo helt avhengig av å evaluere programmene våre og se om vi kan bli bedre. Det er en mangel at det drives for lite god følgeforskning, mener Isaksen.

– Så dere vet nok?

– Nei, og det er grunnen til at vi skal ha følgeforskning. Men det vi vet er at det er påvist sammenheng mellom faglig fordypning hos lærerens og elevenes resultater. Vi skal drive forskning fra første øyeblikk på en av våre store satsinger og på den måten bidra til at kunnskapsgrunnlaget også blir bedre for fremtidig skolepolitikk.

Roser tiltaket

På Sinsen barneskole ønskes storsatsingen veldig velkommen av rektor Jan Petter Braathen.

Jan Petter Braathen, rektor Sinen skole

POSITIV: Rektor på Sinsen skole, Jan Petter Braathen, er glad for å kunne sende lærerne sine på etterutdanning.

– Det er åpenbart viktig med formalkompetanse i et klasserom, at en lærer er faglig tygg og sterk. Jeg synes det er bra at dette satses på, sier han.

– Er videre- og etterutdanning av lærere det viktigste for elevenes læringsutbytte?

– Det er vanskelig å si om det er det viktigste, men i det øyeblikket en lærer ikke har en god faglig bakgrunn, vil eleven tape, mener han.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger